OMDENKEN, van “Ja maar” naar “Ja en”….

We kennen de uitspraak allemaal maar al te goed: Ja, maar….en we weerleggen de uitspraak van onze gesprekspartners zonder blikken of blozen. “Ja maar” betekent eigenlijk “Nee….” En met die gedachtengang ben ik als mediator en relatietherapeut dan ook vrij regelmatig bezig. Nou, zeg maar gerust ‘altijd’. Ennuh: Ooit gehoord van’ Ja, ennen?’ Ik ook niet totdat ik kennis maakte met ‘omdenken’ van grondlegger Berthold Gunster. Hij beschrijft hoe wij mensen doorgaans problemen ervaren als lastige dingen. We willen er vanaf. Een gemiste kans! En dat terwijl je ook naar het probleem toe kan. Het accepteren. Hij legt uit hoe je van een Ja, maar… houding naar een Ja, en.. houding kunt gaan. In dit artikel krijg je alvast een voorproefje Ja, ennen!

Voor dit blog heb ik ondermeer informatie gebruikt van Berthold Gunster, Marion Middendorp, Anouk Liebrand, Christel van Bakel en Jorine Kuilman.

Omdenken: ‘Je kunt wel proberen de golven tegen te houden, maar je kunt beter leren surfen.’
Omdenken. Had je er al van gehoord? Wat is ‘omdenken’ nou precies?

In mijn praktijk maak ik heel veel gebruik van omdenken, een situatie anders (voor mijn cliënten verrassend) benaderen. Oftewel een probleem een andere wending geven door je er niet tegen te verzetten, maar door het te gebruiken in je voordeel, dat is omdenken. Door anders te kijken naar een probleem, veranderen problemen in mogelijkheden. Stel eerst vast dat het probleem een feit is. Denk daarna vanuit het feit naar een nieuwe mogelijkheid. Bijvoorbeeld: de toren van Pisa staat scheef. Feit. Bedenk nu mogelijkheden. Het mooie is dat door het omdenken je houding tegenover ‘beren op de weg’ (zelfbedachte problemen) verandert. Tot nu toe was de gedachte dat je dan beren zag die er niet waren en dat de oplossing lag in het wegjagen van de beer. Dat helpt eigenlijk niet. Bij omdenken gaat het er niet om de beer te verjagen, maar om hem te zien als een mogelijkheid (je kunt hem eten geven, laten dansen, ervan genieten) – met als onverwacht effect dat je beren op de weg leuk gaat vinden.

De definitie

De website van omdenken geeft de volgende definitie: Omdenken is een denktechniek om problemen te veranderen in mogelijkheden.

Omdenkstrategie 1: rolverwisselen
Ken je ook van die mensen die over alles klagen?Wanneer je te maken hebt met klagers, doe er dan eens een schepje bovenop en dik het wat aan. Waarschijnlijk krijg je empathie of valt het ineens allemaal wel mee bij de ander.
Hoe dan ook, een win-win situatie!

Omdenkstrategie 2: accepteren
Soms zijn er situaties waar je niet omheen kunt en moet leren accepteren. Ben je ergens onderweg gestrand, is er file, hoofdluis op school? Allemaal feiten. Maak van een nood een deugd en kijk waar je de situatie om kan buigen naar iets positiefs.

Omdenkstrategie 3: respecteren
‘Oma is jarig en man heeft geen zin in schoonmoeder.’ Hij hoeft toch niet mee? Oma heeft op haar verjaardag waarschijnlijk geen zin in een bokkige schoonzoon, en zeker niet op haar verjaardag. En bedenk eens hoeveel nuttige klusjes je man kan doen in deze tijd!

Omarm het omdenken!
Het probleem accepteren als probleem, dingen níet op willen lossen, accepteren dat iets gewoon heel erg ís, dat kost soms jaren van je leven. Maar als je je er niet tegen verzet en dingen wat meer loslaat, maakt dat het leven wel luchtiger en lichter! It’s a way of life: dansen met beren en samen liftend op reis gaan in plaats van deze beren op de weg laten staan.
Iedereen kan het in ieder geval pro-’beren’!

Drie belangrijke aspecten om te leren omdenken

1. Conditioneren

In de gedragstherapie, het behaviorisme, wordt conditioneren als volgt omschreven: Een stimulus is gekoppeld aan een respons. Je neemt hoestdrank (stimulus) in en je stopt met hoesten (respons). Als zo’n stimulus vaak genoeg wordt herhaald, wordt er onbewust een respons veroorzaakt. Dus je weet dat je door het drinken van de hoestdrank gaat stoppen met hoesten. Als je in het flesje van de hoestdrank iets anders zou stoppen en dat vervolgens drinkt, zou het alsnog kunnen dat je stopt met hoesten. Ook al drink je dus geen hoestdrank.

2. Verwachting

Niet altijd, maar wel met enige regelmaat, laat ik bij relatietherapie mijn cliënten vragen beantwoorden die essentieel zijn voor de relatie. Deze vragen hebben betrekking op verwachtingen, verwachtingen naar hun partner. Op het moment dat je een reden hebt om een andere uitkomst te verwachten, sta je open voor deze andere uitkomst. Dus als je verwacht dat die hoestdrank kan zorgen voor een andere uitkomst (stoppen met hoesten) dan de huidige uitkomst (hoesten), dan kun je die nieuwe uitkomst emotioneel accepteren. Als die emotie sterk genoeg is, dan weten je hersenen en je lichaam het verschil niet tussen de verwachting van het ‘hoestvrij’ zijn en het daadwerkelijk, fysiek, ‘hoestvrij’ zijn. Je neuronale paden worden geactiveerd en de chemische stoffen komen vrij.

3. Betekenis

Door betekenis te geven aan het effect van de gedachten (of de placebo), wordt de werkzaamheid sterker.

Een voorbeeld: Stel je werkt als hovenier en je denkt dat je te weinig beweegt. Je hebt er nooit over nagedacht dat je eigenlijk heel veel fysiek werk verricht en dat je door je dagelijkse activiteiten die je doet je spieren aan het werk zet. Als iemand je dit uitlegt, leer je iets nieuws en doordat je het begrijpt stop je er meer energie in. Op die manier kun je je gezondheid daadwerkelijk verbeteren.

Als je de voordelen van iets weet, haal je er dus meer effect uit. ‘Omdenken’ is een techniek om geen beren op je pad te zien, maar juist uitdagingen ergens in zien. Sterker nog, bij omdenken bestaan er geen problemen, er valt dus ook niks op te lossen. Wat voorheen als ‘probleem’ werd gezien, wordt met omdenken een ‘mogelijkheid’. Daarin kun je jezelf trainen. Oefenen en leren. Een leven zonder problemen en met mogelijkheden klinkt best prettig. Met omdenken kijk je naar de werkelijkheid zoals die is en wat je ermee zou kunnen doen. Je ervaart het niet als probleem maar juist als kans en gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws. De grondlegger is Berthold Gunster, schrijver van onder meer ‘Ja-maar wat als alles lukt’ en ‘Huh?!… de techniek van het omdenken’.

Hoe verander je je gedachten en leer je omdenken?

Allemaal leuk, best en aardig, hoe pas je dit nu zelf toe? Als je je staat-van-zijn wil veranderen, is het essentieel om je gedachten te veranderen.

Er zijn verschillende manieren om hiermee te oefenen zoals affirmaties (dit is een manier om je gedachten, je zelfbeeld, gezondheid en je zelfvertrouwen te beïnvloeden. Een affirmatie is een vorm van positieve zelfsuggestie. Affirmaties zijn korte bekrachtigende en positieve zinnetjes die je tegen jezelf als een soort mantra zegt). visualisaties, beoefeningen van dankbaarheid en compassie. Het vergt oefening, omdat de meeste mensen gewend zijn om continu negatieve gedachten te denken waardoor dit een gewoonte is geworden. Maar het is het absoluut waard om te blijven oefenen!

Nog een voorbeeld: Je zoon maakt iedereen gek met zijn tomeloze energie om moppen te vertellen. Iedereen wordt er stapeldol van. Nou kun je proberen je zoon te corrigeren, in een keurslijf te persen en te zorgen dat hij verandert maar…hoe groot is de kans dat dit écht gaat lukken? En dan ook nog eens op een manier die voor iedereen, dus inclusief zoonlief, prettig is?
Met ‘omdenken’ los je het probleem niet op maar maak je er een mogelijkheid van. Je zoon is gek op moppen tappen? Prima! Laat hem er zijn beroep van maken. Stimuleer hem, laat hem zijn talent ontwikkelen en geef hem hierin alle ruimte.

Een praktijkvoorbeeld uit het onderwijs: Op school was het lesschema veranderd. Het gevolg was dat de pauzes van de studenten korter waren geworden. En zo ontstond een probleem, want voor Peter – een leerling met een ADHD – was altijd veel tijd nodig voor hem dat hij de tijd had om de storm aan prikkels van de lessen onvoldoende tot rust in zijn hoofd te laten komen. De leerkracht stelde dan ook voor, dat Peter voor een korte periode alleen in de klas zou blijven, zodat hij in een prikkelarme omgeving kon verblijven.

In eerste instantie leek dit de enige mogelijkheid tot één van de klasgenootjes, Elke, suggereerde Marks jas achterstevoren aan te trekken, zodat al het technische werk met de rolstoel overbodig werd. ‘Wat zullen de andere kinderen dan wel niet zeggen?’, repliceerde een klasgenoot, ‘zal hij er niet gek uitzien met die jas achterstevoren?’ Deze vraag bracht Elke tot het voorstel dat niet alleen Mark, maar ook alle andere kinderen uit de klas hun jas achterstevoren aan zouden doen.
Zo gezegd, zo gedaan. Die dag gingen niet alleen Mark en alle kinderen van zijn klas, maar ook de juf en de hulpleerkracht naar buiten met de jas achterstevoren aan. Het leverde een bizar, humoristisch en ontroerend beeld op. En Mark? Hij straalde. Uiteraard.

Samengevat….

Je maakt als eerste van het probleem een feit. De stap van ‘ja maar’ (het is niet wat het zou moeten zijn) naar ‘ja en’ (het is, wat het is). Vervolgens kijk je welke nieuwe mogelijkheden er zijn ontstaan, wanneer je de feiten accepteert en volledig ‘ja’ kunt zeggen tegen de realiteit.

Omdenken is een techniek die bestaat uit twee stappen.

1. Deconstrueren

Maak van het probleem een feit. Dit doe je door de ‘wat-er-zou-moeten-zijn’ van het probleem af te halen en dan houd je automatisch een ‘het-is-wat-het-is’ over.

2. Construeren

Het transformeren van bestaande feiten tot een nieuwe mogelijkheid.

In het voorbeeld van de moppentappende jongen:
Feit = Hij kan goed moppen vertellen.
Mogelijkheid = Laat hem cabaretier worden.

en verder….

‘Omdenken’, het klinkt gemakkelijker dan dat het is! Verwacht niet dat je van de één op de andere dag resultaat hebt. Wanneer je je hele leven anders denkt, is dat niet ineens veranderd. Je hersenen zijn gewend aan jouw reactiepatroon, dit is ‘ingesleten gedrag’. Verwacht daarom ook geen wonderen. Het is absoluut een kwestie van doorzetten voordat het doel is bereikt. Verwacht eerder dat het gaat met vallen en opstaan. Sta daarom fouten maken toe. Niets gaat vanzelf, niets zal in je schoot worden geworpen. Je kunt je leven een positieve wending geven, maar ‘omdenken’ geeft je geen nieuw leven.
Kernbegrippen: volharding, doorzettingsvermogen, vastberadenheid en oefening.

Accepteer de werkelijkheid, versterk deze en respecteer deze. Zet er vervolgens je tanden in, want alleen met doorzetting creëer je nieuwe mogelijkheden, focus je op de dingen die je wél wilt en neem de mogelijkheid als startpunt van alle beslissingen.

Berthold Gunster is de bedenker van de term ‘omdenken’. Hij definieert omdenken als een techniek om problemen te transformeren in mo­ge­lijk­he­den. Het is het tegenovergestelde van vastdenken (ja-maar-denken, denken in termen van bedreigingen en beren-op-de-weg). Vastdenken staat volgens Gunster voor een manier van denken waarbij problemen alsmaar groter worden.

Berthold Gunster beschrijft 15 strategieën waarmee je een pro­bleem in een mo­ge­lijk­heid kunt om­den­ken:

 1. Wach­ten: omdat de wer­ke­lijk­heid vaak zo com­plex is, is het soms be­ter níet te han­de­len.
 2. Ac­cep­te­ren: aanvaard de wer­ke­lijk­heid zo­als die is en kij­k wat je er­mee kunt.
 3. Be­krach­ti­gen: kij­k naar wat er goed gaat en hoe je dat kunt ver­ster­ken.
 4. Res­pec­te­ren: men­sen zijn over­al op voor­be­reid, be­hal­ve op ui­terst se­ri­eus ge­no­men wor­den.
 5. Door­zet­ten: door te vol­har­den, creëer je nieu­we mo­ge­lijk­he­den.
 6. Fo­cus­sen: richt je op wat je wél wilt in plaats van wat je níet wilt.
 7. Te­rug­den­ken: neem niet het pro­bleem, maar de mo­ge­lijk­heid als start­punt.
 8. Eli­mi­ne­ren: stop met wat niet (meer) werkt.
 9. Im­por­te­ren: bevecht je vijand niet, maar maak deze tot bond­ge­noot.
 10. Col­la­bo­re­ren: onderzoek wat de vij­and wil, wat jij ook wil.
 11. Ver­lei­den: gebruik het ver­lan­gen van de an­der om een nieu­we mo­ge­lijk­heid te creëren.
 12. Eta­le­ren: toon be­wust wat je nor­maal ge­spro­ken juist wilt ver­ber­gen.
 13. Rol­ver­wis­se­len: laat het pa­troon kan­te­len door van rol te ver­wis­se­len.
 14. Ont­re­ge­len: verander de regels van het spel, als iets een probleem is.
 15. Om­ke­ren: ‘reframe’ de si­tu­a­tie en verander een pro­bleem in een mo­ge­lijk­heid.

‘Omdenken’ zit in mijn systeem. Ik ben van nature een ‘omdenker’. Zeker in mijn werk als relatietherapeut, maar zeker ook in mijn werk als (arbeids- en familierecht-)mediator. Ik was mij er echter niet van bewust. Bij mij is het, net als bij mijn Rogeriaanse levensfilosofie, mindfulness en de uitgangspunten van de Transactionele Analyse, van nature aanwezig. Ik denk dus ook niet in de termen die in de literatuur worden gegeven. Ik werk niet vanuit boekjes of vastomlijnde theorieën. En dat maakt het dat ik er zoveel mee bereik in mijn werk. Ik hoef nooit na te denken ‘hoe het ook alweer zit’ en ‘wat ik er over heb gelezen’. Ik hoef niet te schakelen tussen theoretische modellen, ik ben de verpersonalisering van huis uit. En daardoor kan ik anderen zo gemakkelijk en (relatief) snel verder helpen.

Copyright©️oncies 2021

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation & relatietherapie.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Ik laat mij wekelijks (PCR-)testen. Niet alleen omdat ik bij veel cliënten over de vloer ben geweest, maar ook om nieuwe cliënten te beschermen voor het geval dat ik onverhoeds toch ben besmet geraakt.

Inmiddels ben ik 1x gevaccineerd.

Geplaatst in AADD, Aannames, ADHD, Affectieve relatie, Agressie, Alledaags, Angst, Arbeidsmediation, Arbeidsrecht, argumenten, Asperger, ASS, Autisme, Bedreiging, Bekwaam, Belangen, Bemiddeling, Bezorgdheid, Bindingsangst, Boosheid, Burenruzie, Buurtbemiddeling, Chronisch zieken, Co-ouderschap, Communicatiestoornis, Competenties, Complexe scheiding, conflict, convenant, coronamaatregelen, Coronavaccin, Depressief, Depressiviteit, DSM-5, echtscheiding, echtscheidingsmediation, Eenoudergezin, Eenzaamheid, Eindexamens, Ergernissen, Escalatie, Euthanasie, Expertise, Faalangst, Familie, Familieconflict, Familiemediation, Familierecht, Frustraties, Gebroken-hart syndroom, Gedragsproblemen, Geestelijk lijden, genderidentiteit, Geregistreerd partnerschap, geslachtsveranderende operatie, Geweld, Gezin, Homofoob, Huidkanker, Huiselijk geweld, Huntington, Huwelijk, Hygiëne, informatie, Inspanningsverplichting, Integriteit, Intimidatie, Intimiteit, Irritaties, kinderbelangen, Kinderen, Kwaliteit van leven, Kwaliteit van zorg, Levensopvatting, Lichamelijk lijden, Liefdesverdriet, Machtsmisbruik, Mantelzorg, Master in Mediation, Mediation, Menopauze, Narcisme, Normen en waarden, Obsessief gedrag, omdenken, Ontslag, Onttrekken aan ouderlijk gezag, Onverwerkt verdriet, opvoeden, Ouderen, Ouders, ouderschapsplan, Overgang, Overlast, Overlijden, Overtuigingen, Pandemie, Passief geweld, PDD-NOS, Persoonlijkheidsstoornis, pesten, Pijn, Principieel onderhandelen, Psychologie, Puberteit, Racisme, Relatiebemiddeling, Relatieherstel, Relatieprobleem, Relatieproblemen, Relatietherapeut, Relatietherapie, Respect, Rouwen, Rouwproces, Rouwverwerking, Samengesteld gezin, samenlevingsovereenkomst, samenwonen, SARS cov-2, Scheiden, scheiding, scheidingsmediator, Schulden, Seks, Seksueel misbruik, Seksverslaving, Slapeloosheid, Slapen, Sociaal Juridische Dienstverlening, Sociaal lijden, Sociale media, Spanningen, Spraakmakend, Standpunten, Sterven, stress, Teleurstelling, Therapie, thuisquarantaine, Toekomst, Trouwen, Tweet, Twitter, Uncategorized, vaccinatie, vaccineren, Vakantie, Vakbekwaam, vechtscheiding, Verlatingsangst, verleden, Verslaving, Verzoening, visie, Volwassenheid, Voortplanting, vreemdgaan, Waanzin, Waarden en normen, Werkeloos | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Voor de uitzet sparen….

Hoe verrassend: Afgelopen maand rekende ik mijn inkopen af aan de kassa van mijn buurtwinkel. Het gebruikelijke riedeltje werd door de kassière afgedraaid, dus kreeg ik ook de vraag of ik zegeltjes spaarde voor de pannen. Op mijn opmerking dat ik al genoeg pannen in huis had, reageerde zij met de opmerking: “Ik hoef ze ook niet te sparen voor mijn uitzet”. Ze vertelde dat zij en haar vriend dat wel deden, sparen voor de uitzet. Ook anno 2021 blijkt dat jonge mensen nog altijd sparen voor hun uitzet voordat zij gaan trouwen. Tja, hoezo verrassend?

Tot drie maal toe voerde ik in de afgelopen maand gesprekken met….jonge mannen (19-28 jaar), en alle drie deze heren vertelden over hun relaties. Alle drie deze mannen woonden nog thuis en hadden een vriendin die ook nog thuiswonend was.
Ze vertelden over hun relatie. Hoe zij elkaar een paar keer per week bij een van hen thuis ontmoeten en hoe zij denken over het instituut huwelijk. Hoe zorgvuldig zij hun keuzes hebben afgewogen. In alle drie de gevallen is het de eerste relatie. Alle drie de mannen zijn nog knaap en hun vriendinnen zijn nog maagd.
Aanvankelijk dacht ik dat er religieuze motieven ten grond lagen aan deze relaties, maar dat bleek geenszins het geval. Nee, de waarde van het huwelijk was voor hen een groot goed. En met de vrouw/man van je keuze diende het huwelijk pas het moment te zijn van consumeren.
Toen ik daar met andere jongeren over sprak, bleken zij daar volledig achter te staan. Zij zouden dat ook gaan doen wanneer zij de ware hadden gevonden. Overigens was van deze laatste groep bijna niemand meer maagd/knaap.

Hoe anders is het met onze meiden gegaan. Zij zijn voor hun studie op kamers gegaan en vandaaruit zijn zij gaan samenwonen met hun vriendjes. Zij hebben wel de wens om ooit te trouwen en kinderen te nemen, maar willen eerst nog allerlei dingen meemaken. Reizen, feesten, vrijheid en tijd voor- en met elkaar.
Hun uitzet wordt al samengesteld. Zij gaan naar de IKEA en kopen daar de spullen die zij samen hebben uitgezocht in de catalogus of de website. Zij zien spulletjes in winkels en verrassen elkaar daarmee door het meteen te kopen of toch eerst nog even te laten zien aan de ander.

Na zijn studietijd, waarin onze zoon nog thuiswonend was, is mijn zoon gaan samenwonen. Niks eerst sparen voor een uitzet of wachten tot hij en zijn vriendin getrouwd zijn. Nee, niets van dit alles. Gewoon alles samen inrichten en van gaan genieten.

De mannen die ik sprak, overleggen alles eerst met hun vriendin. Schaffen het aan en slaan het op op de zolders of in de schuren van hun ouders of bij broers, zussen, ooms en tantes.
Spullen als witgoed en electronica worden niet aangeschaft. Daarvan kan de garantie immers al zijn verlopen tegen de tijd dat het daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.
De andere spullen zijn mooi en tijdloos….

In 1979 woonde ik in een huis met jute aan de muur, had ik eikenhouten kasten en een bankstel met eikenhouten poten. Mijn zeshoekige salontafel was van eikenhout, terwijl mijn bed grenen was, met een ingebouwde wekkerradio.
In de keuken had ik houtvezelplanken in beugels hangen voor de pannen en had ik ‘bussen’ voor de suiker, kristal, basterd en suikerriet.
In wekpotten had ik verschillende soorten koffie, bonen en gemalen. Ik at kwark of zelfgemaakte yoghurt met appel, sinaasappel, noten en muesli.
Drie jaar later waren mijn muren gegranold , had ik de planken ingeruild voor keukenkastjes, en een tosti-ijzer, wokpan en bakte ik ‘plaatgrote’ verse pizza in de oven van mijn gasfornuis. Ook ik had mijn uitzet aangeschaft samen met mijn toenmalige partner, waarmee ik samenwoonde en later trouwde. En van scheidde.

Tijden veranderen en tijden keren terug.
Hoe bijzonder om drie mannen te horen praten over hun relaties. Over hun waarden en normen.
Ik, de echtscheidingsmediator, neutraal, onpartijdig en zonder oordeel…. Laat mij niet lachen, niks daarvan als ik naar mijn leven kijk en zie hoe onze meiden en zoon genieten van het leven dat zij nu met hun partners delen.

Ik genoot van bijna elke minuut van mijn onstuimige leven. Heb fouten gemaakt, mensen gekwetst, mensen gelukkig gemaakt en ben gelukkig.
Dat leven wens ik iedereen toe. Hoe je het ook indeelt. Zolang als jij daarmee gelukkig en tevreden bent, doe je het goed.

Copyright©oncies 2021

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation & relatietherapie

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Geplaatst in Alledaags, Huwelijk, Intimiteit, Koopwoning, Maagdelijkheid, Mediation, privacy, publicaties, Spraakmakend, Thuis, Trouwen, Uitzet, Uncategorized | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe een kind klem kan komen te zitten tussen twee strijdende ouders

Enige tijd geleden passeerde het onderwerp regelmatig in de media: Een vader die een IQ-test eiste voor zijn dochter, omdat hij het schooladvies niet accepteerde. De moeder stond niet achter deze eis en verleende daarom geen toestemming om de eis ook juridisch valide te laten zijn. Aangezien de schooladviezen dit jaar, over de hele lenie en vooral ten nadele van meisjes, lager uitvallen dan voorgaande jaren, valt niet uit te sluiten dat ook dit jaar ouders ontevreden kunnen zijn over het schooladvies. In het voorbeeld dat hier aan de orde is, waren de ouders van dit meisje gescheiden en dat maakte dat dit kind uiteindelijk het kind van de rekening werd. De vader was, om zijn eis kracht bij te zetten, naar de rechtbank gestapt.

*

De vader claimde dat hij recht heeft op een IQ-test bij zijn dochter. Uit het bericht dat hierover werd gepubliceerd valt op te maken dat de vader in zijn eis de suggestie had gewekt dat de basisschool, waarop zijn dochter zat, hem hierin een toezegging had gedaan. Iets wat hij niet alleen niet aannemelijk kon maken bij de rechtbank, maar ook iets wat hoogst onwaarschijnlijk was.

Ik heb ongeveer 25 jaar in het onderwijs gewerkt en heb minder goede ervaringen op dit gebied. Veel onderwijsinstellingen zwichten namelijk voor de dreiging met een rechtszaak. Hoe onterecht het instemmen naar de ouders/opvoeders van een leerling ook mag zijn, negatieve publiciteit wordt als schadelijk beschouwd en dus gaat men (de directie/het management) maar mee met de eisende ouders. Hoe lovenswaardig het is voor deze basisschool welke dit niet heeft gedaan. Niet alleen omdat de moeder niet achter de eis van vader stond. Ook omdat het niet wenst mee te gaan in de gekte rondom schooladviezen. Let wel: het gaat hier om een schooladvies. Doorgaans wel een dwingend advies, omdat het vervolgonderwijs het advies als bepalend beschouwt. En daar zit dit jaar het knelpunt voor veel ouders. Het coronabeleid heeft immers veel effect gehad op de schoolonderzoek en de eindtest.

*

Waar het in deze specifieke casus feitelijk om gaat, is natuurlijk het kind. Een meisje van een jaar of twaalf, die een negatieve curve laat zien in haar schoolresultaten sinds de scheiding van haar ouders. Het is des te triester dat de vader alleen oog heeft voor zichzelf en zijn behoefte om zijn dochter in hoger onderwijs te laten doorstromen dan dat zij, op basis van het schoolonderzoek, op dit moment aan kan. Sterker nog, zijn dochter heeft juist een signaal naar hem en haar moeder, gegeven over hoe het met haar als kind gaat. Hoezeer zij te lijden heeft onder de onderlinge verhoudingen tussen haar vader en moeder. Juist die verhoudingen hebben invloed op de leerresultaten op school. Het feit dat haar vader, op deze manier, de strijd aangaat met haar moeder, en de school, treft haar des te meer.

In psychologische zin wordt zij geschaad. Vechtende ouders, welk kind zit daarop te wachten? Plaats ik de situatie in een systemisch model, dan ligt het kind in een spagaat. In de triage met haar vader en moeder wordt haar loyaliteit naar beiden zwaar op de proef gesteld. En loyaliteit van het kind naar beide ouders is voor kinderen heel essentieel. U kent de uitspraak misschien wel: De vijand van mijn vriend is mijn vijand. En hoe zit dat bij dit kind? Als dochter van haar vader en moeder wordt zij geacht met beiden bevriend te zijn, loyaal naar beiden. Niet alleen omdat het haar ouders zijn, ook vanwege het feit dat zij in haar bestaan afhankelijk van hen beiden is. En wat gebeurt er nu: haar vader én haar moeder zijn elkáárs vijanden en ondertussen allebei ook nog eens haar vrienden. Hoe kan zij nu de vijand van haar vriend zijn als die vijand ook haar vriend is. Voor volwassenen is dat al heel moeilijk, laat staan voor een kind dat nog op de basisschool zit. Ze komt dus klem te zitten tussen haar ouders en dat heeft zijn weerslag. Mogelijk, en dat kunnen we niet opmaken uit de beschikbare gegevens, ook op haar leerresultaten.

En naast haar leerresultaten zal zij op andere vlakken haar positie tussen haar ouders -op een negatieve manier- ervaren. Zo is het niet uitgesloten dat zij zich voor veel dingen afsluit of juist verantwoordelijk voelt. Legio kinderen denken dat zij de oorzaak zijn van de problemen tussen hun ouders. En bij dit meisje wordt dat zelfs bevestigd. Vader en moeder staan lijnrecht tegenover elkaar vanwege de eis van vader. De strijd tussen haar ouders kan zich ook uiten in dat zij niet meer blij kan zijn als zij bij de ene of de andere ouder verblijft. Blij en vrolijk zijn bij de moeder, kan de vader opvatten als dat zij voor haar moeder partij heeft gekozen. Of andersom als zij zich blij gedraagt tijdens haar verblijf bij haar vader. Althans, in de beleving van dit kind. Het kind verliest haar kind-zijn door toedoen van de ouders. In de casus lijkt het er op dat de strijd vooral vanuit de vader wordt gevoerd, maar dat is alles behalve gesneden koek. Uit de casus wordt de rol van de moeder in het onderlinge conflikt tussen haar en haar ex niet nader omschreven (ook niet relevant voor het artikel). Haar rol is daardoor onduidelijk. Het is echter tekort door de bocht om het hele conflikt alleen aan de vader toe te schrijven.

Wat wel aan de vader is toe te schrijven is zijn strijd tegen de school over het schooladvies en zijn daaropvolgende eis van de IQ-test. De vader had deze kunnen voorkomen door, samen met zijn dochter, waarin het gaat om de belangen van zijn dochter (dus niet die van hem), het gesprek aan te gaan met de school. Raadzaam zou dan zijn geweest dat de moeder ook aan deze gesprekken had deelgenomen, zodat de ouders in gezamenlijkheid voor hun dochter zouden hebben opgetreden. Hun dochter had dan háár ouders gezien. Wat kan zij zich nog meer wensen? Maar nee, vader streed tegen haar moeder én tegen de school waar zij, naar alle waarschijnlijkheid, acht elementaire jaren van haar leven heeft doorgebracht. Mogelijk zelfs de instelling waarin zij zich veilig waande tegen de gekte van het conflikt tussen haar ouders. En vader tast dit aan, haar gevoel van veiligheid. De plek waar zij niet hoeft te kiezen, de plek waar zij zichzelf kan zijn.

*

Wat ik met dit betoog duidelijk wens te maken is het volgende: Ouders die uit eigen belang strijden om zaken die de kinderen (ook) aangaan, verliezen de kern van het ouderschap uit het oog. Daarvoor hoeven zij overigens niet gescheiden te zijn. In alle denkbare situaties dienen ouders af te wegen in hoeverre hun acties en beslissingen in het belang zijn van hun kind(-eren). Sommige ouders zien dat prima, anderen schieten er in door, weer anderen hebben daar nauwelijks tot geen oog voor. In veel gevallen gaat het goed, in toenemende mate gaat het verkeerd….voor het kind.

*

Copyright©️oncies 2019/2021

*

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation & relatietherapie.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Ik laat mij wekelijks (PCR-)testen. Niet alleen omdat ik bij veel cliënten over de vloer ben geweest, maar ook om nieuwe cliënten te beschermen voor het geval dat ik onverhoeds toch ben besmet geraakt.

Inmiddels ben ik 1x gevaccineerd.

*

Extra info:

NOSteletekst bericht:

….en RTL bericht….

[BEGIN CITAAT]

Vader krijgt geen toestemming voor IQ-test dochter na twijfel over schooladvies

De basisschool uit Hazerswoude-Rijndijk hoeft van de rechter geen IQ-test af te nemen van een meisje nadat er twijfel was ontstaan over haar schooladvies. De vader van het meisje wilde via de rechter de IQ-test afdwingen. De ouders zijn gescheiden en de moeder wilde zo’n IQ-test niet.

Volgens de rechtbank in Den Haag oefen de ouders het gezamenlijk gezag uit, zodat de moeder wel toestemming moet verlenen voor het afnemen van een IQ-test.

Het meisje kreeg van haar school een vmbo-k-advies. De vader vermoedt dat zij meer kan. “Of ze nu naar het vmbo of gymnasium gaat, zal me een worst zijn. Maar ik wil wél het juiste advies voor mijn dochter”, zei hij eerder tegen RTL Nieuws. Het meisje gaat na de zomer naar een nieuwe middelbare school.

Wisselende schoolprestaties

Het meisje kreeg vmbo-k als advies, maar volgens de vader wisselen haar schoolprestaties enorm. Daardoor twijfelt hij of dit wel het beste advies is voor zijn kind.

“Ze haalde de ene keer een 2 en daarna weer een 10 voor hetzelfde vak. Haar prestaties wisselen al jaren. De IQ-test moet ook meer inzicht geven in de fluctuatie van haar schoolresultaten.”

Scheiding

De vader en moeder zijn enkele jaren geleden gescheiden. Dat is de reden waarom de vader niet zelf een test afneemt. “Beide ouders moeten toestemming verlenen. Mijn ex-vrouw, ex-lerares op de betreffende basisschool, wil daar niet aan meewerken. Eerder waren alle partijen, inclusief mijn vrouw, wel akkoord. Dit maakt dat ik de test dus nooit meer zelf kan laten afnemen.”

De school liet eerder via een advocaat weten dat het afnemen van IQ-test juist niet in het belang van het kind is.

[EINDE CITAAT]

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederland is klaar met het coronabeleid van dit kabinet

Sinds maart 2020 is Nederland in de greep van het coronavirus. Het startte toen met de eerst intelligente lockdown met als doel groepsimmuniteit. Anno april 2021 zit Nederland in een twee lockdown. En deze keer is er zelfs een avondklok ingesteld. De bewegingsvrijheid van de Nederlander is daarmee nog verder beknot. En het gaat maar door….

Er is niets tegen overheidsmaatregelen om de gezondheid van de bevolking te beschermen. Daartoe is de overheid ook verplicht, zoals dat is vastgelegd in de grondwet. Maar de vraag is of hiervan wel sprake is. In de gezondheidstoestand van de gemiddelde Nederlander is er namelijk niets veranderd. De beoogde groepsimmunisatie is niet gelukt. De besmettingscijfers blijven min of meer constant en het vaccineren van de bevolking is slecht georganiseerd en blijft de eerder beschreven kenmerken van ad hoc-beleid tonen. Het beleid, geïndiceerd door het RIVM en geadviseerd door het OMT, is gericht op het laag houden van de bedbezetting in de ziekenhuizen.

En dus is het onmogelijk om een stabiel beleid te voeren. Het ontbreekt aan een visie, een toekomstplan. De bevolking wordt voorgehouden dat er versoepelingen komen, maar deze worden steeds weer opgeschoven.

Het wordt tijd voor een nieuwe aanpak!

Hoe dan ook, ik ben van mening, en dat heb ik al vanaf het begin gezegd, dat het gekozen beleid het verkeerde beleid is. En daarvan beginnen we nu de wrange vruchten te plukken. Want het gekozen beleid is een beleid van isolatie en repressie. Niet alleen in de vorm van (zelf-)quarantaine, maar ook die van het isoleren van het virus SARS cov-2/covid19. En dat terwijl het zogenaamde coronavirus niet valt te isoleren. Dat geldt overigens voor elk micro-organisme. Micro-organismen zijn overal. Ze maken onlosmakelijk deel uit van onze microscopische biodiversiteit. Een deel is onschadelijk voor de mens, als ziekteverwekker, en een klein deel is dat wel. En daaronder bevinden zich zelfs micro-organismen die voor ons voortbestaan van levensbelang zijn, maar dodelijk voor ons kunnen zijn als ze ons ziek maken. Covid19 is als virus niet dodelijk, maar voor een deel van de bevolking wel. Let op: voor een deel! Niet voor iedereen en dat is ook wel gebleken. En voor de slachtoffers van deze ziekteuitbraak is het ook niet anders geweest. Het vervelende daaraan is de manier waarop de slachtoffers zijn gestorven. Covid19 is wat dat betreft een brute handlanger van een moordenaar, onderliggende gezondheidsproblemen. Daar kunnen we niet omheen.

Als het coronabeleid niet het juiste beleid is geweest, welk beleid zou er dan beter voor in de plaats hebben moeten worden gevoerd?

Een hele mond vol en daar heb ik hier ook bewust voor gekozen. Want het is een keuze voor een beleid waarvan op voorhand kan worden gezegd dat het veel ingewikkelder is en uitermate moeilijk is om voor elkaar te krijgen. Bovendien vraagt het om draconische veranderingen in de randvoorwaardelijke, sociale en maatschappelijke zin.

Welk basisbeleid had er kunnen worden gevoerd, in plaats van het gekozen beleid van dit kabinet, al meteen vanaf maart 2020?

De overheid had meteen moeten inzetten op een mentaliteitsverandering. Een verandering waarin mensen zich meer bewust worden van hun rol ten aanzien van de eigen gezondheid en die van hun medemens. Hierin spelen persoonlijke hygiëne en het verantwoordelijkheidsgevoel jegens anderen de belangrijkste rollen.

Persoonlijke hygiëne voor wat betreft de verzorging van de handen en het gezicht. Mensen wassen te weinig hun handen. Voor en nadat we handelingen verrichten dienen we onze handen te wassen. Die komen voortdurend met materialen in aanraking en daarop zitten altijd micro-organismen. Daarnaast besteden we te weinig aandacht aan de effecten van het aanraken van ons gezicht (en haar, voor zover we dit hebben). Doordat we constant besmet zijn aan onze handen, brengen we de micro-organismen gemakkelijk over naar ons gezicht. Daarnaast is het haar een weelderige leefomgeving voor micro-organismen en ook van ons haar kunnen we niet afblijven. En dan die nieuwe tendensen. Het gebruik van middeltjes als Dettol. Dit is uit den boze. Deze middelen reinigen dan wel op micro-organismen, maar verstoren ook het natuurlijke evenwicht. Hierdoor kunnen we juist eerder ziek worden. Water en zeep is voldoende, maar alleen als er een eenduidig handenwassen-protocol wordt gehanteerd. Mensen die in de gezondheidszorg werken leren dit protocol en dienen dit strikt uit te voeren om onder meer kruisbesmetting te voorkomen. Dit protocol zou gemeengoed moeten worden.

En dan het tweede aspect in de mentaliteitsverandering. De mentaliteit bij het ziek zijn. We moeten stoppen met het bewust besmetten van anderen als we ziek zijn of zelfs maar verschijnselen vertonen van ziekten die besmettelijk zijn.

En wat bedoel ik daarmee? Om te beginnen dienen we thuis te blijven als we ziekteverschijnselen hebben. De thuisquarantaine dient gemeengoed te worden. Ook de andere huisgenoten, want die kunnen al besmet zijn en dus de ziekte overdragen aan anderen, die ondertussen nog geen verschijnselen van de ziekte hebben. Zij zitten dan vaak in de zogenaamde incubatietijd. Dat is de periode tussen besmetting en het uitbreken van de ziekte. Met thuisquarantaine voorkomen we het risico van besmetting van anderen.

Maar ja, blijf maar eens thuis van je werk, school of dat avondje stappen met vrienden of vriendinnen. Dat vraagt om discipline en zelfopoffering en dat is iets waartoe wij mensen (en met name mensen in de leeftijdsgroep 18 tot 35-jaar) niet snel genegen zijn. Dat maak ik zelfs mee in mijn eigen familie, waar nog feestjes worden georganiseerd vanwege een verjaardag, met als vergoelijkende onderbouwing: “We hebben maar een paar mensen uitgenodigd en de deuren naar de tuin open gezet“. En ik kom een bezoeker in een gang van een verpleeghuis tegen die aan degene die zij bezoekt uitlegt waarom haar oudste kleinkind niet mee is gekomen om oma te bezoeken met de woorden: “Ze is niet meegekomen omdat ze behoorlijk verkouden is en een flinke griep heeft”. Zich blijkbaar niet realiserend dat die verkoudheidsklachten en flinke griep wel eens corona zou kunnen zijn en dat (gezins-)quarantaine dan noodzakelijk is. Is deze dochter zich er echt niet van bewust dat haar gedrag de levens van haar moeder én van veel medebewoners in het zorgcentrum op het spel zet met het negeren van deze noodzaak? Althans, als je uit gaat van de opgelegde coronamaatregelen.

Ook ik ben geen voorstander van de nu opgelegde coronamaatregelen. Ook ik sta niet achter het sluiten van de horeca. Ook ik vind de nu opgelegde maatregelen in de stadions, langs de voetbalbeelden onzinnig en niet in het belang van de mensheid. Om nog maar te zwijgen over de onzin van de ingestelde avondklok. Maar ik heb er wel mee te dealen en zou wensen dat er een ander beleid zou worden doorgevoerd, op basis van gezond verstand en wetenschappelijk bewijs. Want wat toont de praktijk aan? De huidige maatregelen werken niet. Dat geldt m.i. ook voor de maatregelen die op 9 december 2020 zijn ingevoerd. En het bewijs daarvoor blijkt wel uit het feit dat deze maatregelen keer op keer worden verlengd.

Thuisblijven van je werk, wie neemt het dan van je over?

Wat is de reactie van de patiënt, die al klaar ligt voor de operatie, als deze hoort dat de chirurg thuis is gebleven omdat hij lichte verkoudheidsklachten heeft? Het percentage zorgmedewerkers dat ziek gaat werken? Te veel om op te noemen. Het percentage winkelpersoneel? Het percentage docenten en studenten? Het percentage buschauffeurs, treinconducteurs, piloten en stewardessen? Het is maar een wilde greep, maar bedenk bij deze professionals eens hoe groot het aantal besmettingen wel niet kan zijn als ze na hun dienst of shift weer naar huis gaan; om zich alsnog ziek te melden omdat het echt niet meer gaat? Dan is het eigenlijk al te laat, ook al worden deze beroepsbeoefenaren met voorrang getest. Kijk wat er sinds kort in het onderwijs, de zorg en bij de politie gebeurt. Men heeft ingezien dat doorwerken geen optie meer is en blijft nu eerder thuis. Een simpele snotneus is daarvoor al voldoende. En dan hoor ik een collega in de zorg mopperen op die collega die zich heeft ziek gemeld. Dan hoor ik ouders mopperen op die docenten die thuis blijven, omdat ze eerst de uitslag van de coronatest moeten afwachten, waardoor hun kind weer thuis zit en er niemand is om het op te vangen. Of dat een hele klas naar huis wordt gestuurd, omdat een van hen niet thuis is gebleven en ziekteverschijnselen toonde. En ga zo maar door.

Er heerst onbegrip naar degenen die zich aan de door de overheid opgelegde maatregelen houden. Men houdt geen anderhalve meter afstand meer. Dat is ook niet verwonderlijk, want ze worden gehandhaafd in de buitenlucht. Daar waar die anderhalve meter in slecht geventileerde ruimten enigszins zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van besmettingen (de laatste wetenschappelijke studies in onder meer Duitsland wijzen hierop). Ook via experimenten (Fieldlab) blijkt dat veel evenementen veilig kunnen plaatsvinden. En kijk eens om u heen in de supermarkt, in de overdekte winkelcentra en zie hoe weinig mensen moeite doen om besmetting te voorkomen. Het oude vrouwtje dat bij de kassa niet eens de moeite neemt om een hand voor haar mond te doen (het advies om in de elleboog te hoesten en te niezen volledig negerend) als zij volop om zich heen staat te blaffen. Nee, de overheid heeft ingezet op de verkeerde beleidslijn, want covid19 is niet te stoppen en was vanaf het begin af aan niet te stoppen. Welke crisismaatregelen er ook zijn genomen. Corona vraagt om heel ander preventief beleid. En zeker niet om een intelligente lockdown of een avondklok om een gecontroleerde bewegingen (mobiliteit) te bewerkstelligen.

MIJN VISIE: Thuisblijven bij ziekteverschijnselen, of de mogelijke kans op besmetting binnen de eigen kring, zou het nieuwe normaal moeten worden!

Maar ja, dan begint pas de ellende. Want in veel gevallen worden de eerste paar, vaak 2, dagen van het ziek-zijn niet uitbetaald of draait de werkgever voor de kosten op. Nu heb ik niet zo’n medelijden met die werkgevers, want die zijn juist gebaat bij het nieuwe normaal en dus de thuisblijvers. De werkgevers lopen immers minder risico van een verhoogde uitval van personeel als die idiote zieke werknemer gewoon thuis zou zijn gebleven. Ik zou er bijna voor gaan pleiten om de zieke thuisblijvende werknemer (of ZZP’er) daarvoor te belonen (misschien is de herinvoering van de fruitmand een ludiek idee of een compensatie voor het inkomensverlies bij de ZZP’er).

Ik maak er dan wel een klein grapje over, want in het thuisblijven bij ziekte, bevestigd door de huisarts met een artsenverklaring, zit natuurlijk wel de oplossing. Maar de mentaliteitsverandering die hiervoor noodzakelijk is, zal vragen om een verandering in het sociale en economische (zorg-)systeem/netwerk. In het financieringsplaatje, hoewel die valt te dichten met de baten die het thuisblijven, en dus een minder groot personeelsuitval op de werkvloer, met zich meebrengt. CAO’s zullen moeten worden aangepast, ziektekostenverzekeringen en arbeidskostenverzekeringen, de risicodragende polissen van werknemers en werkgevers, en ga zo maar door, ze zullen moeten meeveranderen. ARBO-organisaties krijgen het weer drukker (thuisbezoek, zoals we die vroeger kenden, zitten er echt niet in hoor), maar er zal moeten worden gecontroleerd. Het vraagt een grote maatschappelijk verantwoordelijkheid en aanpassing. En dan met name ten aanzien van het accepteren van dat we thuis, en dan echt IN HUIS, moeten blijven bij ziekte of een ziek iemand in huis. En u en ik kennen genoeg mensen om ons heen die schoolziek zijn, ook al zijn ze al jaren van school. Het risico van misbruik maken van dit nieuwe sociale en economische systeem verkleinen zit ‘m dan in de dan noodzakelijk geworden artsenverklaring. Beetje kinderachtig, maar dat is dan maar zo. Artsen hoeven niet te verkondigen dat ze daar geen tijd voor hebben. Stagiaires (artsen in opleiding, verpleegkundigen niveau 5, doktersassistenten, triage-medewerkers) of zelfs afgestudeerden die thuis zitten omdat ze geen werk hebben, kunnen dit werk voor hen doen, zolang ze daartoe maar BIG-geautoriseerd zijn of te zijner tijd worden; dus bevoegd en bekwaam zijn. Thuisblijven vanwege andere, niet besmettelijke ziekten of omstandigheden, vallen buiten deze voorzieningen en maatregelen. Hoe vervelend dat ook voor de zieke mag zijn.

Het vaccinatiebeleid heeft geen invloed op de noodzaak van het ontwikkelen van de mentaliteitsverandering. De mentaliteitsverandering heeft een breder en veel algemener doel.

Al met al kan worden gesteld dat een mentaliteitsverandering van deze omvang een hels karwei is, sterker nog: Een operatie die met uiterste precisie dient te worden uitgevoerd. Het zal veel vragen van alle betrokkenen en dat is in dit geval van iedereen, omdat het ook daadwerkelijk om iedereen gaat. Daarnaast zal het een veranderingsproces zijn dat jaren in beslag zal gaan nemen. Bovendien valt weerstand tegen dit proces niet uit te sluiten. Zeker in de beginfase zullen economische motieven op een negatieve manier worden ingebracht. Op de langere termijn zullen deze vervagen en zullen meer mensen nodig zijn om de fluctuaties in de personele bezettingen op te vangen. Mogelijk dienen hiervoor eerst (Europese) subsidies te worden verstrekt. Het gaat immers om de bescherming van onze gezondheid in het algemeen, een ontlasting van het gezondheidszorgsysteem en het blijven functioneren van de economie.

Copyright©️oncies 2020/2021

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen.

Geplaatst in Alledaags, Arbeidsbemiddeling, Arbeidsjuridisch, Arbeidsmarkt, Arbeidsmediation, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsovereenkomst, Arbeidsrecht, Arbeidsrisico's, Arbeidsvoorwaarden, Arbowet, argumenten, Bekwaam, Belangen, Belangenbehartiging, Bevoegd, blijfthuis, Collegialiteit, Communicatie, Competenties, conflict, coronacrisis, coronamaatregelen, Coronatest, Coronateststraat, Coronavaccin, Coronavaccinatie, coronavirus, COVID19, economie, Economische motieven, economische schade, Epidemie, Ergernissen, Fraude, Gedragsproblemen, Geestelijk lijden, informatie, Informatief, Informatieplicht, Integriteit, Irritaties, Kwaliteit van leven, Kwaliteit van zorg, Lichamelijk lijden, mentaliteitsverandering, Normen en waarden, OMT, overheidsbeleid, Pandemie, Participatiesamenleving, quarantaine, Respect, SARS cov-2, Sociaal lijden, Spraakmakend, Standpunten, stress, thuisquarantaine, Toekomst, Uncategorized, vaccin, vaccinatie, vaccineren, virus, Waarden en normen, Wanprestatie, Werkgever, Werknemer, zorg, Zorgplicht, Zorgverzekeraar, zorgzaam, ZZP'er | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Corona-VACCINATIEBELEID: Van het kastje naar de muur

Onlangs ontving ik een uitnodiging van mijn huisarts om te komen voor een vaccinatie in het kader van het vaccinatiebeleid van de overheid tegen Corona/Covid19. Navraag leerde mij dat ik het AstraZeneca-vaccin zou krijgen. En dat vaccin wilde ik niet toegediend krijgen. Wat er daarna gebeurde tart alles wat te maken heeft met de veronderstelde doelstellingen van minister Hugo de Jonge. Namelijk dat iedereen zo snel mogelijk dient te zijn gevaccineerd, maar dat de realiteit in de praktijk weerbarstig is.

De assistente hield het gesprek kort: “U wilt het AstraZeneca-vaccin niet? Neem dan maar contact op met de GGD. Wij dienen alleen het AstraZeneca-vaccin toe.” Einde gesprek.

En dan begint de zoektocht, want het is zoeken naar het telefoonnummer dat mij verder kan helpen. De website van de GGD biedt geen mogelijkheden om door te dringen tot iemand die mij verder kan helpen. Het telefoonnummer op de begeleidende brief bij de uitnodiging leidt mij naar een algemeen informatiepunt. Eenmaal contact, krijg ik te horen dat ik niet bij de GGD moet zijn: “U moet bij uw huisarts zijn voor de vervolgstappen. U bent 64 en hebt een medische indicatie. Waarschijnlijk moet u wachten totdat er een ander vaccin beschikbaar komt. Of u wordt helemaal niet gevaccineerd.”

Hoezo niet gevaccineerd? Daarop komt geen antwoord. De verbinding wordt verbroken. Ik doe nog een tweede poging om een afspraak te maken bij de GGD. Ik vul nu in dat ik een uitnodiging heb ontvangen. Daarna volgen meerdere vragen. Vragen die ik ook wekelijks moet invullen voor mijn PCR-test. En ja hoor, ik mag een lokatie uitzoeken en kies voor de lokatie waar ik het snelste terecht kan. Wat ik feitelijk doe is niet de bedoeling. Maar ik wil wel gevaccineerd worden. En omdat ik niet het AstraZeneca-vaccin wens te krijgen, moet ik creatief zijn om toch m’n prikkies te kunnen halen. Ik dring niet voor. Ik krijg de prik later dan dat hij stond gepland, dat weer wel. Of dat iets rechtvaardigt laat ik in het midden. Zo ben ik dan ook wel weer.

Waarom wil ik het AstraZeneca-vaccin niet?

Ik heb geen vertrouwen in dit vaccin. Er zijn mensen gestorven na toediening van dit vaccin. Natuurlijk is dat een ingecalculeerd risico. Maar klopt dat wel?

Om te beginnen is gebleken dat AstraZeneca ‘per ongeluk’ de verkeerde (lees: verouderde en onjuiste) onderzoeksgegevens heeft gebruikt om het vaccin goedgekeurd te krijgen door de EMA (European Medicines Agency). Aanvankelijk ontkende AstraZeneca dit, totdat daarvoor bewijzen op tafel kwamen te liggen. In dezelfde periode publiceerde AstraZeneca een onderzoeksresultaat waaruit zou blijken dat hun vaccin 100% veilig en effectief zou zijn. Nader onderzoek weerlegde dit ‘resultaat’ en zette het weer in het juiste (en oude) perspectief, namelijk ca. 67%.

Naast deze ‘zetten’ van de producent kwamen er meer berichten van AstraZeneca over de negatieve bijwerkingen en werd er aangegeven dat deze bijwerkingen bij 1 op de 400.000 vaccinaties voor ‘zou kunnen’ komen. Enkele dagen later werd deze stellingname weerlegd en door het EMA ‘bijgesteld’ op 1 op de 100.000 vaccinaties. Een risicotoename met een factor 4. Opnieuw een misleidend bericht van AstraZeneca over hoe het nu werkelijk zit.

Vanuit de medische wereld (lees: het RIVM en medici) die betrokken is (zoals het OMT en de coördinatie rondom de ziekenhuisopnamen) bij het coronabeleid in het algemeen en het vaccinatieprogramma in het bijzonder, werd aangevoerd dat mensen een groter risico liepen als ze in een vliegtuig zouden stappen of een steek van een wesp niet zouden krijgen. Deze lieden vergaten echter één belangrijk aspect te noemen, namelijk: Ik kies er zelf voor om het risico aan te gaan door in een vliegtuig te stappen waarbij later bleek dat dit vliegtuig mij een fatale vlucht zou bezorgen, of dat ik ervoor heb gekozen om een bezoek aan een terras te brengen waar op dat moment veel wespen rondvliegen. Sterker nog, ik loop het risico, en dat is echt het geval, dat ik als gevolg van een steek een anafylactische shock oploop. Maar die risico’s zijn de gevolgen van mijn eigen risiconemende keuzes en zijn toch heel wat anders dan dat ik gedwongen word om een vaccin te nemen, terwijl er andere -veiliger- vaccins beschikbaar zijn.

En daar knelt de schoen. Bovendien roept het vragen op, met voorop de vraag: “Welk belang heeft de overheid bij het blijven toedienen van het vaccin van AstraZeneca?” Daarnaast kan vraag ik mij af: “Welk belang het EMA heeft bij het blijven toedienen van dit vaccin. Temeer, omdat gebleken is dat het risico niet 1:400.000, maar 1:100.000 is?” AstraZeneca heeft naar mijn mening gesjoemeld met onderzoeksresultaten om haar vaccin zo snel mogelijk, in een grote oplage, op de markt te krijgen. Daar heeft AstraZeneca een financieel belang bij. En dat maakt het dat zowel AstraZeneca als het EMA, als het ministerie van Hugo de Jonge zich schuldig maken aan volksverlakkerij, misleiding, fraude en een misdrijf-tegen-de-bevolking en misbruik maken van de situatie die SARS CoV-2 (corona/covid19) veroorzaakt. Hoe bizar als je bedenkt dat de overheid landen/regimes veroordeelt en wenst aan te pakken, die de coronapandemie misbruiken tegen de eigen bevolking of (bijv.) gastarbeiders.

De afspraak bij de GGD is inmiddels bevestigd en de beide prikken met BioNTech/Pfizer staan keurig in de planning. Ik laat mij niet van het kastje naar de muur sturen. En al zeker niet wanneer ik gedwongen word om een vaccin toe te laten dienen dat nog zo ter discussie staat.

Copyright©oncies 2021

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation & relatietherapie.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Ik laat mij wekelijks (PCR-)testen. Niet alleen omdat ik bij veel cliënten over de vloer ben geweest, maar ook om nieuwe cliënten te beschermen voor het geval dat ik onverhoeds toch ben besmet geraakt.

Geplaatst in A-sociaal, Angst, AstraZeneca, avondklok, Belangen, BioNTech/Pfizer, Chronisch zieken, corona, coronacrisis, coronamaatregelen, Coronatest, Coronateststraat, Coronavaccin, Coronavaccinatie, coronavirus, COVID19, Fraude, Informatief, Informatieplicht, Kees van Lunsen, Kwaliteit van leven, Kwaliteit van zorg, Normen en waarden, OMT, Ouderen, Overlijden, publicaties, RIVM, SARS cov-2, Spraakmakend, Sterven, vaccin, vaccinatie, vaccineren, Waanzin, Waarden en normen, Wanbeleid, WHO, zorg, Zorgplicht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Help, ik koester diepgaande gevoelens voor een ander….

Als relatietherapeut kom ik deze noodkreet regelmatig tegen. In veruit de meeste gevallen gaat het dan om mannen én vrouwen die vreemdgaan binnen hun relaties en een tweede relatie aangaan met een andere vrouw of man als welke waarmee zij al een relatie hebben. Het komt echter ook voor dat een vrouw met een vrouw vreemdgaat of een man met een man. De laatste vijf jaar is het daarbij vaker voorgekomen dat deze mannen en vrouwen meer zijn gaan voelen voor hun nieuwe bedpartner dan alleen lust. Ze zijn verliefd geworden en zijn daardoor gaan twijfelen aan hun vaste relatie. En dat slaat in als een bom bij de vaste/oude partner.

In een enkele situatie gaat het om seksuele relaties die in eerste instantie gekoppeld worden aan bi-seksualiteit. Maar in meer situaties blijkt dat de partner die vreemd gaat uit de kast komt. En dat zet de vaste relatie van weleer volledig op zijn kop. In dit blog enkele voorbeelden, casussen:

• Casus 1

Enkele jaren geleden werd mij gevraagd de relatie weer in de rails te zetten bij een stel waarbij de vrouw een intieme relatie was aangegaan met een goede vriendin van het stel. De vrouw had haar vertrouwensrelatie, haar beste vriendin, aangevuld met een seksrelatie. Als uitleg vertelde de vrouw dat ze niet alleen alleen goed met haar vriendin kon praten, maar dat zij haar ook seksueel aan haar trekken liet komen. Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat er nauwelijks gecommuniceerd werd tussen de vrouw en haar echtgenoot. De man was (letterlijk) van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aan het werk. Er werd amper met elkaar gesproken. Wilde de vrouw seks met de man, dan kwam daar niets van terecht. Dan moest hij eerst nog wat werk afmaken. Wilde de man seks, dan friemelde hij, steevast rond de klok van half elf in de avond, wat aan de tepels bij zijn vrouw, waarna van haar werd verwacht dat ze naar de slaapkamer ging, zich daar uitkleedde en naakt met haar benen wijd op hem moest gaan liggen wachten. Na een paar minuten verscheen dan haar man, met een stijve, nam haar met 3-5 stoten, kwam klaar en rolde daarna van haar af on meteen in slaap te vallen.

De vrouw had dit al vaker met haar vriendin besproken en zij had haar (letterlijk) een schouder geboden om op uit te huilen. Dat ging goed totdat de troostende kusjes op haar hoofd werden ingeruild voor kussen op de mond en uiteindelijk tongzoenen en aan elkaars intiemere delen komen. Uiteindelijk waren zij in bed beland en beleefde de vrouw haar ene na haar andere climax, welke zij al jaren niet meer kreeg van haar man. De vrouw werd verliefd op de vriendin, maar realiseerde zich daarna dat dit niet kon blijven. Zij benaderde mij voor hulp.

• Casus 2

Vorig jaar werd ik benaderd door een man voor hulp. Hij belde mij onder druk van zijn vrouw. Dat was op de achtergrond luid en duidelijk te horen. De man vertelde mij dat hij vreemd was gegaan. Niet met een andere vrouw, maar met een man die hij via een datingsite had leren kennen. Hij voelde echter ook nog liefde voor zijn vrouw en ook seksuele aantrekkingskracht naar haar. Alleen vond hij dat hij, naast zijn relatie met zijn echtgenote, ook seksuele relaties moest kunnen onderhouden met anderen, mannen in dit geval.

Tijdens de gesprekken die volgden, bleek dat de man met een groot aantal andere mannen seksuele contacten had onderhouden. En daarbij kwam naar voren dat hij dit onbeschermd had gedaan. Hij had dit willens en wetens gedaan en bij een test was naar voren gekomen dat hij HIV-positief was. De uitkomst van de test was bepalend geweest om zijn buitenrelationele gedrag aan zijn vrouw op te biechten. De vrouw was daarna ook getest en de uitslag daarvan was negatief. Zij verklaarde dit door te vertellen dat zij al minstens acht jaar geen geslachtsgemeenschap hadden gehad. De man had AIDS in het laatste jaar opgelopen.

De vrouw wilde de relatie uiteindelijk in haar eentje redden, maar gaf het op toen bleek dat de man geen liefde meer voor haar voelde en de voorkeur gaf aan een eigen onderkomen waarin hij naar hartelust met mannen én vrouwen (vaak betaald) seksuele contacten kon onderhouden. Het echtpaar is gescheiden.

• Casus 3

Ik de derde casus werd er contact met mij opgenomen door de man. Hij had zijn vrouw opgebiecht seksuele contacten te hebben met mannen. Hij gaf aan bi-seksueel te zijn. Samen met mij wilden de man en de vrouw een uitweg zoeken uit deze impasse. Hoe verder te gaan met elkaar en toch ook ruimte houden voor het geval dat…? Het echtpaar wilde niet scheiden, maar de seksuele geaardheid van de man maakte dit complex.

Tijdens her eerste gesprek bleek al snel dat het hier niet ging om bi-seksualiteit maar om homoseksualiteit bij de man. Ook bleek dat de vrouw dit al veel eerder had opgemerkt en er zelfs over had proberen te praten. De man had het toen in alle toonaarden ontkend. Dat deed hij tijdens de eerste fase van het gesprek nog steeds. Zijn religieuze overtuigingen en zijn morele opvattingen aangaande zijn huwelijk zorgden voor de aanhoudende neglect van de feitelijke situatie. Pas nadat eenduidig was verwoord dat de man expliciet homoseksueel gedrag vertoonde (al meer dan 35 jaar seksontwijkend gedrag in de huwelijkse relatie en zich uitsluitend (seksueel) aangetrokken voelen tot mannen), viel de last van de schouders van deze man. Een en ander was, zij het minder expliciet, besproken met leden van de kerk, familie en vertrouwelingen. Alleen werd er toen nog het label bi-seksualiteit aan gehangen.

Het echtpaar wilde samen verder. De vrouw kon zich geen leven voorstellen zonder haar man. De man kon zich geen leven voorstellen zonder zijn vrouw. En dus was er voor de man een probleem. Hij voelde geen liefde naar de vrouw, maar wel diepe genegenheid en warmte. De vrouw voelde wel liefde, naast de genegenheid en warmte. De gesprekken die volgden waren gericht op het herdefiniëren van de intimiteit tussen beide partners en de behoefte om daarnaast opnieuw verbinding met elkaar te krijgen.

Het valt niet mee om binnen een huwelijkse relatie of welke andere soort relatie dan ook, met elkaar te praten over gevoelens naar anderen van het eigen geslacht. Zowel mannen als vrouwen zien de gevolgen daarvan als verraad naar hun huwelijkse partner en dat belemmert hen in hun communicatie. Vaak voelt de andere partner dit en vraagt zich af wat er aan de hand is. Opvallend: vrouwen voelen hun mannen doorgaans beter aan dan mannen dat bij hun vrouwen doen. Wat de situaties bijzonder maakt, is de bereidheid van beide partners om iets te doen aan hun onderlinge verbinding en intimiteit. En gelukkig is dat ook mogelijk..

N.B. Ik heb ook echtparen bijgestaan en geholpen die hun seksuele levensstijl wensten te veranderen. Bijvoorbeeld swingers die deze vorm van seksuele invulling van hun relatie wensten te beëindigen.

Copyright©oncies 2021

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation & relatietherapie.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Ik laat mij wekelijks (PCR-)testen. Niet alleen omdat ik bij veel cliënten over de vloer ben geweest, maar ook om nieuwe cliënten te beschermen voor het geval dat ik onverhoeds toch ben besmet geraakt.

Geplaatst in Kees van Lunsen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Het intimiteitsvaccuüm, wie had daar eerder van gehoord?

Onlangs leerde Nederland dit woord kennen, omdat dit in een interview tussen Linda de Mol en Marco Borsato werd gebezigd. En meteen werden er allerlei theorieën op losgelaten: Wat bedoelde Marco met deze term?

De Taalbank kwam met de volgende invulling: “Maar wat betekent intimiteitsvacuüm? Marco: Wat nooit iemand wist omdat dat om óns leven, thuis, ging en dat er al eerder scheuren waren. Zij volgde happinesstraining bij Maartje Derksen, ik heb dat later gedaan. Ik heb ingezet op een overlevingsmechanisme en daarbij keuzes gemaakt… Ik heb voor het intimiteitsvacuüm een oplossing gevonden waar ik niet trots op ben. De Taalbank: Laten we om te beginnen Marco zelf aan het woord laten. In het nu OPENHARTIGE Telegraaf-interview zegt hij dat er na zijn bijna-faillissement scheuren opdoken in zijn relatie met LEONTINE: Met dat intimiteitsvacuüm bedoelt Marco te zeggen dat er GEEN intimiteit meer was tussen hem en de altijd CHARMANTE LEONTINE. In gewoon Nederlands betekent dat waarschijnlijk: ZE HADDEN GEEN SEKS MEER. En de ‘oplossing waar MARCO nu niet trots op is’ was dat hij is VREEMDGEGAAN.”

De vraag is of De Taalbank, en waarschijnlijk héél véél mensen in Nederland, het bij het juiste eind hebben. Van Marco zal de uitleg niet komen en Linda heeft (bewust?) nagelaten om hier nader op in te gaan. Juist zij had meer transparantie over het vreemdgaan van Marco kunnen bereiken door hierop door te vragen. Door dit niet te doen heeft zij er aan meegewerkt dat Marco de bal voor het stuklopen van het huwelijk tussen hem en Leontine geheel bij Leontine heeft kunnen neerleggen. En daar doet De Taalbank nog een schepje boven op (samen met De Telegraaf). Het intimiteitsvaccuüm zou veroorzaakt zijn door een onwillige Leontine in de seksuele relatie tussen haar en Marco.

Bullshit, durf ik hier wel te stellen. Ik kom bij veel stellen over de vloer waarin een intimiteitsvaccuüm van toepassing is. En nagenoeg steevast ligt dat dan aan de vrouw in de relatie. Veel mannen voelen zich afgewezen als een vrouw een keertje aangeeft geen zin in seks te hebben. En gebeurt dit maar vaak genoeg, dan legitimeren deze mannen hun vreemdgaan met andere sekspartners. Maar klopt dit wel?

Uit de gesprekken die vervolgens plaatsvinden (in het kader van de relatietherapie) komt dan vaak naar voren dat de partners de verbinding zijn verloren. En dan blijkt dat het gaat om de intimiteit binnen de relatie. Vraag ik daarnaar, dan komt er elke keer hetzelfde antwoord: “We hebben al heel lang geen seks meer.” In incidentele gevallen gaat het dan om meer dan 20 jaar, in de meeste gevallen gaat het om 5-10 jaar. Ook komt het voor dat er nog wel geneukt wordt, maar dat dit plichtmatig, mechanisch en zonder enige beleving gebeurt. Soms als gevolg van mentale druk of de veronderstelling dat mannen elke zoveel dagen tot ‘ontlasting’ komen, omdat dit gunstig is voor hun gezondheid. En, ook al is er regelmatig sprake van seksuele activiteit, dan nog kan er gesproken worden van een intimiteitsvaccuüm.

Om dit te duiden binnen de relatietherapie, ga ik het gesprek aan over wat intimiteit betekent binnen een (liefdes-)relatie. Bij de mannen heeft dat slechts een ééndimensionale betekenis: die van seks. Bij vrouwen komt er soms meer bij kijken: het goede gevoel. Op de vraag wat er met het goede gevoel wordt bedoeld, komt dan nog vaak een ‘ik weet het niet precies’-antwoord. En dat is mogelijk ook de ontbrekende schakel in het intimiteitsvaccuüm tussen Marco Borsato en Leontine de Ruiter. Want intimiteit is altijd opgebouwd uit twee elementen, die van de fysieke intimiteit en die van de mentale intimiteit.

Terug naar het verhaal van Marco. Zijn versie, althans….zo wordt hij geïnterpreteerd, van het intimiteitsvaccuüm tussen hem en Leontine. De afwezigheid van seks en de gevolgen daarvan….het vreemdgaan met verschillende vrouwen. Marco geeft in het gesprek met Linda de Mol aan dat de kink in de huwelijkskabel kwam toen zijn bedrijf failliet ging en hij zijn eerste burn-out had.

In die periode is het niet vreemd dat de intimiteit op een laag pitje komt te staan. De energie die verloren gaat, vanwege de stress en de onzekerheden voor de toekomst als gevolg van het faillissement, is enorm. Alle aandacht is gefocust op alles wat zich rondom het faillissement afspeelt, het zorgt ervoor dat de verbinding tussen partners zich vooral richt op het overleven van het drama. Er wordt vaak wel met elkaar gepraat, maar niet zozeer over relatiegerelateerde gevoelens. Het gaat om de business en het redden wat er te redden valt. Niet om de impact op de relatie.

Daarnaast speelt de burn-out een rol. Die gooit nog eens een flinke duit in het zakje. Het gebrek aan energie wordt desastreus, alles verwoestend. Er wordt om energie geschreeuwd, ten behoeve van het overleven van het faillissement, terwijl die er feitelijk niet is. Hierdoor is er vaak ook geen energie om nog in de relatie te steken. En dat terwijl ook de relatie (en het gezin) hier nadrukkelijk om vraagt. Daar waar het overlevingsmechanisme bij een faillissement nog kan worden gedeeld, daar ontbreekt het aan bij een burn-out. Iemand met een burn-out is veelal op zichzelf aangewezen. En dat gaat dan weer ten koste van de intimiteit.

Het initimiteitsvaccuüm waarop Marco duidt, zal in die periode ongetwijfeld hebben gespeeld. De energie om samen te kunnen genieten van seks zal er niet of niet voldoende zijn geweest, hoewel stress soms ook wordt afgereageerd of gecompenseerd met seks.

Persoonlijk vermoed ik meer dat het intimiteitsvaccuüm niet zozeer in het ontbreken van seks in de relatie zit. Ik denk meer aan het ontbreken van de mentale intimiteit, het niet meer met elkaar verbonden zijn op het gebied van delen met elkaar wat je niet zozeer met anderen doet. De exclusiviteit van het partnerschap, het unieke en bijzondere van de relatie, het huwelijk. Praten met elkaar over de diepste gevoelens, en dat is echt wat anders dan het ‘technisch’ praten over de zorgen die je hebt over het voortbestaan van he bedrijf of het kunnen blijven wonen in je huis. Met name de mentale intimiteit speelt een belangrijke rol in het seksleven. Vaak meer bij vrouwen dan bij mannen. Die bijzondere klik met de ander. En dat zou wel eens een doorslaggevende rol hebben gespeeld in de intieme relatie van Marco en Leontine. Het gevoel van liefde hoeft niet weg te zijn, maar het houden van heeft daardoor wel een andere dimensie gekregen. En dat is wat nu zichtbaar wordt.

Marco en Leontine houden nog van elkaar, maar in een andere betekenis dan voorheen. De intimiteit wordt anders ingevuld en is geherdefinieerd. Intimiteit heeft een andere invulling gekregen, net als de verbinding. En waartoe dit zal leiden is puur koffiedik kijken.

Kijk ik naar de stellen die in vergelijkbare omstandigheden verkeerden toen zij contact met mij zochten voor relatietherapie, dan zie ik dat het herstellen van vertrouwen en veiligheid (waarmee ik vaak als eerste mee start) bepalend is voor het herstellen van de verbinding. Wanneer dit weer een plekje krijgt in de relatie, en dat lukt niet altijd, dan kan er aandacht worden besteed aan de communicatiepatronen en dan met name de wijze waarop er met elkaar wordt gecommuniceerd. Door de communicatie centraal te stellen, wordt het voor de partners weer mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan. En, u raadt het vast al, goede gesprekken leiden tot verbinding én mentale intimiteit. Wat daarna weer, zij het nog wat huiverig en langzaam, leidt tot fysieke intimiteit.

In de term van intimiteitsvaccuüm kan dan ook worden gesproken van het opheffen daarvan. Daarna zullen de partners er waakzaam op moeten blijven dat ze niet terugvallen in het oude en ongewenste gedrag. Ze zullen dus moeten blijven investeren in hun relatie en daarmee in hun gezamenlijke toekomst.

Copyright©oncies 2021

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation & relatietherapie.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Ik laat mij wekelijks (PCR-)testen. Niet alleen omdat ik bij veel cliënten over de vloer ben geweest, maar ook om nieuwe cliënten te beschermen voor het geval dat ik onverhoeds toch ben besmet geraakt.

Geplaatst in Aannames, Affectieve relatie, Alledaags, Angst, Belangen, Bemiddeling, Bindingsangst, Boosheid, Co-ouderschap, Communicatie, Communicatiestoornis, Complexe echtscheiding, Complexe scheiding, conflict, convenant, Depressiviteit, echtscheiding, echtscheidingsmediation, Eenzaamheid, Ergernissen, escaleren, Expertise, Faalangst, Familie, Familieconflict, Familieleed, Familiemediation, Familierecht, Frustraties, Gebroken-hart syndroom, Gedragsproblemen, Geestelijk lijden, Geregistreerd partnerschap, Gezin, Herstel, Huiselijk geweld, Huwelijk, Huwelijkse voorwaarden, informatie, Informatief, Integriteit, Intimidatie, Intimiteit, Irritaties, kinderbelangen, Kinderen, Kwaliteit van leven, Levensopvatting, Lichamelijk lijden, Liefdesverdriet, maatwerk, Machtsmisbruik, Muziek, Normen en waarden, Onverwerkt verdriet, Ouderlijk gezag, Ouders, ouderschapsplan, Passief geweld, Pijn, Pubers, publicaties, Relatieherstel, Relatieprobleem, Relatieproblemen, Relatietherapeut, Relatietherapie, Respect, Rouwen, Rouwproces, Rouwverwerking, Samengesteld gezin, samenlevingsovereenkomst, samenwonen, Scheiden, scheidingsmediator, Seks, Seksverslaving, Sociaal lijden, Sociale media, Spanningen, Spraakmakend, Standpunten, stress, Teleurstelling, Toekomst, Trouwen, Uncategorized, vechtscheiding, Veiligheid, Verlatingsangst, verleden, verlies, Verzoendag, Verzoening, Volwassenheid, vreemdgaan, Waarden en normen, Zekerheid, Zorgplicht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Ontslag-op-staande-voet met succes aangevochten

Herinnert u zich het ontslag-op-staande-voet nog van de vakkenvuller bij de Action, nadat hij wederrechtelijk een plastic tasje van €0,03 had meegenomen om zijn betaalde aankopen in de winkel mee naar huis te kunnen nemen? Daarover is een rechtszaak gevoerd. Ontslag Action-medewerker onterecht: niet betaald plastic tasje kost winkelketen 7200 euro, klonk het oordeel van de rechter. En daarmee is een precedent gecreëerd voor de toekomst als het gaat om het ontslag op staande voet, ook al heeft de onderneming hierover in onmiskenbare taal gecommuniceerd.

Voormalig Action-medewerker Dennis is ten onrechte ontslagen voor het ‘stelen’ van een draagtasje, oordeelt de rechter. De winkelketen hanteert een zogenoemd zerotolerancebeleid wat betreft diefstal, maar voor ontslag op staande voet was volgens de rechter meer nodig dan ‘een vrijwel waardeloos plastic tasje’. Dennis pakte aan het einde van zijn werkdag, bij een Action-vestiging in Velp, een plastic tasje bij de kassa om zijn eerder gekochte producten in te doen en mee naar huis te nemen. Hij betaalde echter niet voor het zakje. Bij terugkeer van zijn vakantie stonden plotseling ‘twee hoge piefen’ voor Dennis’ neus. Ontslag op staande voet, was de boodschap. ,,Ik was helemaal flabbergasted”, zei de vulploegmedewerker er eerder over. ,,Meen je dat nou echt, dacht ik alleen maar. Als ik nou iets van waarde had gestolen… maar ik heb gewoon onbewust dat tasje niet afgerekend.” De kosten van het tasje bedroegen 3 eurocent, maar Action was onverbiddelijk. Dennis ging de laan uit. Maar volgens de rechter was dat niet terecht. ,,Dit voelt echt als gerechtigheid’’, aldus een opgetogen Dennis Kossink (41). ,,Ik vind het vooral fijn dat mijn naam is gezuiverd.’’ Kossink kon het tasje niet afrekenen omdat alle kassa’s al afgesloten waren. ,,Een collega van me zei direct: ‘die moet je nog wel even betalen’, maar omdat het niet kon, zei ik dat ik het de volgende dag wel even zou doen. Daarna ben ik het vergeten, en een dag later begon mijn vakantie.’’

De rechter vond dat de ontslagen man blijkbaar niet op de hoogte was van de geldende kortingsregels. Er was bovendien toestemming verleend door een plaatsvervangend bedrijfsleider. Volgens de rechter had er ‘een stevig gesprek’ gevoerd kunnen worden met de medewerker in plaats van een ontslag op staande voet. Action moest zijn salaris over een aantal maanden alsnog uitbetalen. Ook draaide het bedrijf op voor de proceskosten.

Hoewel Dennis afwist van het zero-tolerancebeleid van zijn werkgever en in strijd daarmee handelde, moet voor het ontslag ook naar andere factoren worden gekeken. ,,In dit geval naar de aard van het meegenomen voorwerp -een vrijwel waardeloos plastic tasje-, het functioneren van de werknemer en zijn persoonlijke omstandigheden’’, aldus de rechter in zijn oordeel. Op basis hiervan is het ontslag op staande voet niet terecht, meent de rechter. Dennis, die slapeloze nachten overhield aan de situatie, mocht kiezen tussen het laten vernietigen van het ontslag of het krijgen van een vergoeding. Hoewel hij eerder aangaf dolgraag weer aan de slag te gaan bij Action koos Dennis toch voor het laatste. Het niet afgerekende tasje kost Action nu 7200 euro. De Velpenaar heeft daarbij het hoofdstuk Action voor eens en voor altijd gesloten. ,,In eerste instantie wilde ik wel terug, maar dat hoeft niet meer van mij. Ik ben bezig met een nieuwe baan, en dat gaat, zoals het er nu naar uitziet, de goede kant op.’’

Action laat weten kennis te hebben genomen van de uitspraak van de rechter, en dat zij zich beraden op eventuele aanscherpingen in de uitvoering van hun beleid.

,,In deze uitspraak staat ons zero-tolerance beleid, dat overigens in de gehele retailsector min of meer in vergelijkbare vorm gehanteerd wordt, als zodanig niet ter discussie. In dit geval heeft de rechter geoordeeld op basis van specifieke en deels persoonlijke omstandigheden’’, aldus de winkelketen. Hiernaast bevestigt Action dat het contract met Kossink inderdaad is beëindigd en dat de zaak enkel nog financieel afgewikkeld moet worden. ,,De medewerker heeft overigens zelf tijdens de zitting zijn vordering om terug te mogen keren ingetrokken.’’ In huize Kossink staat inmiddels een grote taart op tafel om de winst te vieren. ,,Ik word echt om de minuut gebeld en ben vooral heel erg opgelucht.’’

Eind juni haalde Action ook al bakzeil over het ontslag van een Amsterdamse winkelmedewerker. De 27-jarige vrouw had haar vader gebruik laten maken van haar 15 procent tellende bedrijfskorting. Daarmee had de man 1 euro 69 bespaard op onder meer de aankoop van een flacon motorolie en fles koelvloeistof. De medewerkster kreeg haar congé, omdat het meevallertje alleen voor personeel geldt. De rechter vond dat de ontslagen vrouw blijkbaar niet op de hoogte was van de geldende kortingsregels. Er was bovendien toestemming verleend door een plaatsvervangend bedrijfsleider. Volgens de rechter had er ‘een stevig gesprek’ gevoerd kunnen worden met de medewerker in plaats van een ontslag op staande voet. Action moest opnieuw het salaris over een aantal maanden alsnog uitbetalen. Ook hier draaide het bedrijf op voor de proceskosten.

En toch zijn er genoeg voorbeelden dat het ontslag niet wordt teruggedraaid door de rechter. In die gevallen hebben de werkgevers, bij aanstelling van het personeelslid, de nieuwe medewerker schriftelijk op de hoogte gesteld van de regels die leiden tot een ontslag op staande voet. Tja, en dan kan je al op straat komen te staan als je drie pindanootjes opeet welke per ongeluk uit een zakje vallen dat bij het afval dient te worden gedaan.

Bent u op de hoogte van het beleid van uw werkgever dat kan leiden tot een ontslag op staande voet? U hoeft er niet naar te vragen. U weet nu dat dit ontslag met succes kan worden aangevochten bij de rechter.

Copyright©️oncies 2021

Concies’ Blogs is een productie onder redactie van CONCIES mediation & relatietherapie.

Wilt u meer weten? Kijk voor informatie op http://www.concies.nl.

Geplaatst in Kees van Lunsen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wetten, regels en belastingtarieven: dit is er veranderd sinds 1 januari

Jaarlijks veranderen tal van wetten, regels en belastingtarieven. Een wirwar aan informatie waar de gemiddelde burger weinig heeft. In dit blog kunt u de veranderingen (in 35 punten) lezen die een maand geleden zijn ingegaan.

Op 1 januari 2021 veranderden er, zoals ieder jaar, allerlei wetten, regels en belastingtarieven. Zo is de vermogensbelasting omlaag gegaan, de belasting op aardgas omhoog, moeten alle nieuwe huizen bijna energieneutraal zijn, dronegebruikers zich registreren en mogen warmtepompen minder lawaai maken.

In dit blog leest u, in 35 punten, de belangrijkste veranderingen per thema: belastingen, wonen, arbeidsmarkt, duurzaamheid, bedrijven en meer.

BRON: NOS.nl

1) Vermogensbelasting omlaag

Burgers mogen meer spaargeld en aandelen bezitten, zonder daar belasting over te betalen. Dit zogeheten heffingsvrij vermogen gaat omhoog van 30.846 euro naar 50.000 euro. De vermogensbelasting over het bedrag daarboven gaat wel ietsje omhoog. Heeft een burger tussen de 50.000 en 100.000 euro, dan betaal hij bijna 0,6 procent belasting, tussen de 100.000 en 1 miljoen bijna 1,4 procent en boven de miljoen bijna 1,8 procent.

Het komt erop neer dat iedereen met een vermogen tot 220.000 euro minder belasting gaat betalen. Burgers die meer hebben, gaan meer betalen.

2) Inkomstenbelasting omlaag, arbeidskorting en heffingskorting omhoog

Het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat ietsje omlaag, van 37,35 naar 37,1 procent. Dat tarief geldt voor het bruto-inkomen tot 68.507 euro. Zowel werkenden als burgers met een uitkering profiteren hiervan.

Tegelijkertijd stijgt de arbeidskorting die werkenden krijgen op hun inkomstenbelasting. Iemand die 40.000 bruto verdient hoeft daardoor 428 euro minder belasting te betalen.

Dan is er nog de algemene heffingskorting, die gaat ook omhoog. Mensen met een inkomen tot 68.507 gaan hierdoor minder belasting betalen. Lagere inkomens hebben meer voordeel dan hogere. Iemand die 20.000 verdient, betaalt 126 euro minder belasting.

3) Ouderenkorting omhoog

Voor ouderen is er een speciale korting op de inkomstenbelasting. Die korting gaat ook omhoog. Alleen ouderen die meer dan een AOW-uitkering verdienen, maar maximaal 49.000 euro, profiteren hiervan. Iemand met AOW-uitkering en aanvullend pensioen die in totaal 35.000 per jaar krijgt, betaalt 81 euro minder belasting.

4) Zelfstandigenaftrek omlaag

Om de fiscale verschillen tussen zzp’ers en werknemers kleiner te maken, gaat de zelfstandigenaftrek omlaag. Zzp’ers krijgen dus minder korting op hun inkomstenbelasting. De aftrek daalt met 360 euro naar 6670 euro. De komende jaren gaat die in stapjes verder omlaag, naar uiteindelijk nog maar 3240 euro in 2036. Dat moet de arbeidsmarkt meer in balans brengen, aldus het kabinet.

5) Inkomensafhankelijke combinatiekorting omlaag

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) kan de burger krijgen als deze werkt en een kind van 12 of jonger heeft. De maximale korting gaat in 2021 wel omlaag, waardoor burgers die meer dan 30.000 euro verdienen 66 euro meer belasting gaan betalen.

6) Toeslagenstelsel verandert

Vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire wordt het toeslagenstelsel aangepast. Het kabinet wil daarmee bereiken dat “de menselijke maat terugkeert”.

Zo kunnen burgers eerder reageren op een besluit van de Belastingdienst. En de fiscus kan alleen toeslagen stopzetten of boetes opleggen als iemand genoeg kans heeft gehad om eigen informatie aan te leveren. Als iemand een deel van een factuur niet betaald heeft, wordt niet meer de hele kinderopvangtoeslag van een jaar teruggevorderd.

7) Overdrachtsbelasting omlaag voor jongere, omhoog voor belegger

Om starters op de woningmarkt meer kans te geven, wordt de overdrachtsbelasting voor burgers tot 35 jaar verlaagd van 2 naar 0 procent. Die maatregel geldt tussen januari en eind maart voor huizen in alle prijscategorieën en vanaf april alleen voor huizen van maximaal vier ton.

Iedere koper die niet in een huis gaat wonen, moet straks 8 procent betalen. Dat zijn meestal beleggers, die huizen kopen om te verhuren. Maar ook mensen die een tweede woning kopen, bijvoorbeeld een vakantiewoning of een huis voor hun kind.

Voor kopers van 35 en ouder die het huis als hoofdverblijf zullen gebruiken, blijft de overdrachtsbelasting 2 procent.

8) Gebouwen verplicht bijna energieneutraal

Voortaan geldt de zogenoemde BENG-norm voor gebouwen. Dat betekent dat er alleen nog bouwvergunningen worden gegeven voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen, want daar staat BENG voor. Dat geldt zowel voor woningen als andere soorten gebouwen. Voor nieuwe overheidsgebouwen gold de norm al sinds 2019, want de overheid wil het goede voorbeeld geven.

Eigenlijk zou de BENG-norm al in 2020 worden ingevoerd. Maar dat werd uitgesteld, omdat de software om te berekenen of een gebouw eraan voldoet, nog niet af was.

9) Nieuw energielabel

Samen met de invoering van de BENG-norm komt er ook een nieuw uitgebreid energielabel voor huizen. Voor nieuwe huizen wordt dat energielabel gebaseerd op de rekenmethode die ook voor BENG wordt gebruikt.

Voor bestaande woningen moet de burger een energieadviseur langs laten komen die de woning keurt. Dat gaat naar verwachting zo’n 190 euro voor een huis kosten en 100 voor een appartement. Als de burger al een bestaand vereenvoudigd energielabel (VEL) heeft, blijft dat nog tien jaar geldig.

10) Hogere hypotheek voor tweeverdieners en afgestudeerden

Tweeverdieners kunnen voortaan een hogere hypotheek krijgen. Want het tweede inkomen telt mee voor 90 procent in plaats van 80 procent.

En een studieschuld gaat minder meetellen voor de maximale hypotheek, omdat de rente op studieschulden is gedaald. Iemand met een studieschuld van 25.000 euro kan daardoor ongeveer 7500 euro meer hypotheek krijgen.

11) Hypotheekrenteaftrek omlaag

De maximale hypotheekrenteaftrek gaat al een paar jaar stap voor stap omlaag. In 2021 gaat die van 46 naar 43 procent. Alleen mensen met een inkomen in de hoogste belastingschijf (boven de 68.507 euro) kunnen hierdoor minder hypotheekrente aftrekken.

12) Hypotheekgarantie tot 325.000

De burger kan voortaan een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie krijgen tot een bedrag van €325.000. Dat was €310.000. Door die garantie vraagt de hypotheekverstrekker een lagere rente. Want als iemand betalingsproblemen krijgt en gedwongen zijn huis moet verkopen, betaalt NHG de bank als men dan nog een restschuld overhoudt.

13) Huurverlaging vragen

Huurders in een sociale huurwoning die relatief veel huur betalen ten opzichte van hun inkomen, kunnen voortaan eenmalig om een huurverlaging vragen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen wier inkomen gedaald is.

Iemand die minder dan 1935 euro bruto per maand verdient en meer dan 619 euro huur betaalt, komt in aanmerking.

14) Geen loonbelasting voor omscholing ex-werknemer

Als iemand zijn/haar baan kwijtraakt kan de werkgever voortaan scholing voor hem/haar betalen zonder daar loonbelasting over te hoeven betalen. Tot nu toe werd dit nog gezien als inkomen en moest er dus belasting over worden betaald. Maar het kabinet wil omscholing makkelijker maken (in deze coronacrisis) om de arbeidsmarktpositie van ex-werknemers te verbeteren.

15) Minimumloon omhoog

Twee keer per jaar, in juli en januari, wordt het minimumloon bijgesteld. Vanaf januari 2021 bedraagt het €1684,80 bruto per maand. Dat is een stijging van €4,80 ten opzichte van juli vorig jaar.

16) Compensatie transitievergoeding bij overlijden of pensioen

Als personeel ontslagen wordt, moet de werkgever een transitievergoeding betalen. Dat moet ook als een bedrijf stopt omdat de directeur-eigenaar overlijdt of met pensioen gaat. Maar dat vond de overheid ongewenst.

Dus voortaan kan het bedrijf die transitievergoeding terugkrijgen van het UWV. Het moet dan wel om een klein bedrijf gaan met minder dan 25 werknemers. Bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever wordt de transitievergoeding niet gecompenseerd, er wordt wel gewerkt aan een regeling daarvoor.

17) Geen reiskostenvergoeding meer bij thuiswerken (uitgesteld)

Door de coronacrisis zijn veel mensen afgelopen jaar plotseling gaan thuiswerken. Werkgevers mochten hun werknemers in 2020 een belastingvrije reiskostenvergoeding blijven geven, ook al kwamen ze niet meer naar kantoor. De ene werkgever is deze dan ook blijven betalen, de andere is er mee gestopt.

Het kabinet zei eerder dat dit per 1 januari niet meer mag. Maar half december besloot het kabinet dit nog een maand uit te stellen. Ook in januari 2021 mag een werknemer nog een belastingvrije reiskostenvergoeding krijgen, ook al werk deze thuis. Voor 1 februari beslist het kabinet wat vanaf dan de regel wordt.

18) Vliegtax ingevoerd

Vliegtickets worden iets duurder door de invoering van de vliegbelasting. Die bedraagt 7,85 euro en geldt voor iedere passagier die vertrekt vanaf een Nederlandse luchthaven. Het kabinet wil met de belasting de CO2-uitstoot door de luchtvaart tegengaan. Transferpassagiers hoeven geen vliegbelasting te betalen.

19) Belasting op gas omhoog

De belasting op aardgas stijgt met bijna 3 cent en is dan 52,5 cent per kubieke meter. De belasting op elektriciteit blijft nagenoeg gelijk.

Toch gaat een gemiddeld huishouden niet meer belasting betalen, omdat de vaste korting op de energiebelasting met 31 euro stijgt.

Maar als iemand meer dan gemiddeld gas verbruikt, dan gaat deze wel meer belasting betalen. De overheid wil daarmee stimuleren dat we minder aardgas gebruiken. Bijvoorbeeld door ons huis te isoleren of een warmtepomp te nemen in plaats van een cv-ketel.

20) Bijtelling elektrische auto omhoog

Voor een elektrische auto van de zaak betaal de burger nog altijd minder bijtelling dan voor een auto op benzine of diesel. Maar het verschil wordt wel minder.

De bijtelling was 8 procent over de eerste €45.000 van de catalogusprijs en 22 procent over het bedrag daarboven. Dat wordt 12 procent over de eerste €40.000 en 22 procent over het bedrag daarboven. Voor een waterstofauto en een elektrische auto met zonnepanelen geldt de bijtelling van 12 procent wel over de hele prijs.

In de jaren na 2021 wordt de bijtelling voor emissievrije auto’s steeds hoger, om in 2026 op 22 procent uit te komen, hetzelfde niveau als brandstofauto’s.

21) Aanschafbelasting auto omhoog

De bpm (belasting van personenauto’s en motorrijwielen), de belasting die de burger betaalt als deze een auto koopt, gaat omhoog voor auto’s op brandstof. Hoe meer CO2 een auto uitstoot, hoe meer bpm er moet worden betaald. De overheid wil daarmee de koop van duurzamere auto’s stimuleren. Elektrische auto’s zijn in ieder geval tot 2025 vrijgesteld van bpm.

21) Industrie betaalt CO2-heffing

Grote industriële bedrijven gaan voortaan een nieuwe belasting betalen als ze meer CO2 uitstoten dan een maximum dat de overheid bepaald heeft.

Dit moet ondernemingen stimuleren om duurzamer te worden. Het maximum gaat komende jaren stap voor stap omlaag, dus als bedrijven veel CO2 blijven uitstoten, moeten ze steeds meer belasting gaan betalen.

22) Vennootschapsbelasting omlaag, maar minder voordeeltjes

Bedrijven gaan minder belasting betalen op hun winsten, de zogeheten vennootschapsbelasting. Vooral kleinere bedrijven profiteren hiervan. Bedrijven gaan over hun eerste €245.000 winst 15 procent belasting betalen en 25 procent over het bedrag daarboven. Dat was 16,5 procent over de eerste €200.000 en 25 procent daarboven.

Tegelijk kunnen bedrijven verliezen uit het ene jaar minder makkelijk verrekenen met winsten uit een ander jaar. Dat moet ruim een half miljard euro aan extra vennootschapsbelasting opleveren.

En belastingontwijking via ingewikkelde constructies tussen moeder- en dochterbedrijven wordt aangepakt. Dat moet ruim 170 miljoen euro opleveren.

23) Minder innovatie-voordeel

Bedrijven hoeven minder winstbelasting te betalen bij bepaalde innovatieve activiteiten. Maar die zogeheten innovatiebox-belasting gaat nu omhoog, van 7 naar 9 procent. De overheid zegt dit te doen om de belasting voor huishoudens juist te kunnen verlagen.

24) Belastingvoordeel bij investeringen

Om investeringen door bedrijven te stimuleren komt het kabinet met de nieuwe baangerelateerde investeringskorting (BIK). De regeling is tijdelijk, in de hoop dat bedrijven tijdens de coronacrisis blijven investeren. Als ze in 2021 of 2022 investeringen doen, krijgen ze korting op de loonbelasting die ze moeten betalen.

25) Nieuwe regels voor franchisers

Er komen nieuwe regels voor de franchisesector. De overheid wil daarmee de positie versterken van franchisenemers. Dat zijn degenen die een eigen zaak openen en betalen voor het gebruik van een bekende naam en formule.

De franchisegever moet, voordat een contract wordt getekend, extra informatie geven aan de franchisenemer. En franchisenemers krijgen meer zeggenschap: als een bedrijf bepaalde aanpassingen wil doen aan een formule moet een meerderheid van de franchisenemers daarmee instemmen.

26) Meldplicht belastingontwijking

Accountants en belastingadviseurs moeten internationale belastingconstructies die klanten mogelijk gebruiken voor belastingontwijking melden bij de Belastingdienst.

Meldt de accountant of adviseur dit niet, dan kan die een boete krijgen of strafrechtelijk vervolgd worden.

27) Belasting op royalty’s

Nederlandse bedrijven moeten belasting gaan betalen op buitenlandse betalingen van rente en royalty’s. Dit geldt ook voor betalingen aan zusterbedrijven binnen een multinational in een land met een laag belastingtarief. Er staan 21 landen op een lijst van landen met een laag tarief.

Deze route van betalingen via Nederland wordt veel gebruikt om belasting te ontwijken en de nieuwe belasting moet dat voorkomen.

28) Nieuwe regels voor drones

Er gaan nieuwe Europese regels in voor het vliegen met een drone. Niet op 1 januari 2021, maar al een dag eerder, op 31 december 2020. Gebruikers van een drone moeten zich voortaan registreren bij de RDW. Het registratienummer moet dan op de drone worden gezet. Alleen drones die lichter zijn dan 250 gram en speelgoed-drones met het EU-keurmerk Speelgoed hoeven niet geregistreerd te worden.

Gebruikers van geregistreerde drones tot 25 kilo moeten zich aan de volgende regels houden: lager dan 120 meter vliegen, de drone moet altijd in zicht blijven, niet boven mensenmenigten vliegen en niet vliegen in autonome modus.

29) Tabaksreclame verboden

Het is al heel lang verboden om reclame te maken voor sigaretten. Maar op één plek mocht het nog wel, binnenin en aan de gevel van een tabakspeciaalzaak. Dat wordt nu ook verboden.

Er geldt voortaan ook een uitstalverbod van tabakswaren voor onder meer avondwinkels, tankstations en kiosken. Dat verbod gold al voor supermarkten.

Tabakspeciaalzaken mogen onder voorwaarden nog wel sigaretten uitstallen, maar dus geen reclame meer tonen.

30) Minder lawaai van warmtepomp en airco

Er gelden voortaan strengere geluidseisen voor de buitenunits van warmtepompen en airco’s. Die mogen bij de buren niet meer dan 40 decibel geluid veroorzaken. De regel geldt alleen voor nieuw te plaatsen warmtepompen en airco’s.

31) Registratie- en kentekenplicht tractoren

Eigenaren van tractoren moeten die voertuigen gaan registreren bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Ze hebben daarvoor de tijd van 1 januari tot 31 december 2021. Als eigenaren op de openbare weg willen rijden, dan moet de tractor ook een kenteken krijgen.

32) Geen APK voor oldtimers

Auto’s van 50 jaar en ouder krijgen een vrijstelling voor de APK (Algemene Periodieke Keuring). Er zijn in Nederland zo’n 68.000 oldtimers van 50 jaar en ouder. Het gaat volgens het kabinet meestal om goed onderhouden auto’s in bezit van liefhebbers en er wordt maar weinig mee gereden.

33) Schuldhulpverlening en beslagvrije voet veranderen

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt aangepast. Daardoor mogen hulpverleners uit eigen beweging schuldhulp aanbieden op basis van signalen. Schuldproblemen moeten zo sneller aangepakt worden.

In Amsterdam doen ze al langer aan ‘vroegsignalering’. Daar is de gemiddelde schuld van mensen in een schuldhulpverleningstraject €26.000, terwijl dat landelijk gemiddeld €42.000 is.

Ook wordt de beslagvrije voet voortaan anders berekend. Dat is het maandbedrag voor mensen in een schuldhulptraject waar schuldeisers niet aan mogen komen. Vaak was dat te laag, waardoor mensen onder het bestaansminimum terechtkwamen.

34) Postzegel duurder

We sturen jaar na jaar steeds minder brieven en daardoor wordt de postbezorging steeds duurder voor PostNL. Daarom gaat de prijs van een postzegel weer omhoog, met 5 cent naar 96 cent. In 2010 kostte een postzegel nog 44 cent.

35) Brexit

En tot slot de brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Dat vertrek begon officieel al op 31 januari 2020, maar sindsdien bleven de regels nog hetzelfde en werd er onderhandeld over de definitieve relatie tussen de EU en het VK.

Die nieuwe regels zijn op 1 januari ingegaan en er verandert veel. Zo komen er aan de grens controles van voedsel, planten en dieren en mogen Nederlandse vissers minder vissen in Britse wateren.

Wilt u meer weten over de brexit, dan kunt u de hoofdlijnen vinden op: https://nos.nl/collectie/13852/artikel/2361953-eindelijk-brexit-handelsdeal-maar-wat-is-er-afgesproken

Het lijkt heel veel als u kijkt naar het aantal punten die in dit blog voorbij zijn gekomen. Echter, het gaat hier om een greep uit de vele veranderingen die dit jaar zijn ingevoerd. Wilt u meer informatie, geef dan een zoekopdracht in uw internetbrowser. Dan vindt u ook meer specifieke informatie.

Copyright©oncies 2021

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation & relatietherapie.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Ik laat mij wekelijks (PCR-)testen. Niet alleen omdat ik bij veel cliënten over de vloer ben geweest, maar ook om nieuwe cliënten te beschermen voor het geval dat ik onverhoeds toch ben besmet geraakt.

Geplaatst in Kees van Lunsen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De diagnose (ADHD) bij de een leidt tot herkenning (AADD) bij de ander

Onlangs stond ik op een receptie met een man te praten die mij over een van zijn beste vrienden vertelde. Het gesprek begon over koetjes en kalfjes, maar al snel veranderde het onderwerp naar autisme. En van autisme was het een kleine stap naar ADHD.

*

De man vertelde over de zoon van deze vriend. Hoe het kind al van jongs af aan moeite had gehad met zichzelf en dat het in toenemende mate sterk acting-out gedrag had vertoond. Aanvankelijk op goederen, maar toen de puberteit begon werd dit ook agressief gedrag naar anderen. Er was niet veel nodig om de agressie te doen ontvlammen en hij kreeg er steeds meer problemen door. Op school was hij bijna niet meer te handhaven en werd hij met de regelmaat van de klok geschorst. De intervallen tussen de schorsingen werden steeds kleiner en de duur van de schorsingen steeds langer. En met de toename van zijn negatief gedrag namen ook de schoolresultaten af.

Wanneer zijn ouders er met hem hierover probeerden te praten sloot hij zich af. Hij kon het er niet bij hebben, zei hij dan steevast en trok zich terug op zijn kamer. Daar verbleef hij soms dagenlang en hij isoleerde zich van het gezin en anderen. Niet dat hij veel vrienden had, die vond hij maar knap lastig en ook hen kon hij er niet bij hebben. Zijn hoofd zat al vol en nog meer gezeur en gezeik erbij, dat trok hij niet.

Maar naarmate de tijd verstreek ging het steeds slechter met hem en ook thuis werd zijn lontje met de dag korter. Totdat zijn vader het welletjes vond en hem aan zijn haren meenam naar de huisarts. Nog dezelfde dag kwam hij in een uitgebreid onderzoekscircuit terecht en al vrij snel werd vastgesteld dat hij Attention Deficit Hyperactivity Disorder had, oftewel ADHD. Hij zou daarbij vooral hyperactief en impulsief functioneren (de ADHD-H-versie). Met intensieve begeleiding en medicamenteuse ondersteuning veranderde zijn gedrag snel en er kwam enige rust in het kind.

De diagnose had een veel groter effect dan voorzien. Aanvankelijk vond de vader dat de situatie vooral om de zoon handelde, maar geleidelijk aan ontstond er herkenning. De gesprekken die ontstonden tussen hem en zijn zoon deden hem aan zichzelf denken. Hij was dan wel niet zo impulsief geweest, hij herkende wel de hyperactiviteit in het denken en de chaos in het hoofd van zijn zoon. Hij had daar ook veel last van gehad op school en later in zijn sociale leven. Hij had het zelfs een wonder gevonden dat er één vrouw op de wereld was die hem, met al zijn bizarre gedachtengangen, leuk en lief had gevonden. Eigenlijk leefde hij met de veronderstelling dat dit alleen mogelijk was wanneer iedereen zo was zoals hij was. Hij had wel vrienden, maar die moesten dan net zo zijn als hij. Ook zij moesten de innerlijke strijd met zichzelf voeren, dat kon haast niet anders. Althans, dat was zijn overtuiging. Of het werkelijk zo was, wist hij niet. Hij worstelde immers ook elke dag met de chaos in zijn hoofd en hij veronderstelde dat dit bij iedereen zo was.

Bij hem werden de symptomen van ADHD toegeschreven aan zijn persoonlijkheid. Echter, de symptomen als concentratie- en aandachtsproblemen, vaak dingen kwijt zijn, gebrek aan organisatietalent en/of snel afgeleid zijn, behoorden in zijn geval tot de symptomen die pasten bij de aandachtsproblemen als bij ADHD. De hyperactiviteit, die veel kinderen met ADHD kenmerkt, was bij hem afgenomen naarmate zijn leeftijd vorderde, waardoor hij de situatie van zijn zoon volledig verkeerd had ingeschat. En regelmatig kon hij als gesprekspartners op de meest onnodige momenten een gesprek onderbreken. Hij had met de jaren geleerd om beter om te gaan met zijn klachten en in het omgaan met de symptomen.

*

Door zijn zoon was er bij deze man een lichtje gaan branden. Hij had ontdekt dat niet iedereen was zoals hij was en hij had zich overgegeven aan de verschillende onderzoeken. Ook hij bleek ADHD (eigenlijk AADD, Adult Attention Deficit Disorder) te hebben en voor hem vielen vervolgens bijna alle puzzelstukjes van zijn (chaotische) leven op zijn plek. Niet dat zijn leven op zich nog een chaos was. Hij had zichzelf geleerd om die chaos hoofdzakelijk tot zijn hoofd te beperken. Maar mensen, wat heeft hem dat dagelijks een hoop energie gekost.

De cirkel was rond. Niet alleen voor deze man, zeker ook in zijn gezin en vooral in zijn relatie.


Tot zover de casus.

Heeft u ADHD/AADD? Alles nog even op een rijtje:

 1. ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit).
 2. Mensen met ADHD ervaren vooral problemen met organisatie en planning, concentratie, hyperactief- en impulsief gedrag.
 3. Voor de ‘behandeling’ is het belangrijk te onderzoeken of er meer aan de hand is.
 4. Naast de ADHD spelen meestal nog een of meer andere problemen een rol, zoals:
 • depressiviteit,
 • angststoornissen,
 • slaapproblemen,
 • verslavings- of
 • persoonlijkheidsproblematiek.


Concentratieproblemen

 • snel afgeleid zijn,
 • niet goed luisteren,
 • moeite met details hebben,
 • slordigheidsfouten maken,
 • dingen niet afmaken en van alles tegelijk (willen) doen,
 • vergeetachtig zijn en dingen kwijt zijn,
 • concentratie voor korte tijd, op interessante zaken, zoals TV kijken of ‘computeren’ lukt vaak wel.


Hyperactiviteit

 • niet stil kunnen zitten, steeds met handen of voeten bewegen,
 • een gevoel van continue innerlijke rusteloosheid,
 • niet kunnen stoppen met praten, niet te stuiten zijn of doordraven,
 • moeite hebben met ontspannen.


Impulsiviteit

 • niet denken maar doen,
 • het antwoord op een vraag er al uitgooien voordat de vraag is afgemaakt,
 • impulsief omgaan met geld, gokken, relaties en werk/baan.

*

Mocht in uw relatie ADHD of AADD van invloed zijn op hoe u met elkaar omgaat of waardoor onderlinge spanningen, irritaties, ergernissen of frustraties ontstaan, neem dan gerust contact met mij op. Er is genoeg aan te doen om aan deze spanningen, e.d., een einde te maken of ervoor te zorgen dat zij minder van invloed zijn op uw geluk of de sfeer in huis.

Het maakt niet uit waar u woont. Ik kom naar u toe, want de huiselijke omgeving biedt meer rust en veiligheid tijdens de gesprekken. Samen werken aan meer balans en rust in huis….dat hoeft geen wens te zijn, dat kan werkelijkheid worden.

Copyright©️oncies 2019/2021

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation & relatietherapie.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Ik laat mij wekelijks (PCR-)testen. Niet alleen omdat ik elke week bij cliënten over de vloer ben geweest, maar ook om nieuwe cliënten te beschermen voor het geval dat ik onverhoeds toch ben besmet geraakt.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Wat moet ik met zo’n Belastingdienst?

Het kan u niet ontgaan zijn. De Belastingdienst presteert het om bijna dagelijks in het nieuws te komen en nou niet bepaald op een positieve manier. Uiteindelijk slaagt de Belastingdienst er in om belastingbetalers als criminelen weg te zetten. Daar is niet veel voor nodig, dat om als een crimineel weggezet te worden. Je hoeft er maar een klein foutje voor te maken. Sterker nog, er hoeft niet eens een foutje worden gemaakt. De Belastingdienst weet je, al dan niet door etnisch te profileren, wel te vinden. En dan zal je er ook voor boeten, want de boetes zijn n niet mals. Maar omgekeerd….wat als de Belastingdienst het foutje maakt?

Niet dat ik als fraudeur ben bestempeld of tot crimineel ben gepromoveerd en ook niet dat ik ben aangeslagen voor absurd hoge bedragen. Althans niet sinds 2003. Toen mocht ik de aan mijn ex betaalde belastingteruggave nog een keer aan de Belastingdienst terugbetalen, inclusief een boete. Totaal een kleine €10.000,-

Maar goed. Dat is verleden tijd en daar wil ik het in dit blog niet over hebben. Waar ik het wel over wil hebben is de administratieve bende bij de Belastingdienst. Het niet accuraat samenwerken en het niet op tijd verwerken van gegevens. Dat leidt bij mij tot ergernissen en irritaties. Laat ik het volgende daarvoor als voorbeeld nemen:

Als ZZP’er kwam ik vorig jaar behoorlijk klem te zitten door de coronamaatregelen. Al meteen vielen al mijn inkomsten weg en tot overmaat van ramp viel ik ten prooi aan het SARS CoV-2-virus, beter bekend als het coronavirus. Nou had ik ook wel een beetje geluk, want ik kreeg het niet aan mijn luchtwegen, wel aan de rest van mijn ingewanden. Ik was daardoor ruim 3 maanden ziek en vroeg daardoor uitstel aan voor de belastingaangifte over 2019. En deze werd gehonoreerd.

Nog ruim voordat 2020 was verstreken stelde ik orde op zaken en zodoende kon ik nog voor het einde van het jaar aan mijn belastingverplichtingen voldoen. Mooi gedaan, zou je denken. Maar dat bleek niet het geval.

In januari van dit jaar ontving ik de voorlopige aanslag 2021 voor de zorgverzekeringswet. Een behoorlijk bedrag om in één keer te voldoen. En u weet het, hè. Ook nu was mijn werk ten prooi gevallen aan de coronamaatregelen, de tweede lockdown binnen een jaar. Dus vroeg ik een gespreide automatische incasso aan. Dan zou er maandelijks een beperkt bedrag worden afgeschreven. Zo gezegd, zo gedaan. De aanvraag ging netjes de deur uit.

Half februari ontving ik de eerste reactie van de Belastingdienst. Mijn aanvraag was afgewezen vanwege fouten in mijn aanvraag. Ik maar eens bellen. “Nee, er zitten geen fouten in uw aanvraag, maar deze wordt afgewezen omdat u al eens eerder een uitstel van betaling hebt aangevraagd.” Oké, het zal wel. Whatever!

Nog geen twee dagen later lag de volgende blauwe enveloppe in de brievenbus. Mijn aanvraag was goedgekeurd. Hûh….goedgekeurd? Nog maar een keer bellen. En terwijl ik in de wachtrij stond zag ik dat de goedkeuring o een eerdere datum was verleend dan de afwijzing die mij eerder was toegestuurd. Toch nog maar even checken. “Ja meneer, het klopt. Uw aanvraag is afgekeurd en u dient op tijd uw aanslag te voldoen.” Dan maar weer een beroep doen op mijn pensioenpotje en dan ook maar meteen alles in één keer betalen. Dan ben ik er maar meteen van af. Netjes vóór 1 maar 2021 overgemaakt.

Klaar is Kees, zou je denken. Maar niets is minder waar. Op 6 maart 2021, vandaag dus, lag er opnieuw een brief van dé Belastingdienst in de brievenbus. En als er zo’n blauwe enveloppe ligt, dan word ik altijd een beetje nerveus. Dat heb ik overgehouden aan 2003 en de eerste jaren, zeker 10, daarna. Toen werden mijn aangiften elk jaar extra nauwkeurig gecontroleerd en moest ik regelmatig opdraven om posten/kosten te specificeren of te verantwoorden. Wat kon ik vandaag verwachten?

Tja, mijn broek zakte er van af. Dé belastingdienst bood mij excuses aan. Er was een fout gemaakt. De afwijzing van mijn verzoek tot gespreide betaling was onterecht. Ik had immers voor 31 december 2020 aan al mijn belastingverplichtingen voldaan en dus was er geen sprake meer geweest van bijzonder uitstel. Dat had in mijn dossier moeten worden vermeld, zodat mijn aanvraag voor gespreide betaling van de voorlopige aanslag 2021 gewoon had kunnen worden gehonoreerd.

Een en ander was nu in de administratie opgenomen en dus kon ik alsnog een nieuwe aanvraag gaan indienen voor gespreide betaling. Maar ja, ik had het hele bedrag al voldaan en geld terugvorderen van dé bélastingdienst….daar komt heel wat bij kijken. Sterker nog….dat kan je wel vergeten als het gaat om een belastingvordering die dient te worden voldaan. Oftewel: VOLDAAN=VOLDAAN. Weg pensioencentjes.

De Belastingdienst presteert het om enkel negatief in beeld te komen. En daar draagt de Belastingdienst zelf alle stenen, je kunt het geen steentjes meer noemen, aan bij. Dankzij de zoveelste blunder bij de Belastingdienst moet ik het weer financieel zien op te lossen. Wat mij rest is de vraag: “Is het nu echt zo moeilijk om ervoor te zorgen dat overheidsinstanties, want dit soort fouten doen zich voor bij alle overheidsdiensten, functioneren zoals zij dat ook van de Nederlandse burgers verwachten als deze met hen van doen hebben?” Blijkbaar is dat teveel gevraagd. Maar o wee als de burger een foutje maakt, dan is die meteen een crimineel en wordt die meedogenloos hard behandeld, inclusief boetes. Wanneer wordt de Belastingdienst op haar falen bestraft?

Copyright©️oncies 2021

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation & relatietherapie.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Ik laat mij wekelijks (PCR-)testen. Niet alleen omdat ik elke week bij cliënten over de vloer ben geweest, maar ook om nieuwe cliënten te beschermen voor het geval dat ik onverhoeds toch ben besmet geraakt.

Geplaatst in Belastingdienst, Kees van Lunsen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

#MAFS, oftewel Married at First sight….de wetenschap spreekt

Onlangs waren de laatste twee afleveringen van het kijkcijferkanon Married at First Sight oftewel van het commerciële succes waarin 12 mensen een huwelijkse relatie met elkaar aangaan op basis van ingevulde vragenlijstjes, wensen en een kort persoonlijke gesprek. En van dat laatste ben ik nog niet eens overtuigd. Het huwelijk wordt gelabeld als zijnde een experiment. Op dat moment wordt de wetenschap ook volledig losgelaten, net als het lot van de deelnemende en geselecteerde kandidaten. Dan gaat het alleen nog om sensatie en kijkcijfers.

Nou kunt u deze stellingname in twijfel trekken, omdat u het een mooi programma vindt en dat u wekelijks 2 opeenvolgende avonden anderhalf uur lang laat genieten van teevee waarin mensen te kijk worden gezet. Maar dan gaat u voorbij aan wat de zender (RTL4) met u uithaalt om inkomsten te genereren. U bent dan waarschijnlijk alweer de teasers vergeten die de dagen voor de uitzending aan u worden getoond. Slim verknipte fragmenten uit de eerstvolgende uitzending, waarin de daadwerkelijke situaties volkomen anders worden voorgesteld. Nog daargelaten dat u inmiddels niet meer in de gaten hebt dat het hier allang niet meer om een wetenschappelijk experiment gaat.

Laat ik beginnen bij het begin. Potentiële slachtoffers van het programmaconcept, de formule/het format, schrijven zich via een website in. Zij vullen dan al de eerste vragenlijsten in om überhaupt te worden uitgenodigd voor de eerste ronde.

Vervolgens wordt een selectie gemaakt van deelnemers aan de eerste dag, de dag waarop zij kennismaken met het programma en waarin zij worden ingelicht over hoe het gaat als zij doorgaan naar de volgende ronde. Het programma maakt sier met mensen die óf graag op televisie wensen te komen óf mensen die daadwerkelijk niet weten hoe zij een vaste levenspartner kunnen vinden. De meesten hebben daar geen goede ervaringen mee en denken dat zij die wel kunnen vinden via de deskundigen die ‘de wetenschap vertegenwoordigen’.

En daarmee wordt de volgende stap in het proces gezet. Als we het moeten geloven, zijn er drie deskundigen: Tila Pronk (universitair docent sociale psychologie), Pablo Bakarbessy (psycholoog, coach en gedragsdeskundige) en Eveline Stallaart (seksuoloog, psycholoog) zetten de gegevens op een rijtje en vergelijken die met elkaar. Hoe meer antwoorden (of zijn het de interpretaties daarvan) er hetzelfde zijn ingevuld, hoe hoger het percentage van de match tussen twee deelnemers. En dan volgt de volgende vergelijking, eentje die u en ik niet zien: Kunnen er uit de matches 6 koppels geselecteerd worden die spraakmakend genoeg kunnen zijn voor het televisieprogramma? Want er zijn vast veel meer koppels die hoog scoren op de matchings-ladder dan de zes die u en ik uiteindelijk krijgen voorgeschoteld in het uiteindelijke eindproduct.

Lars en Lizzy, Rein en Danny, Mick en Daisy en uiteindelijk Suzan en Bert komen meteen in zwaar weer terecht. Sylvia en Freddy ook, maar hun split wordt, buiten beeld, gelijmd en omgezet in een vriendschap. Freddy gooide immers meteen de handdoek in de ring toen Sylvia hem te kennen gaf dat ze het toch niet met hem zag zitten en hij haar te veel benauwde. Tja, en ook Monique en Aron zijn gescheiden. Geen enkel echtpaar heeft de liefde gevonden bij elkaar.

Laat ik het licht laten schijnen op twee van de vier koppels die in de uitzending de scheiding aanvroegen.

Om te beginnen bij Lars en Lizzy. Een leuk stel, dacht iedereen. Maar niemand die ook maar één seconde stilstond bij Lizzy. Een jonge vrouw, opgegroeid in de wereld van de topsport. De wielrenwereld nota bene. Een wereld waarin de topsporter, net als in andere disciplines, moet leven onder een strikt regime dat wordt opgelegd door coaches en sponsoren. De coaches die hen drilt om tot ongekende resultaten/prestaties te komen. En sponsoren die hun investering wensen te verzilveren. Er heerst een strak en vooral streng regime. En voldoet de sportster hier niet aan, dan is het einde oefening. Zo’n leven heeft Lizzy gehad. En dan komt Lars in beeld. Een aardige vent, maar wel iemand uit een wereld waarin structuur, discipline en duidelijkheid hoog in het vaandel staan. Een omgeving waarvan Lizzy juist afscheid had genomen toen zij stopte met fietsen. En wat doen de deskundigen? Die ‘begeleiden op afstand’. Via de computer is er contact met beide deelnemers, apart. Ze adviseren op basis van wat ze ‘wetenschappelijk’ denken te hebben gezien….en besteden (althans in beeld) weinig aandacht aan de persoonlijke en emotionele aspecten die tussen beiden spelen. En dat is zó goed te zien in de laatste twee afleveringen.

Op naar hèt rampverhaal van dit seizoen. Het verhaal dat het meeste heeft losgemaakt bij u, de kijker. Hoe zijn deze twee mensen afgebrand in de sociale media: Mick en Daisy. Beiden afkomstig uit Amsterdam-Noord, alsof dat er iets toe doet, en beiden op zoek naar een partner die hen begreep en accepteerden zoals ze zijn. Beiden met vergelijkbaar ingevulde lijstjes, maar totaal niet getoetst op wie ze nu eigenlijk zelf zijn. U heeft kunnen zien hoe die ‘match’ de mismatch van het seizoen werd. En dat terwijl er misschien wel meer mogelijkheden waren om deze mensen met elkaar te verbinden. Ongetwijfeld hebben de deskundigen meer tijd in beide deelnemers gestoken dan dat er in de uitzendingen van terug was te zien, maar het gebeurde op afstand en vooral apart van elkaar. Hoeveel meer had Daisy uit de situatie kunnen halen als zij gecoacht was met de opmerking: “Vraag eens aan Mick hoe het komt dat hij zich zo opstelt naar je.” En wat had Mick kunnen doen met een coach die hem had geholpen met zijn struggle met zichzelf? Hoeveel meer hadden Mick en Daisy met elkaar kunnen praten als zij beiden waren gecoacht op de manier waarop zij (althans getoond in de uitzendingen) met elkaar en vooral tegen elkaar spraken. En dan ook nog eens aan het einde elkaar zo laten behandelen en daaruit concluderen dat het aan de communicatie heeft gelegen.

Ik zou bij ieder ander koppel ook wel wat kunnen zeggen. Niet dat ik daarmee alle huwelijken had kunnen redden. Maar ik had het programma wel waardevoller kunnen maken voor de deelnemers én voor heel veel kijkers. Namelijk door aandacht te besteden aan de variabelen die spelen bij de stellen waarin zich vergelijkbare problemen voordoen en die worstelen met hun gevoel(-ens) jegens elkaar. Maar dan minder individueel (en niet op afstand) en hen naar gezamenlijkheid begeleiden. Maar ja, dat kost geld….

Tot slot nog dit: De liefde stuur je niet met vragenlijsten en vergelijkingen op rationele feiten/gegevens. Die laat zich niet bepalen door een percentage. De liefde is een oermechanisme. Een mechanisme dat in eerste instantie primitief is en wordt aangestuurd door feromonen. En dat noemen we in de volksmond ‘de klik’ oftewel ‘de chemie’. Ik heb ooit aan een jonge vrouw, die aan haar relatie twijfelde en niet kon verklaren waarom ze die ander zo onweerstaanbaar vond, gevraagd: “Hoe ruikt hij als hij, zonder een luchtje te dragen, bij je komt zitten?” Haar antwoord: “Dat is ’t ‘m precies. Dan vind ik hem onweerstaanbaar lekker en doet de rest er niet meer toe.” En dat is iets heel persoonlijks, iets dat niet in vragenlijsten valt te meten of te matchen. Dat is ons oersysteem van selecteren en elkaar ‘uitzoeken’ uit de massa. Zo werkt dat in de natuur en die laat zich niet sturen door de wetenschap. Wat de wetenschap doet met de natuur….dat zien we al genoeg om ons heen, daar hebben we geen Married at First sight voor nodig.

En wil MAFS de deelnemers een eerlijke kans op succes geven, dan zal de formule en het format een metamorfose moeten ondergaan. Anders blijft het een televisieprogramma waarin het primair om de sensatie en de kijkcijfers gaat. En ja, dan is het toch niets meer dan gewone commerciële televisie.

Copyright©️oncies 2021

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation & relatietherapie.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Ik laat mij wekelijks (PCR-)testen. Niet alleen omdat ik elke week bij cliënten over de vloer ben geweest, maar ook om nieuwe cliënten te beschermen voor het geval dat ik onverhoeds toch ben besmet geraakt.

Geplaatst in #MAFS, Affectieve relatie, Alledaags, Belangen, Bindingsangst, Communicatie, Communicatiestoornis, Complexe echtscheiding, Complexe scheiding, conflict, echtscheiding, Ergernissen, Expertise, Frustraties, Gedragsproblemen, Geestelijk lijden, Homoseksualiteit, Huwelijk, Huwelijkse voorwaarden, Integriteit, Intimiteit, Irritaties, Liefdesverdriet, maatwerk, Married at First Sight, Paringsdans, Pijn, privacy, Relatiebemiddeling, Relatieproblemen, Relatietherapeut, Relatietherapie, Respect, RTL, Scheiden, scheiding, Sociaal lijden, Spanningen, stress, Toekomst, Trouwen, Vakantie, vechtscheiding, Verzoening, Vreemdelingen, Waarden en normen, zorg | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Wat is er a-socialer….

….mensen massaal beknotten in hun leven of het leeg houden van IC-bedden?

Heel langzaam, maar zeer zeker, begint de bevolking zich te verzetten tegen het beleid van het kabinet van Mark Rutte. Mensen verzamelen zich, in het openbaar, in parken. En de horeca dreigt de terrassen te openen. Sinds maart 2020 houdt het kabinet het land in een ijzeren greep. Aanvankelijk om te komen tot een zogenaamde groepsimmuniteit tegen het SARS cob-2-virus. Maar die intelligente lockdown heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een permanente lockdown om contacten, intermenselijk contacten, te voorkomen.

Heel Nederland bleef in maart thuis en volgde de ophokplicht netjes op, maart een jaar later is de koek op.

Begin juli werd dit beleid losgelaten en mocht het land op vakantie en mochten buitenlanders hun geld komen uitgeven. Een puur economisch-gestuurd besluit? Dat bleek in oktober al, toen er weer vrijheidsbeperkende maatregelen weer werden ingevoerd. Ook nu met de motivatie dat het virus diende te worden afgeremd, maar vooral om te voorkomen dat de IC’s opnieuw vol zouden lopen met coronaatiënten.

In december 2020 ging het slot op de voordeur. Vooral van ‘niet essentiële winkels’, café’s, restaurants, sportscholen, sauna’s en scholen. en daarmee ging het land opnieuw in een zware lockdown. In de maand waarin de retail en de restaurants hun jaarlijkse topomzet behalen, werd hun bestaansrecht in gevaar gebracht. Bovendien werd het elkaar kunnen bezoeken verder beperkt. Van maximaal 2 personen per dag, mocht er nog maar 1 persoon per dag op bezoek komen.

Maar daarmee waren we er nog niet. 2021 kreeg de primeur van de 21e eeuw: de avondklok werd ingevoerd. Deze zou de besmettingsgraad negatief moeten gaan beïnvloeden, in de zin van omlaag gaan. Opvallend detail: Het was drukker dan normaal op straat, na negenen. Naast de avondklok bleef de lockdown gehandhaafd.

In februari begonnen de eerste scheurtjes in het opvolgen van het kabinetsbeleid te komen. De bevolking liet zich niet meer zomaar opsluiten. Ondernemers lieten zich niet meer dicteren en ontwikkelden sluipwegen om zaken te kunnen blijven doen. Én….de tweedekamerverkiezingen kondigden zich aan (17 maart). Het kabinet werd gedwongen om enige versoepelingen in te voeren. Nou ja, versoepelingen….

En dus mochten de basisscholen en de scholen in het voortgezet onderwijs, de kinderopvang en de retail hun deuren weer een ietsepietsie openen. Een druppel op een gloeiende plaat. Want de voorjaarsvakanties stonden alweer voor de deur en het ontbrak aan enthousiasme om via click&collect te gaan kopen bleek afwezig.

En dus begon de burgerlijke ongehoorzaamheid aan een opmars. En wat gebeurt er dan? Mensen die zich in het openbaar uitspreken over het opheffen van de lockdown en de avondklok, worden bedreigd en uitgemaakt voor egoïst en a-sociaal. Hen wordt verweten dat zij ongevoelig zijn voor de mogelijk dodelijke slachtoffers en de overbelasting van het zorgsysteem.

Maar….zijn deze verwijten terecht?

Laat ik beginnen met het overheidsbeleid, het beleid dat wordt gepredikt door Mark Rutte, Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus. Zij laten zich hierin leiden door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het OMT (Outbreak Management Team). Waarbij dient te worden opgemerkt dat het OMT een onderdeel is van het RIVM en dus als schoothondje fungeert van het RIVM. Allesbehalve neutraal en kritisch naar de andere ‘gesprekspartners’, want het RIVM is een organisatie dat in opdracht van haar enige opdrachtgever, de overheid, werkt. Deze twee laatste genoemde organisaties ‘vertegenwoordigen’ de wetenschap. En deze wetenschappers gebruiken modellen waarop zij verwachtingen baseren. En in deze modellen worden andere variabelen, die niet -tot het vooraf bestemde resultaat- wenselijk zijn, niet toegelaten. Met name de variabele over het virus zelf wordt uitgesloten. Zo zal het virus nooit meer verdwijnen en zal het steeds weer slachtoffers maken. Met andere woorden: We zullen moeten leren leven met het virus en dat er doden door zullen blijven vallen. Heel vervelend en natuurlijk niet gewenst, maar het is niet anders.

Het beleid heeft echter nog veel ernstiger gevolgen voor de bevolking van Nederland. Honderdduizenden, mogelijk miljoenen, Nederlanders zullen hun baan verliezen. De bedrijven waar zij nu nog aan zijn verbonden gaan het loodje leggen. Miljarden worden nu geïnvesteerd in het overeind houden van duizenden ondernemingen (met uitzondering van de meer dan een miljoen ZZP’ers). Die miljarden zullen niet toereikend zijn. Het aantal faillissementen neemt alleen maar toe. En daarmee komen steeds meer mensen op straat te staan. Mensen die financiële verplichtingen hebben en deze niet meer kunnen nakomen. Mensen die hun huis niet meer kunnen betalen of de studiekosten van hun kinderen niet meer kunnen betalen. En dat is nog maar het begin van hun ellende.

Momenteel zijn er een kleine 350.000 geregistreerde werkelozen. Laten we voorzichtig inschatten dat dit aantal gaat groeien naar 1.000.000. Laat ik (voor het gemak) stellen dat deze werkelozen per maand netto €1.500,- ontvangen aan werkeloosheidsuitkering. Dan kost dit de staat vijftienhonderdmiljoen per maand. Dat is dus anderhalf miljard oftewel €1.500.000.000,00. En dan ben ik er nog niet. De overheid, dit kabinet, zorgt met het huidige coronabeleid er voor dat honderdduizenden onderneming failliet gaan en daarmee niet meer bijdragen aan het vullen van de schatkist. De overheid ontvangt dus minder aan belastingen en dat terwijl er meer dient te worden uitbetaald.

Tot zover het economische plaatje van de koude grond. Want er gebeurt veel meer. En deze gebeurtenissen gaan veel verder dan de economische. Het gaat om bedreiging van de geestelijke en lichamelijke gezondheid, en die niet door SARS cov-2 rechtstreeks worden veroorzaakt. De ondernemers die geen andere uitweg meer zien, de jongeren, de volwassenen én de ouderen die het leven niet meer aankunnen en daardoor tot dramatische besluiten komen. Hoeveel meer slachtoffers op emotioneel gebied en geestelijk welzijn zullen er nog gaan vallen om de bedreigingen en uitspraken in de sociale media te weerleggen. Want het aantal slachtoffers van het coronabeleid zou het aantal van het virus wel eens kunnen doen verbleken. En dat terwijl het virus niet meer weggaat en tot vele varianten zal muteren. Moet het land bij elke nieuwe variant weer op slot?

Waar niet, of ten minste onvoldoende, bij stil wordt gestaan zijn de sociaal-maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Niemand heeft het over de veranderingen in gezinnen. Het niet meer kunnen wonen en/of leven op de levensstandaard van voor de coronamaatregelen. De irritaties, ergernissen en frustraties achter de voordeur. De stress over de zorgen van het gewone bestaansleven dat is weggevallen door de lockdowns en het sluiten van de economie. Het thuiszitten, thuiswerken, thuisstuderen. Killers, naast het teruglopen van de arbeidsvreugde en het comfort van de vrijheid om, door middel van financiële middelen, te kunnen genieten van vrije tijd. Ik hoef dit niet toe te lichten en het te hebben over festivals, terrasbezoek, vakantiereisjes, filmpjes pakken in de bios of het ploeteren aan de apparaten in de sportschool. Stil thuis op de bank zitten, Netflix kijken of maar aan de drank gaan wordt gepropagandeerd, want men mag niet naar buiten of naar het terras of de sportschool. Diezelfde mensen krijgen bovendien het dringende advies om te bewegen. Want stilzitten is slecht voor de gezondheid. Het kost iemand jaren van het leven. Ach, wat sneu: Bij de volgende golf van SARS cov-2 of de eerste van een volgend (mogelijk dodelijker) virus bent u, doordat u nu niet voldoende hebt bewogen, degene die het loodje gaat leggen.

En dat alles omdat het kabinet vast wenst te houden aan een visieloos beleid dat zich ook nog eens kenmerkt door ad hoc, en niet door harde gegevens onderbouwde, (onrealistische) besluiten en secundaire eigen politieke belangen (zoals nu in de aanloop naar de tweedekamerverkiezingen).

Het heeft geen zin om het beleid aan te houden. Alles in één keer opheffen is ook geen optie. Een routekaart die alles geleidelijk aan open laat gaan en weer iedereen de vrijheid teruggeeft is wel een optie. Niet uitgesmeerd over een jaar, maar over een periode van hooguit drie maanden, dus relatief langzaam (of snel, net zoals u wilt).

En daarnaast is een beleid nodig dat is gestoeld op een duidelijke visie: een mentaliteitsverandering, bijvoorbeeld. Verander de mentaliteit ten aanzien van ziek zijn. Verander de mentaliteit ten aanzien van het personeelsbeleid en de financiële inbedding daarvan. Dan wordt er een gezond overheidsbeleid gevoerd. En zijn we beter voorbereid op nieuwe golven, van welk virus dan ook.

Nadat er politiek een schisma is ontstaan in de bevolking, dreigt er nu een schisma te ontstaan ten aanzien van de lokatie waar de dodelijke slachtoffers wel of juist niet mogen vallen wanneer er een pandemie dreigt of zich voordoet. Mogen die vallen onder degenen die ziek worden door een, van zichzelf niet dodelijk, virus of onder hen die het slachtoffer zijn worden van de overheidsmaatregelen die worden genomen om de slachtoffers uit de eerste, relatief kleinere, groep te redden?

Voor de goede orde: Ik geloof niet in complotten en roep ook niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik vraag wel om een eenduidige visie en een verandering in het beleid ten aanzien van deze en volgende pandemieën. En tussen de regels door acht ik het wenselijk dat ‘onze’ volksvertegenwoordiging weer ONZE VOLKSVERTEGENWOORDIGING WORDT EN ZICH DAARNAAR GAAT GEDRAGEN.

En laat ik daar dit nog aan toevoegen: De zorg doet adequaat zijn werk. Meer dan dat er gedaan kan worden, wordt er ook nog eens gedaan. Voor IC-verpleegkundigen maakt het niet uit wat voor een soort patiënten zij verzorgen. Hun werk is altijd intensief en belastend en gaat om dood en leven. Het is de omgeving die het in deze pandemie zwaarder maakt en daar zou meer rekening mee gehouden kunnen worden.

Copyright©️oncies 2021

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation & relatietherapie.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Ik laat mij wekelijks (PCR-)testen. Niet alleen omdat ik elke week bij cliënten over de vloer ben geweest, maar ook om nieuwe cliënten te beschermen voor het geval dat ik onverhoeds toch ben besmet geraakt.

Geplaatst in corona, coronacrisis, coronamaatregelen, Coronatest, Coronateststraat, Coronavaccin, Coronavaccinatie, coronavirus, COVID19, Kees van Lunsen, overheidsbeleid, SARS cov-2 | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe veilig is het vaccinatieprogramma (voor onder meer uw privacy)?

Sinds een paar weken wordt er in Nederland tegen SARS cov-2 gevaccineerd. Dat heeft even op zich laten wachten. De belangrijkste reden voor minister Hugo de Jonge? Het dient nauwkeurig te gebeuren. En dan heeft de minister het niet over de prik zetten zelf, maar over de administratie er omheen. Opnieuw wordt een muur aan bureaucratie opgeworpen, zoals dat al jaren een belemmering is in de zorg in het algemeen. En dan is het nog maar de vraag of deze zogenaamde nauwkeurigheid ook daadwerkelijk zo goed is als dat de minister het wil doen laten lijken. Het is immers al bekend dat er uit de databases van de GGD gegevens zijn gestolen en verkocht aan criminelen. Ach, wie zegt dat dit ook niet kan gebeuren bij de vaccinaties?

NRC heeft een heel artikel besteed aan het vaccinatiegebeuren. Daar waar ik het zinvol vind om een kritische noot te plaatsen, heb ik dat in een cursieve tekst toegevoegd.

[BEGIN CITAAT]

Auteurs: Niki Korteweg en Rik Wassens (NRC-Nieuwsbrief)

Vaccinatie Nederland is begonnen met de vaccinatie tegen Covid-19. Welke vaccins zijn goedgekeurd? Wie is er het eerste aan de beurt? Hoe worden alle gegevens bijgehouden? En beschermen ze tegen de nieuwe virusvarianten? Dit vragenstuk wordt regelmatig geactualiseerd. Het is voor het laatst aangepast op 21 januari.

Welke vaccins zijn tot nu toe goedgekeurd?

In Europa zijn de vaccins van Pfizer/BioNTech en van de Amerikaanse farmaceut Moderna door toezichthouder EMA en de Europese Commissie voorwaardelijk goedgekeurd, op respectievelijk 21 december en op 6 januari. Beide zijn mRNA-vaccins. Het vaccin van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford is onder meer in het Verenigd Koninkrijk al goedgekeurd voor noodgebruik. Dat ‘Oxford-vaccin’ bestaat uit een aangepast, onschuldig chimpanseeverkoudheidsvirus. Op 12 januari is de EMA de goedkeuringsprocedure van dat vaccin gestart.

Op 21 februari werd nog eens bekend gemaakt dat vier andere, niet bij naam genoemde vaccins, wachten op goedkeuring door de EMA.

Waarom krijgt de ene groep 60-plussers het Moderna-vaccin en de andere het vaccin van BioNTech/Pfizer?

De vaccinatie van de groep ouderen 60-plussers buiten de verzorgingshuizen moet in maart starten. Niet-mobiele 60-plussers en ouderen (75-plussers) kunnen maar lastig naar de centrale vaccinatieposten van de GGD komen of zijn daarvoor te kwetsbaar, stelt minister De Jonge. Zij krijgen daarom niet het vaccin van Pfizer, maar het vaccin van Moderna.

Dat vaccin is geschikter om op kleine schaal toe te laten dienen door huisartsen. Het hoeft niet bij zeventig graden onder nul bewaard te worden. Thuiswonende 60- tot 75-jarigen kunnen naar verwachting wel naar de centrale locaties komen, en zullen daar het vaccin van Pfizer krijgen. In de uitnodigingsbrief die zij van het RIVM ontvangen, staat uitgelegd hoe zij eventueel ondersteuning kunnen krijgen bij het regelen van vervoer.

Het OMT en de Gezondheidsraad zijn kritisch op het opknippen van deze groep ouderen, omdat „dat onvoldoende zekerheid biedt op een tijdige uitvoering in de hoogste risicogroepen”. In een gezamenlijk advies roepen zij het kabinet op iedere 60-plusser uit te laten nodigen door de GGD’s „waarbij degenen die echt niet naar de GGD-vaccinatielocatie kunnen komen, een nieuwe uitnodiging voor vaccinatie bij de huisarts krijgen”.

Hoe wordt binnen de groepen de volgorde bepaald?

Als laatste, vanaf april, wordt gestart met het vaccineren van de grote groep 18- tot 60-jarigen die geen medische problemen hebben – zo’n 7,1 miljoen mensen. Tegen het einde van het derde kwartaal moet iedereen uitgenodigd kunnen zijn, hoopt De Jonge.

Binnen die groep zijn de oudste leeftijdsgroepen het eerste aan de beurt. Hoe ouder mensen zijn, hoe groter het risico op overlijden en ziekenhuisopname. Vooral de groep 75-plussers moet daarom volgens de Gezondheidsraad snel aan de beurt komen.

De Jonge heeft wel aan het OMT en de Gezondheidsraad gevraagd of er reden is om af te wijken van dit voorschrift – bijvoorbeeld vanwege de mutaties van het virus. Vooralsnog blijft het advies om de oudste groep prioriteit te geven en te starten met de 75-plussers, klonk het antwoord. „Dit is vooral van belang, omdat de totale groep van mensen ouder dan 60 jaar erg groot is, en hoe hoger de leeftijd, hoe kleiner de groep en des te groter de gezondheidswinst bij vaccinatie. Ook wordt de belasting van de zorg uiteindelijk groter naarmate mensen ouder zijn en Covid-19 krijgen. Dit geldt voor de gehele zorgketen zoals huisartsenzorg, de ziekenhuiszorg, de thuiszorg en de verpleeghuiszorg.”

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Het is belangrijk dat gegevens over iedere vaccinatie in een centraal register bijgehouden worden. Zeker als de komende maanden zes verschillende vaccins naast elkaar gebruikt gaan worden is een centraal overzicht essentieel om uitspraken te doen over de bescherming die de vaccins bieden, eventuele bijwerkingen en de vaccinatiegraad.

Iedere toediener van de vaccins – de GGD’s, huisartsen, ziekenhuizen en bijvoorbeeld verpleeghuizen – moet daarom gegevens over de vaccinatie vastleggen en doorgeven aan het RIVM. Dat verzamelt die informatie in het speciale ‘Covid-19 vaccinatie informatie- en monitoringssysteem’ (CIMS). Het gaat om gegevens over wie het vaccin kreeg, waarom, waar, wanneer en welk vaccin toegediend werd. Ook het batchnummer van het vaccin wordt vastgelegd. Het is veel informatie, maar niet meer dan nodig, stelt De Jonge. Hij heeft na de hack op de EMA extra onderzoek laten doen naar de veiligheid van het systeem.

Burgers moeten wel toestemming verlenen voordat de gegevens over hun vaccinatie in het CIMS terechtkomen. Om betrouwbare uitspraken te doen, moet zeker 95 procent hun gegevens door laten geven aan het RIVM. Als te weinig mensen toestemming verlenen, dan kan alleen met „een aparte wettelijke grondslag” het doorgeven van de data geautomatiseerd worden, schrijft De Jonge.

En hier zit het addertje onder het gras. De databases van de GGD zijn onvoldoende beveiligd. Daarnaast speelt de AVG (privacywet) een belangrijke rol. En wat ‘zien we’? Minister De Jonge zal dit alles gaan omzeilen door de volgende noodwet door de Eerste- en Tweede Kamer te jassen, zoals dat ook is gebeurd met de noodwet die het handhaven van de avondklok mogelijk maakte.

• Maakt het uit welk vaccin u krijgt?

Nee. De tot nu toe goedgekeurde vaccins zijn allebei mRNA vaccins, en bieden een hoge bescherming tegen de ziekte: rond 95 procent. Van deze vaccins is niet genoeg voorraad om er iedereen op korte termijn mee te vaccineren. Daarom zijn ook effectieve vaccins van andere producenten nodig, zelfs als daarvan de effectiviteit iets lager ligt, zoals dat van AstraZeneca. Als heel veel mensen zijn ingeënt met een vaccin dat bijvoorbeeld 70% beschermt, wordt de ziekte geremd en hopelijk ook de verspreiding van het virus.

Er zijn verschillende typen kandidaatvaccins in de maak. Elk vaccintype heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het voordeel van mRNA-vaccins is dat ze snel te maken zijn in een reactievaatje. Voor vaccins op basis van een onschuldig dragervirus, zoals dat van AstraZeneca en van Janssen, zijn bijvoorbeeld levende cellen nodig om het op te kweken. Daarvoor zijn meer zuiveringsstappen nodig, en moet antibiotica worden gebruikt. De mRNA vaccins bevatten geen antibioticaresten en geen conserveringsmiddelen zoals aluminium of formaldehyde.

De informatie die hier wordt verstrekt is onjuist. Niet alle vaccins bieden een hoge beschermingsgraad. Sterker nog: NIET ÉÉN VACCIN BIEDT DIT. Er zijn nog onvoldoende wetenschappelijke bewijzen voor de stellingname dat de vaccins voor 95% bescherming bieden.

• Wat zijn de bijwerkingen van mRNA-vaccins?

De kortdurende, direct optredende bijwerkingen zijn in studies tot nu toe goed duidelijk geworden. Het vaakst rapporteerden proefpersonen pijn op de injectieplek, daarnaast kwamen vermoeidheid en hoofdpijn en spierpijn vaak voor, een dag of twee na de prik. Koorts, rillingen of gewrichtspijn werden ook gemeld. Gemiddeld waren deze bijwerkingen na een dag over, en met een simpele pijnstiller goed te doen. De bijwerkingen waren iets heviger na de tweede dosis, en ouderen (mensen boven 55 jaar) hadden er minder last van. De aard van de bijwerkingen verschilde niet tussen de vaccins van Moderna en Pfizer. Bij dat van Moderna meldden proefpersonen ze wel iets vaker.

In zeldzame gevallen kan iemand een ernstige allergische reactie krijgen na de vaccinatie. Iedereen die een vaccinatie heeft gekregen, moet daarom 15 minuten op de priklocatie blijven. Op die locaties staat een koffertje met een adrenaline-injectie klaar om de hevige reactie te stoppen. Mensen die weten dat ze allergisch zijn voor een van de bestanddelen van de vaccins, moeten het niet krijgen. Wie al eens eerder een ernstige allergische reactie kreeg na een vaccinatie, moet vooraf eerst overleggen met de arts op de priklocatie, adviseert het RIVM.

Tot nu toe zijn 4 mensen overleden na de vaccinatieprik. Dat kan gebeuren. Niet alleen bij dit vaccin, ook bij andere. Percentueel gezien is dit aantal verwaarloosbaar en kunnen de vaccins als voldoende veilig worden beschouwd. Wel jammer dat het RIVM en NRC deze informatie hier niet vermelden.

• En wat zijn de bijwerkingen op lange termijn?

Enkele tienduizenden mensen hebben tot nu toe de twee doses van deze vaccins gekregen en zijn twee tot vier maanden gevolgd. Zeer zeldzame bijwerkingen zullen pas aan het licht komen als het vaccin aan grotere en gevarieerdere groepen mensen wordt gegeven, en na langere tijd. Fabrikanten moeten bijwerkingen na de toelating voor hun eigen vaccin in de gaten blijven houden, en op Europees niveau zullen alle vaccins samen worden bewaakt. Het scherpst wordt gelet op ‘vaccin-geassocieerde versterkte ziekte’ (VAED is de Engelse afkorting). Daarbij wordt iemand die ingeënt is en die daarna besmet wordt met die ziekteverwekker, in zeldzame gevallen onbedoeld juist érger ziek. De antilichamen die het vaccin opwekt, remmen dan het virus niet, maar helpen het juist om cellen nog beter te infecteren. Dat gebeurde in 2017 bij een vaccin tegen dengue (knokkelkoorts), en in de jaren 1960 bij een vaccin tegen het RS-virus. Die vaccins zijn gemaakt met andere technieken, niet vergelijkbaar met die van een mRNA vaccin.

Bij geen van de kandidaatvaccins tegen Covid-19 is dit fenomeen tot nu toe gezien. Maar bij proefdieren is het weleens voorgekomen met experimentele vaccins tegen SARS1 en MERS, twee andere gevaarlijke ziekten door coronavirussen. Voor de zekerheid stelt de FDA daarom specifieke eisen aan de immuunreactie die de nieuwe coronavaccins opwekken. Er moeten onder meer voldoende aantallen aanwezig zijn van een bepaald type immuuncellen (T-helper 1 cellen).

Met andere woorden: Hier valt nog niets over te zeggen. Bij eerdere farmaceutische producten werden de langetermijngevolgen ook pas heel veel later zichtbaar en bekend.

• Welke zeldzame bijwerkingen zijn er in het verleden aan het licht gekomen na vaccinaties?

Fabrikanten moeten na de toelating voor hun eigen vaccin in de gaten blijven houden of er zeldzame bijwerkingen optreden. Daarnaast zal dat voor alle vaccins samen ook op Europees niveau worden bewaakt. Daarvoor is alvast in kaart gebracht hoe vaak 38 verschillende ziektebeelden nu voorkomen die mogelijk zouden kunnen optreden na vaccinatie, die door Covid-19 zelf kunnen optreden, en complicaties die kunnen optreden bij de zwangerschap. Zo kunnen ze snel vaststellen of deze aandoeningen na de vaccinaties opvallend toenemen.

Zeven aandoeningen op die lijst zijn in zeldzame gevallen wel eens opgetreden na bepaalde vaccinaties, zoals een ernstige allergische reactie, koortsstuipen, of een acute ontsteking van hersenen, zenuwen of bloedvaten, en een plotseling tekort aan bloedplaatjes.

• Veranderen mRNA-vaccins uw DNA?

Nee. Dna zit in de celkern, en het mRNA uit vaccins komt daar niet. Het belandt tussen de tienduizenden mRNA moleculen die een cel van zichzelf al bevat, en alleen in de cellen rondom de prikplek. De kans dat mRNA teruggekopieerd wordt naar dna is al erg klein. De kans dat dit stukje dna vervolgens wordt ingebouwd op een cruciale plek in het erfelijk materiaal in de celkern is ook verwaarloosbaar. Als dat al gebeurt, is dat geen probleem: de meeste cellen delen zich maar een paar keer en gaan dan dood. Bovendien bestaat 98,5 procent van ons dna uit zogeheten ‘junk-dna’: het heeft geen functie. Slechts 1,5 procent van ons dna bevat de belangrijke genen. De kans dat het onverhoopt daarin terechtkomt, is dus verwaarloosbaar.

Er bestaan wel rna-virussen die zich in je dna nestelen en die zich vanuit daar laten kopiëren: dat zijn retrovirussen, zoals bijvoorbeeld hiv. Maar die slepen daarvoor een hele moleculaire gereedschapskist mee de celkern in. Die gereedschapskist hebben coronavirussen niet, het is een compleet ander virustype.

Ook dit is een bewering waarvoor nog geen wetenschappelijk bewijs bestaat. Het is dus nog even afwachten wat er gaat gebeuren.

• U bent al besmet geweest met het coronavirus, moet u dan alsnog een vaccin krijgen?

Ja. Niet iedereen maakt voldoende antistoffen aan na een eerder doorgemaakte infectie, en het is niet duidelijk hoe lang iemand na een eerdere infectie beschermd is tegen de ziekte. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om ook mensen die al eens besmet waren te vaccineren.

Iemand moet wel hersteld zijn van Covid-19 voordat er gevaccineerd wordt. Je kunt de prik pas tenminste vier weken na de positieve testuitslag of de start van de symptomen krijgen. Zo blijft duidelijk wat de oorzaak is als er na de inenting eventueel ziekteklachten ontstaan. En wie besmet is of klachten heeft die op Covid-19 kunnen wijzen, moet natuurlijk niet naar de priklocatie komen.

Sterker nog, uw afweersysteem kan door de vaccinatie een boost krijgen. Hierdoor bent u nog beter voorbereid op een eventuele besmetting en de gevolgen daarvan.

• U bent zwanger, kunt u dan een vaccin krijgen?

In studies bij zwangere ratten zijn geen nadelige effecten gezien met de vaccins van Pfizer en van Moderna, en onderzoekers verwachten die ook niet bij dit type vaccin. Maar de entstoffen zijn nog niet goed onderzocht bij zwangere vrouwen. Er zijn dus nog te weinig gegevens over de werkzaamheid en de veiligheid. Daarom adviseert de Gezondheidsraad voor de zekerheid om de vaccins niet te gebruiken bij vrouwen die in verwachting zijn, tot daarover meer bekend is. Vrouwen die in verwachting zijn lopen wel iets meer risico op een ernstiger verloop van een Covid-19 infectie. Voor sommige zwangeren kan het daarom toch verstandig zijn om zich wel te laten inenten, in overleg met de behandelend arts.

Zwangere vrouwen die gevaccineerd zijn, of bij wie achteraf is gebleken dat zij ten tijde van vaccinatie in verwachting waren, worden goed in de gaten gehouden door Bijwerkingencentrum Lareb. Vrouwen die zwanger willen worden, kunnen de prik wel krijgen. De Gezondheidsraad ziet ook geen reden om een inenting met deze vaccins bij vrouwen die borstvoeding geven af te raden, omdat op basis van de kennis en ervaring met andere entstoffen. Het is aannemelijk dat deze vaccins niet in de moedermelk terecht komen.

Het vaccin krijgen is niet zozeer het probleem, het probleem zit ‘m meer in de onbekendheid van de effecten op langere termijn. Daar tegenover staat echter ook dat het onbekend is wat het virus, als u ziek wordt door het coronavirus, met het nog ongeboren kind doet. Het is aan u om de afweging te maken en wat u veiliger acht.

• Waarom worden kinderen niet gevaccineerd?

Er zijn nog geen studies met deze vaccins gedaan bij kinderen (mensen onder de 16 of 18 jaar), die zullen nog worden gedaan. Kinderen worden ook vrijwel nooit ernstig ziek van een infectie met het coronavirus, en ze lijken een kleine rol te spelen bij het doorgeven van het virus.

Terecht wordt hier geschreven ‘lijken een kleine rol te spelen’. Het is nog steeds de vraag of deze bewering juist is. Dragers van het virus, die niet ziek worden, kunnen het virus wel degelijk doorgeven aan anderen. Waarom zouden kinderen hierop een uitzondering zijn?

• Waarom moeten gevaccineerden zich nog aan de coronaregels houden?

Direct na de eerste prik is de beschermende afweerrespons nog niet opgebouwd. Het duurt zo’n vier weken tot die goed ontwikkeld is. Bij de vaccins van Pfizer en van Moderna is na drie tot vier weken een tweede prik nodig om de immuunrespons nog beter aan te zwengelen. Die tweede ontwikkelingsslag heeft ook weer tijd nodig.

Daarnaast zijn de vaccins nu goedgekeurd omdat ze de gevaccineerde beschermen tegen het krijgen van de ziekte Covid-19. Uit de onderzoeken tot nu toe is nog niet duidelijk of ze ook voorkomen dat iemand ongemerkt geïnfecteerd raakt met het virus, en het zo toch kan doorgeven aan anderen. Ook is nog niet bekend hoe lang de opgewekte immuunrespons sterk genoeg blijft om bescherming te bieden. Daarom blijft het voorlopig nodig om anderhalve meter afstand te houden, de handen regelmatig te wassen, samenkomsten in grote groepen of in kleine ruimtes te vermijden, en een mondkapje te dragen waar geen afstand gehouden kan worden.

Vaccineren helpt tegen het ziek worden, niet tegen het besmet raken. Iemand die gevaccineerd is en besmet is met het virus is dus besmettelijk voor anderen. Daarom heeft het afgeven van een vaccinatiebewijs ook geen enkele toegevoegde waarde. En daarom is het zo belangrijk dat iedereen (100% van de bevolking) wordt gevaccineerd.

• Krijgt u, als u gevaccineerd bent, een positieve uitslag bij een PCR-test of een negatieve antigeen-sneltest?

Nee. De vaccinatie heeft geen invloed op de uitslag van die testen.

• Beschermen deze vaccins ook tegen de variant die recent opdook in Groot-Brittannië?

Het virus verandert in de loop van de tijd steeds een klein beetje, dat is het afgelopen jaar al veelvuldig gebeurd. Dat zijn steeds maar kleine veranderingen. Tot nu toe zijn er nog geen duidelijke aanwijzingen dat deze vaccins veel minder goed beschermen tegen deze varianten, maar wetenschappers houden dit nauwlettend in de gaten.

De vaccins die nu gebruikt worden, wekken een brede afweerreactie op, met een grote hoeveelheid verschillende antistoffen tegen het zogeheten spike-eiwit: het uitsteeksel aan de buitenkant van het virus, waarmee het onze cellen binnendringt. Dat eiwit bestaat uit 1250 bouwstenen (aminozuren), en de veranderingen betreffen vaak maar enkele van die bouwsteentjes. Dan blijven er naar verwachting voldoende antistoffen over die de spike kunnen herkennen. Omdat de huidige vaccins 95 procent effectief zijn, zou een lichte daling van die bescherming ook nog geen probleem hoeven zijn. Maar er is nog wel vervolgonderzoek nodig om de effectiviteit van vaccins tegen de recent ontstane varianten vast te stellen.

De kans is groot dat iedereen, of mensen uit bepaalde risicogroepen, net als bij het Influenza-virus, jaarlijks preventief moeten worden gevaccineerd.

• Zijn de vaccins snel aan te passen aan de nieuwe virusvarianten als dat nodig is?

Genetische vaccins zoals die van Pfizer en Moderna zijn makkelijk aan te passen aan een nieuwe virusvariant: het is een kwestie van dezelfde kleine veranderingen in de genetische code van het corona-mRNA in het vaccin inbouwen. Een dergelijke aanpassing in een al goedgekeurd vaccin vergt wel een nieuwe beoordeling door geneesmiddelenautoriteiten, maar dat kan sneller gaan dan de goedkeuring van een geheel nieuw vaccin. Hoeveel extra onderzoeksgegevens vaccinmakers dan moeten aanleveren hangt af van de aard en het aantal van de wijzigingen. Er moet in elk geval weer onderbouwd worden dat het aanpaste vaccin een goede afweerreactie opwekt tegen de nieuwe én de oorspronkelijke variant, en dat het veilig is. Het is vergelijkbaar met het proces voor griepvaccins, die moeten ook ieder jaar opnieuw worden aangepast aan de nieuwe stam.

• Met welke medische indicaties krijgt u voorrang?

Binnen de groep 18 tot 60-jarigen wordt onderscheid gemaakt tussen mensen met en zonder medische indicatie.

De groep 60-minners mét medische problemen – 1,8 miljoen mensen – wordt volgens de planning van het kabinet vanaf half februari ingeënt. De groep komt overeen met mensen die normaliter de griepprik ontvangen. Het gaat volgens de Gezondheidsraad om „mensen met ernstige aandoeningen aan hart of luchtwegen”, diabetes, nierproblemen, een afweerstoornis en mensen die vatbaarder zijn voor luchtweginfecties.

Net als de griepprik zullen zij de inenting via de huisarts ontvangen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) hoopt half februari te kunnen starten met het vaccineren van deze groep, zodra het vaccin van AstraZeneca goedgekeurd is. Maar juist over de effecten van dit vaccin bestaat door een fout in de testfase verwarring. Eén groep kreeg bij de eerste inenting een halve dosis van het vaccin.

60-minners zonder medische indicatie – 7,1 miljoen mensen – worden vanaf maart, april gevaccineerd. Zij krijgen een van de vier nog goed te keuren vaccins – naast AstraZeneca, heeft Nederland afspraken gemaakt met de farmaceuten Sanofi, CureVac en Janssen.

Bij zestigplussers wordt geen onderscheid gemaakt op medische indicatie. Oudere mensen lopen een hoger risico om ernstig ziek te worden of te overlijden aan het coronavirus, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten. „Vandaar dat ervoor is gekozen in deze groep dit onderscheid los te laten. In de groep 18 tot 60-jarigen is dit onderscheid wel relevant.”

[EINDE CITAAT]

Vanavond (22-02-2021) besteedt RADAR aandacht aan de gevolgen van het innemen van groeiafremmende medicijnen bij meisjes. En wat blijkt? De farmaceutische industrie wist nog niets over de gevolgen op langere termijn. En wat waren deze gevolgen? Op latere leeftijd bleken de vrouwen verminderd vruchtbaar te zijn. En daarom is het zo belangrijk dat iedereen waakzaam is en vooral ook blijft met betrekking tot het coronavaccin.

Eind februari, begin maart kwamen de eerste geluiden naar buiten om definitief een vaccinatie-/testpaspoort in te gaan voeren. Hoewel de kans groot lijkt dat dit er komt en iedereen er wel aan moet, omdat men zonder nergens meer naartoe kan, is het gebruik van dit middel een regelrechte aanval op de persoonlijke integriteit van ieder individu en een aantasting van de privacywet. Het paspoort is ook volkomen overbodig. Het geeft hooguit aan dat men is gevaccineerd of dat men zich regelmatig laat testen. Het sluit absoluut niet uit dat de houder van deze pas geen gevaar vormt voor hen die niet zijn gevaccineerd. De houder van de pas hoeft, mede dankzij de vaccinatie, niet ziek te zijn, maar kan nog wel drager zijn van het virus en niet gevaccineerden besmetten. Dat valt namelijk niet uit te sluiten.

Copyright©️oncies 2021

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation & relatietherapie.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Ik laat mij wekelijks (PCR-)testen. Niet alleen omdat ik elke week bij cliënten over de vloer ben geweest, maar ook om nieuwe cliënten te beschermen voor het geval dat ik onverhoeds toch ben besmet geraakt.

Geplaatst in corona, coronacrisis, coronamaatregelen, Coronatest, Coronateststraat, Coronavaccin, Coronavaccinatie, coronavirus, COVID19, Kees van Lunsen, SARS cov-2, vaccin, vaccinatie, vaccineren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De gemeenten willen af van de kosten die het gevolg zijn van een vechtscheiding.

Uit gegevens van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) blijkt dat het accent bij een vechtscheiding op de financiële gevolgen voor de lokale overheden rust. En daar willen deze overheden, de gemeenten, een einde maken.

De vraag is of deze stellingname terecht is? Want wat zijn de financiële gevolgen voor gemeenten wanneer stellen in een vechtscheiding belanden? Het antwoord op deze tweede vraag luidt: Gemeenten dragen de kosten voor de inzet van Jeugdzorg, met name de inzet van de gezinsvoogd of een gezinscoach. De kosten hiervoor liggen jaarlijks tussen de ca. €9.000,00 en €11.000,00. Deze kosten komen niet voor rekening van de ouders en daarin dient verandering te komen, vinden de gemeenten. Ouders die hun taken jegens hun kinderen verzaken dienen zelf voor de kosten op te draaien.

Er valt iets voor deze stellingname te zeggen, maar het is de vraag of de kinderen hiermee gebaat zijn. Het is niet voor niets dat Jeugdzorg (of de Raad voor de Kinderbescherming) wordt ingeschakeld. Deze komt alleen in beeld wanneer het conflict tussen de beide ouders ten koste gaat van de opvoeding en het levensonderhoud én het algeheel welzijn van de kinderen in het geding is.

En daar zit het addertje onder het gras. Enerzijds vlat het te begrijpen dat de kosten die nu door de gemeenten dienen te worden voldaan door de ouders worden voldaan. Maar….is er ook gekeken naar wat de gevolgen kunnen zijn voor de kinderen? Zijn de risico’s voldoende geïnventariseerd? En vooral: Zouden de kinderen niet het slachtoffer kunnen worden en nog slechter af zijn, omdat de ouders, die zich toch al niet echt om hun kinderen bekommeren, de frustraties die dit met zich meebrengt, op hun kinderen afreageren? En wordt de inzet van de gezinscoach er niet door ondermijnd? De ouders kunnen dan het standpunt innemen van: “Ik betaal jou, dus jij hebt maar te doen wat ik he opdraag.”

Nog daargelaten dat de kinderen in een situatie terecht zijn gekomen waarvoor ze zelf niet hebben gekozen. Zij hebben hun ouders niet gevraagd om hen te verwekken. Zij hebben hun ouders ook niet gevraagd om een einde te maken aan hun relatie. Zij hebben hen ook niet gevraagd om de scheiding te laten escaleren tot een vechtscheiding. Maar ze zijn wel het slachtoffer van wat hun ouders onderling hebben uit te vechten.

Ik kom ook stellen tegen, in scheidingsmediations, die elkaars bloed wel kunnen drinken. Om die reden begin ik ook altijd met het ouderschapsplan. En de start is vrijwel altijd met de volgende mededeling: “Gedurende het overleg over het ouderschapsplan zit ik op de stoel van de kinderen. Ik ben dan min of meer partijdig ten gunste van de kinderen. In de zin van belangenbehartiging. Ik waak voor hen over hetgeen jullie in hún belang met elkaar bespreekt en overeenkomt. Niet dat ik een oordeel hierover uitspreek, wel dat ik ernaar vraag. Dus of jullie in het belang van de kinderen denken, handelen en afspreken.”

Om ervoor te kunnen zorgen dat ik inderdaad de belangen van de kinderen in het oog houd, heb ik met de kinderen, wanneer ze ouder dan vijf jaar zijn, het zogenaamde kindgesprek. Dit gesprek is totaal niet belastend voor het kind. ik verzamel mijn informatie heel erg spelenderwijs. Soms letterlijk door ze te laten spelen. Het zijn altijd heel vrolijke gebeurtenissen en de kinderen vinden het doorgaans ook leuk. Soms is de invloed van de ouders merkbaar. Dat merk ik aan het gedrag van de kinderen. Zodra ze hiervan lis zijn gemaakt, wordt het alsnog een vrolijke boel.

Terug naar de vechtscheiding, want daar kan wel degelijk iets aan gedaan worden. En dat kan uitgerekend tijdens de gesprekken over het ouderschapsplan. Doorgaans reset is de ouders in hun rol van ouders. Daarbij wijs ik hen er op dat zij niet voor niets hun koters op deze aardkloot hebben gezet. Bovendien houdt hun ouderlijke verantwoordelijkheid niet op nadat ze uit elkaar zijn. Sterker nog: Er wordt een groter appèl op hun gezamenlijke inzet voor de kinderen gedaan. Van mij mogen ze elkaar haten, maar dan wel buiten hun gemeenschappelijke taak om als ouders op te treden voor hun kinderen.

Hoewel ik mij er van bewust ben dat het bovenstaande wel heel kort en eenvoudig is beschreven, kan ik wel zeggen dat het werkt. Sterker nog, in zo’n 95% van de situaties dat de scheiding dreigt te escaleren naar een vechtscheiding, verandert de setting. De beide kemphanen leggen de strijdbijl neer en deze blijft daarna ook buiten beeld als de gesprekken verder gaan en over het convenant gaan. De scherpe kantjes zijn ervan af en de sfeer is gemoedelijker. En dat nemen de ouders ook waar bij hun kinderen. Bij hen wordt de angst minder en komt er meer rust in hun bestaan.

Zouden gemeenten de lasten voor de gezinsvoogd/gezinscoach afwenden op de ouders, dan zal daarmee het risico worden genomen dat dit zijn weerslag zal hebben op het welzijn van de kinderen. En dat gaat dan weer ten koste van hun ouder-kind-relatie in het algemeen. Beter zou zijn om de kosten gedeeltelijk op de ouders te verhalen. Wanneer, bijvoorbeeld, na zes maanden de ouders hun taken ten opzichte van de opvoeding en het levensonderhoud én het welzijn van hun kinderen nog niet hebben opgepakt, dan dienen zij voor 50% bij te dragen in de kosten van de gezinsvoogd/gezinscoach. Verandert er dan nog niets, dan zouden ze, na één kalenderjaar, de volledige kosten moeten gaan dragen. Voor de kinderen zal dan extra toezicht worden ingesteld vanuit de Raad voor de Kinderbescherming.

Het is maar een gedachtengang. Vooral gekozen vanuit het perspectief van de kinderen. Geen enkel kind zit te wachten op de inzet van Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming. Want, ook al zijn de bedoelingen van deze organisatie goed en in het belang van kinderen, ze dragen niet bij in het welzijn van het kind en de verwerking daarvan in de rest van hun levens.

Copyright©️oncies 2021

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation & relatietherapie.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Ik laat mij wekelijks (PCR-)testen. Niet alleen omdat ik elke week bij cliënten over de vloer ben geweest, maar ook om nieuwe cliënten te beschermen voor het geval dat ik onverhoeds toch ben besmet geraakt.

Geplaatst in Affectieve relatie, Afscheid, Agressie, Alimentatie, Alledaags, Angst, Bedreiging, Bekwaam, Belangen, Bemiddeling, bijstand, Co-ouderschap, Communicatie, Communicatiestoornis, Competenties, Complexe echtscheiding, Complexe scheiding, conflict, convenant, echtscheiding, echtscheidingsmediation, Eigen woning, Ergernissen, Escalatie, escaleren, Expertise, Familie, Familieconflict, Familieleed, Familiemediation, Familierecht, Familiezaken, Frustraties, Gebroken-hart syndroom, Gedragsproblemen, Geestelijk lijden, gemeentebeleid, Geregistreerd partnerschap, Geweld, Gezin, gezinscoach, gezinsvoogd, GGD, Herstel, Huiselijk geweld, Huwelijk, Huwelijkse voorwaarden, informatie, Informatief, Informatieplicht, Inspanningsverplichting, Intimidatie, Intimiteit, Irritaties, Jeugdbescherming, Jeugdzorg, Juridisch, kinderbelangen, Kinderen, Koopwoning, Levensopvatting, Levensovertuiging, Lichamelijk lijden, Liefdesverdriet, lijfstraffen, Maatschappelijk Werk, Machtsmisbruik, Master in Mediation, Mediation, Narcisme, Normen en waarden, Obsessief gedrag, Onderhandelingen, onrechtmatig handelen, Ontspanning, Onttrekken aan ouderlijk gezag, Onverwerkt verdriet, Ouderlijk gezag, Ouders, ouderschapsplan, overheidsbeleid, Overtuigingen, Passief geweld, Principieel onderhandelen, Psychologische ontwikkelijk, Psychosociale ontwikkeling, Pubers, Puberteit, Relatiebemiddeling, Relatietherapie, Repressie, Respect, Respectloosheid, Rouwproces, Samengesteld gezin, samenwonen, Scheiden, scheiding, scheidingsmediator, Schrikbewind, Schulden, Seks, Seksueel misbruik, Seksverslaving, Slapeloosheid, Sociaal lijden, Sociale media, Spanningen, Spraakmakend, Standpunten, stress, Teleurstelling, Terreur, Therapie, Thuis, Toekomst, Trouwen, Uncategorized, Vakbekwaam, Vaststellingsovereenkomst, vechtscheiding, Verlatingsangst, verlies, Verslaving, Verzoening, Volwassenheid, vreemdgaan, Vrouwenrechten, Waarden en normen, Wanprestatie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen