Raad van State wijst initiatiefwetsvoorstel mediation terecht af

De Mediatorsfederatie Nederland (voorheen het Nederlands Mediation Instituut) steunt het initiatiefwetsvoorstel van Van der Steur, waarin onder meer strengere regels worden gesteld aan de uitoefening van het vak. Daarnaast heeft het wetsvoorstel het doel juridische procedures te verminderen.
Nadat het voorstel zijn goedkeuring heeft gekregen van de ministerraad, is het doorgestuurd naar de Raad van State.
De Raad van State heeft het voorstel, in zijn huidige vorm, afgewezen. Dat betekent dat het voorstel voorlopig niet kan worden ingediend bij de Tweede Kamer.
Het voorstel loopt hierdoor ernstige vertraging op, omdat het beroep van mediator nu kan blijven uitgevoerd worden door iedereen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en het imago van het beroep. Beunhazen en leken kunnen mediations uitvoeren en verprutsen, waardoor het vertrouwen in vakmanschap daalt en de cliënt schade oploopt.

20140612-092912-34152895.jpg

Anamnese
Tweede Kamerlid Ard van der Steur heeft zijn initiatiefwetsvoorstel mediation op 26 april 2014 ingediend.

Het geheel bestaat uit drie wetten:
1. Wet registermediator;
2. Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht;
3. Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht.

“Dit wetsvoorstel beoogt mediation te positioneren als het logische en realistische alternatief voor de traditionele rechtspraak en geeft het een volwassen, zelfstandige en professionele plek in de conflictbeslechting. Zowel in het bestuurs- als het civiele recht. Ik ben blij dat de noodzaak van deze wet door mijn collega’s in de Kamer breed wordt onderkend”, aldus Van der Steur.

Mediation is de methode waarbij partijen een geschil oplossen onder begeleiding van een professionele mediator. Nu al leidt mediation in Nederland in 60% van de gevallen tot succes. Maar omdat mediation geen verankering in de wet kent en er nog geen regels zijn omtrent wie, wanneer als mediator mag optreden, is de toepassing beperkt. Dit wetsvoorstel maakt daar naar verwachting een einde aan.

Met het wetsvoorstel wordt mediation zowel in het burgerlijk recht als in het bestuursrecht verankerd. De burgerlijk rechter wordt, voordat hij een zaak aanneemt, gestimuleerd om partijen te verwijzen naar mediation als alternatief voor conflictoplossing. Van der Steur: “Conflicten worden zo eerder en vaker voorkomen en sneller opgelost dan wanneer de gang naar de rechter wordt gemaakt. Mediation blijkt vaak een veel betere oplossing dan procederen.” Ook in het bestuursrecht zullen overheden actief moeten wijzen op de mogelijkheid van mediation, waardoor bestuurders worden gedwongen meer rekening te houden met de consequenties van hun keuzes voor een burger. Dit zal niet alleen conflicten voorkomen, het zal ertoe leiden dat minder snel bezwaar wordt ingediend en slagvaardiger kan worden bestuurd.

Met dit wetsvoorstel wordt ook een Register voor mediators ingesteld, zodat kwaliteitseisen zijn gewaarborgd en ook het tuchtrecht is geregeld. Van der Steur: “Nu is mediation nog een vrij beroep, waardoor de kwaliteit niet gegarandeerd is. Dit register zorgt voor een noodzakelijke professionalisering van het vak”.

Het wetsvoorstel is in nauw overleg met de belanghebbende partijen uit de mediationwereld en na een uitgebreide consultatiefase waarin meer dan 80 reacties werden ontvangen, tot stand gekomen.

Echter
De Raad van State heeft geconstateerd dat in het initiatiefwetsvoorstel de definitie ontbreekt van mediation.
Daarnaast constateert de Raad van State een diepere uitwerking van de criteria en methodiek met betrekking tot het vast te stellen Register voor Mediators (een punt waarop ik ook veel kritiek heb, zie verder).
Naast nog andere kritische kanttekeningen, zet de Raad van State vraagtekens bij het tweede belangrijke doel van het initiatiefwetsvoorstel: zal het voorstel niet leiden tot juridisering van voordoende kwesties, waardoor de gang naar de rechter juist toeneemt in plaats van afneemt? Partijen zullen vaker aansturen op een mislukte mediation, waardoor de stap naar de rechter wordt gerechtvaardigd, en de kosten juist zullen stijgen.

20140612-093252-34372140.jpg

Register voor Mediators
Als professioneel en full-time mediator tracht ik een praktijk op te bouwen, waarin mediation als kwaliteitsproduct wordt aangeboden.
Dagelijks houd ik mij bezig met het ontwikkelen van het product mediation. Ik besteed aandacht aan de competenties die het beroep van mij vragen, door ermee om te gaan als worden deze competenties beschouwd als beroepseisen.
Ondertussen wordt er vanuit de Mediatorsfederatie Nederland actief gescreend, in peer-reviews, of het legioen van Registermediators kan worden uitgebreid. Dit screenen vindt nou niet bepaald kritisch plaats.
De criteria bij de Peer-review om tot het Register te worden toegelaten zijn:
– het met goed gevolg hebben voldaan aan de basisopleiding Mediation (inclusief de kennistoets),
– een beoordeling van de beroepspraktijkruimte,
– een bespreking van gehouden mediations (steekproef in minimaal 3 dossiers),
– review op eventueel ingediende klachten,
– een bespreking van uitgevoerde PE-activiteiten in de afgelopen 3 jaar,
– bespreken van de ingevulde zelfevaluatie van de mediator.

De praktijk is minder zwaar. Zo wordt er gesjoemeld met het al dan niet voeren van een professionele beroepspraktijk, zoals het niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Het komt dus voor dat mediators nog steeds hobbyisten zijn. Een terecht kritisch punt van de Raad van State.
Er wordt soepel omgegaan met het voldoen aan de eisen van dossiervorming en de opslag daarvan.

Mijn kanttekeningen
Mijns inziens heeft de Mediatorsfederatie er belang bij dat er een schisma komt tussen goedbedoelende hobbyisten en professionele mediators.

Professionele mediators hebben aanvullend vakinhoudelijke scholing gevolgd na de basisopleiding. Dit soort opleidingen bestaan er nauwelijks in Nederland. Master-Mediationopleidingen worstelen met hun accreditatie.
Professionele mediators zijn ondernemers, in de zin van: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en erkend in hun bedrijfsvoering door de belastingdienst.
Professionele mediators voldoen aan competentie-eisen. Deze worden nu niet eens getoetst, met uitzondering van de kennistoets en het assessment (overigens vrij toe te passen door de opleidingsinstellingen, dus twijfelachtig van kwaliteit).

Naast de vrijblijvendheid in de Peer-reviews, ontbreken harde concrete criteria voor mediators om te worden toegelaten tot het Register voor Mediators.
De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) verschilt in die zin niet van haar rechtsvoorganger, het Nederlands Mediation Instituut. Het is vooral uit op de financiële voordelen van een zo groot mogelijk ingeschreven leden. Het lidmaatschap bedraagt (MfN en NMv) ruim €350,00 per jaar. Hoe meer leden, hoe meer opbrengst……
Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een koepelorganisatie?

20140612-093200-34320170.jpg

GRAAG AANVULLING OP ALLE ONDERDELEN

20140612-093400-34440975.jpg

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn roots, mijn persoonlijke ‘zijn’, in het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij het beste is. Tijdens mijn werk als mediator ben ik, als vanzelf, steeds vaker ook relatietherapieën gaan doen. Dat doe ik de laatste jaren zelfs meer dan mediation (gemiddeld 35 per jaar). En alle mensen, nou ja alle, laat ik zeggen: ruim 99,5% van mijn cliënten is enthousiast en 97,5% is zeer tevreden over mijn werk voor hen. En daar gaat het uiteindelijk om. Ik ben een MfN-Registermediator, was een rechtbankmediator, en werkte op basis van toevoeging (vaak op verzoek van het Juridisch Loket). Maar de baten dekten niet langer de lasten. Tja, en ook mijn brood smaakt beter met een laagje boter en beleg. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Bovendien heb ik post-HBO neurologie gestudeerd. Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR (MfN) > ARBEIDSMEDIATOR (MfN) Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS - EXPAT Naast als mediator ben ik ook werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl Mijn levensmotto: Wat niet gezegd wordt, bestaat niet.
Dit bericht werd geplaatst in Alledaags, arbeidsbemiddeling, arbeidsconflict, Arbeidsmediation, Belangen, Bemiddeling, CONCIES-MRO, conflict, Diagnose, echtscheiding, Familieconflict, Familiezaken, Feedback, gemeentebeleid, Informatief, Initiatiefwetsvoorstel mediation, Jeugdbescherming, Jeugdzorg, Juridisch, Kamer van Koophandel, kinderbelangen, Kinderombudsman, maatwerk, Machtsmisbruik, Masteropleiding Mediation, Mediation, ministerie, Ondernemer, onderwijs, Onderwijsdiensten, ouderschapsplan, overheidsbeleid, politiek, Principieel onderhandelen, privacy, publicaties, Raad van State, Rechtsstaat, scheiding, Sociaal Juridische Dienstverlening, Spraakmakend, Standpunten, Trainingen, Uncategorized, UWV, vechtscheiding en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s