Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1-1-2015 (1)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Het kabinet heeft de langdurige zorg hervormd. De Eerste Kamer heeft het plan goedgekeurd en daardoor komt er per 1-1-2015 een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de Wmo.

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten.
Een bizar uitgangspunt als je bedenkt dat ouderen, verreweg de grootste groep die een beroep zal gaan doen op die nieuwe Wmo, amper nog sociale contacten onderhouden. Ze leven vaak teruggetrokken in hun huisje en maken veelal gebruik van mantelzorg. Wat het kabinet denkt te bereiken met de invoering van de nieuwe Wmo is derhalve niets.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de veranderingen in de Wmo regelt.

De Eerste Kamer stemde vandaag, 8-7-2014, in met de nieuwe Wmo 2015. Hiermee is de nieuwe wet een feit. De stemming volgde na een constructief debat met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK). Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren met ondersteuning van de gemeente.

De Wmo 2015 treedt 1 januari 2015 in werking. Gemeenten krijgen hiervoor 3,6 miljard euro extra. De totale korting op de Wmo 2015 bedraagt 0,7 miljard euro. Deze wet draagt er ook aan bij dat de langdurige zorg betaalbaar blijft.
Van Rijn: ‘Ik ben blij dat we met elkaar deze historische stap hebben kunnen maken. Uit het debat bleek brede steun voor de doelen en uitgangspunten van de wet, bij voor-en tegenstanders.’

Maatschappelijke ondersteuning in de Wmo 2015
☑️ De gemeente kan met de Wmo 2015 nieuwe vormen van ondersteuning aanbieden en ondersteuning bieden om de mantelzorger tijdelijk te ontzien.
☑️ De gemeente kan mensen met een psychische stoornis een plaats in een beschermde woonomgeving bieden.
☑️ De gemeente bekijkt welke ondersteuning iemand nodig heeft.
☑️ De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn omgeving. In dit onderzoek kijkt de gemeente wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving kan ondersteunen. Ook kijkt de gemeente naar de zorg en ondersteuning die iemand al krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Jeugdwet.
✔️ Uit het onderzoekt blijkt of de cliënt ondersteuning nodig heeft. Iedere gemeente organiseert dat onderzoek op een eigen manier.

Persoonsgebonden budget (pgb)
De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken.
Deze voorwaarden zijn aangepast. Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning inkopen die u nodig heeft, op de tijd en plaats die u het beste uitkomt.
De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betaling rechtstreeks aan de zorgaanbieder.

Eigen bijdrage
Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen.
De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en diens partner. Het CAK int de eigen bijdrage.

Sociale wijkteams
Iedere gemeente organiseert de ondersteuning op zijn eigen manier. In veel gemeenten komen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Overgangsrecht in Wmo 2015
Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt in 2015 is een overgangsregeling gemaakt.
Deze regeling zal in een komend blog worden uitgewerkt.

Wat gaat er veranderen voor mensen die gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Deze regelingen sluiten beter aan bij de huidige zorgbehoeften van mensen.

Nieuwe regelingen per 1 januari 2015
Er komt een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) voor de zwaarste, langdurige zorg.

1) Lichtere vormen van ondersteuning uit de AWBZ, zoals begeleiding en dagbesteding, gaan over naar gemeenten.
2) Net als beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. –U kunt een beroep doen op de gemeente voor deze ondersteuning op grond van de Wmo.
3) Verpleging en verzorging worden onderdeel van de Zorgverzekeringswet.
4) Mensen die langere tijd zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, krijgen de eerste 3 jaar van de opname via de zorgverzekering.
5) De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door uw eigen zorgverzekeraar.

Voor mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg, geldt een overgangsregeling.

Wat betekent de verandering per 1 januari 2015 voor u?
Krijgt u nu zorg uit de AWBZ of Wmo, dan krijgt u te maken met veranderingen, Wat er voor u verandert, hangt af van uw situatie:
A) U woont in een verzorgingshuis of verpleeghuis.
1) U houdt in de nieuwe wet het recht op verblijf in een instelling.
Meestal is dat uw eigen zorginstelling. Maar het kan gebeuren dat uw instelling sluit of wordt verbouwd. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg bewoners zijn. Of omdat de bouwkundige staat niet goed is. Dan verhuist u naar een andere zorginstelling.
2) U ontvangt thuis zorg vanuit de AWBZ
De AWBZ vervalt per 1 januari 2015. Sommige vormen van ondersteuning die nu nog onder de AWBZ vallen, gaan over naar de gemeente. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. Gemeenten bieden zo veel mogelijk maatwerk. Ze kijken naar uw behoefte en uw eigen mogelijkheden.
3) Krijgt u momenteel verpleging of verzorging thuis op grond van de AWBZ? Vanaf 1 januari 2015 valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.
4) U ontvangt ondersteuning vanuit de Wmo
De verantwoordelijkheden verantwoordelijkheden van gemernten worden met de Wmo 2015 uitgebreid.
– Gemeenten zullen in overleg met u bekijken of en zo ja welke ondersteuning vanuit de Wmo 2015 nodig is.
– Gemeenten zetten daarbij in op het bieden van maatwerk. Zij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met uw behoeften en (financiële) mogelijkheden.
5) U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente op grond van de Wmo
– Net als onder de huidige wetgeving kunnen mensen onder voorwaarden kiezen voor een pgb in plaats van zorg in natura.
– Wel verandert door de nieuwe wetgeving de wijze van uitbetaling.
– Ook zijn de voorwaarden voor toekenning van een pgb aangepast. Van belang zijn bijvoorbeeld:
~ motivatie,
~ kwaliteit en
~ of iemand in staat is om de aan het pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren.
– De gemeente toetst de aanvraag hierop.
Het pgb wordt niet rechtstreeks overgemaakt op de rekening van de cliënt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betalingen rechtstreeks aan de zorgaanbieder.

Als u in de toekomst zorg nodig heeft.
Met de nieuwe Wmo blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Vanaf 2015 bekijken gemeenten wat daarvoor nodig is, zoals hulp van het eigen sociale netwerk en eventueel gepaste ondersteuning uit de Wmo.

Heeft u geneeskundige zorg nodig?
De zorgverzekeraar betaalt de verpleging en verzorging.

Heeft u blijvend 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig in uw directe omgeving?
1) Dan kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ voor zorg met verblijf in een zorginstelling.
2) Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar alleen als de zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

(Bron: Rijksoverheid)

Kritische noot:
Met deze nieuwe wet bezuinigt de centrale overheid fors op de uitgaven voor langdurige zorg. Mensen die zorgbehoeftig zijn, zullen dit gaan voelen. Maar ook mensen in hun omgeving. De thuiszorg zal worden uitgekleed, terwijl daar de grootste groep zorgvragers zal gaan ontstaan. Mensen moeten langer thuis worden verzorgd, omdat de criteria voor opname in verpleeg- en verzorgingshuizen zullen worden aangescherpt. En dan heb ik het hier alleen nog maar over de criteria van overheidswege. Naast deze criteria, krijgt de zorgvrager te maken met de zorgverzekeraar. Wat, en vooral voor hoelang, wordt er per 1-1-2015 wordt het prijskaartje dat aan een polis voor langdurige zorg komt te hangen?

Wordt de WMO DE VOLGENDE MELKKOE voor de zorgverzekeraars?

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn innerlijke roots, mijn 'natuurlijk zijn’, naar het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en die geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij van belang is. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR > ARBEIDSMEDIATOR Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS Naast als mediator ben ik werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s