Hoe de kerk het geloof om zeep helpt; een ethisch dilemma?

Het maakt tegenwoordig niet meer zoveel uit van welke kerk je lid bent en of je nu in God gelooft of in Allah. Het geloof als inspiratiebron voor het leven heeft in Nederland voor steeds meer gelovigen afgedaan. Steeds meer mensen zien het geloof, religie, als bron van kwaad. Van oorzaak voor veel ellende en verdriet. Steeds meer volgelingen worden uit hun kerken, tempels of moskeeën gedreven door de houding van hun religieuze leiders, hun voorgangers en de conservatieve fanatiekelingen (fundamentalisten en extremisten). Zeker in een progressief, liberaal en vrijgevochten land als Nederland.


De Gereformeerde Kerk Nederland (GKN)

De Gereformeerde kerk heeft de afgelopen tien jaar een ware metamorfose ondergaan. Aanvankelijk kende deze ‘tak van het christendom’ meerdere ‘stromingen’, maar sinds 2004 zijn die gefuseerd tot de enige echte Gereformeerde kerk van Nederland. Toen zijn de Protestanten, de Vrijzinnigen, de Lutheranen, de Nederlands Hervormden en de Gereformeerden in Nederland opgegaan in één nieuwe kerk.

Wat niet is veranderd zijn de strenge regels, leefregels, die aan deze kerken zijn verbonden. Voor sommige gelovigen werden deze zelfs strenger toen hun kerk opging in de GKN. Voor anderen werden zij juist minder streng. Voor beide groepen een reden om uit de GKN te stappen en terug te keren naar hun oorspronkelijke aftakkingen. En dus versplintert de GKN weer.

Anderen verlaten de kerk vanwege de intolerantie die door de dominees wordt gepredikt. Het duivelse karakter met betrekking tot hen die geen lid zijn van deze kerk, drijft leden naar een even groot duivels dilemma. De ethische vraag over het duivelse in het leven buiten de kerkelijke invloed en opvattingen, past niet meer in deze tijd.


De Rooms-Katholieke kerk

In de Rooms-Katholieke kerk vindt misschien wel de grootste golf van ontkerkelijking plaats. Daar is de laatste jaren, vergelijkbaar met de ontwikkelingen in de GKN, een ‘stroming’ in beweging gekomen die een terugkeer nastreeft naar de sterk verouderde, zeer conservatieve waarden van de kerk.

De vrije liturgie wordt aan banden gelegd. Sterker nog, de laatste maanden wordt deze verboden op straffe van het opheffen van de kerk (het gebouw) waar dit nog plaatsvindt. Gelovigen overwegen daardoor niet alleen meer om uit het geloof te stappen, ze beginnen zich te roeren en alternatieve kerkjes op te richten.

Het bisdom zit hen hierin actief dwars en doet er alles aan om het deze gelovigen onmogelijk te maken een ruimte te vinden waarin zij hun geloof kunnen beleiden. Een waar ethisch dilemma waarover het laatste woord nog niet is gesproken. En ondertussen loopt de Rooms-Katholieke kerk alleen maar verder leeg en komen steeds meer, vaak kostbare en duur in het onderhoud zijnde, kerkgebouwen leeg te staan. De toename van het conservatisme draagt alles behalve bij in de sterkte van het geloof van de Katholieken.


Het Jodendom

Je zou het niet verwachten, omdat het Jodendom nu niet direct de naam heeft, maar ook binnen deze religieuze stroming worden de scheurtjes steeds groter. De ontwikkelingen in de samenleving, de aanhoudende strijd om ‘het vaderland’ en de angst voor revaliserende kerkgenootschappen, heeft de interne strijd om de ultieme macht aangewakerd. Vergelijkbaar met de GKN en de Rooms-Katholieken, is er een stroming in gang gezet die de oude waarden en normen van de kerk aantrekt.

Daar voelen veel Joden zich bij thuis, maar de gematigde en progressieve Joden ervaren dit als niet meer van deze tijd. Een dilemma als men bedenkt dat de onderlinge loyaliteit altijd van levensbelang is geweest voor het Jodendom. De onderlinge verbondenheid staat onder druk. Zij die nog wel in de leer van de kerk leven en handelen gaan zich steeds meer clusteren en in elkaars omgeving wonen. Wat hen overigens wel kwetsbaarder maakt, maar dit ter zijde.

Voor hen die wel in het Jodendom geloven, maar zich niet meer kunnen vinden in de conservatieve opvattingen, ontstaat het dilemma van het verbreken van de loyaliteit en de verbondenheid.


De Islam

De kerk die het misschien nog wel het zwaarste heeft in Nederland, hoe het daarbuiten is staat niet centraal in dit blog, is waarschijnlijk de Islam. In deze kerk vinden zoveel ontwikkelingen plaats dat het bijna niet meer is bij te houden. Van radicalisering tot afvallig zijn, het komt in beide richtingen steeds meer voor. De tegenstellingen worden steeds extremer.

De moskee wordt niet langer meer alleen gebruikt voor het beleven van- en de bezinning op het geloof. De moskee wordt steeds vaker en meer gebruikt als plaats waarin, in tegenstelling tot wat het geloof zou moeten uitstralen volgens de Koran, haat en verdoemenis wordt gepredikt.

Moslims in Nederland hebben het moeilijk. Hun religieuze opvattingen sluiten amper aan op de progressieve en liberale cultuur van dit land. Een cultuur die steeds meer wordt mede-ingericht door hen die afvallig zijn van hun geloof. Een cultuur die een dilemma veroorzaakt voor moslims en hen doet besluiten de leefregels van de Islam aan hun laars te lappen. Niet dat zij daar openlijk over naar buiten treden, maar achter menige voordeur neemt men het er niet meer zo nauw mee.


De religieuze cultuur

Nederland is, voor wat betreft de religieuze cultuur, een losgeslagen land. Religieuze wetten en leefregels zijn steeds meer op de achtergrond geraakt. Nederland behoort tot de sterkst ontkerkelijkte landen van de wereld. Misschien is het wel het meest ontkerkelijkte land ter wereld. En dat vinden ‘we’ ook weer terug in onze samenleving. De normen en waarden van de Nederlandse samenleving zijn sterk onderhevigd aan de veranderingen in de religieuze cultuur. Gebieden als de Bible-belt, Joodse wijken, Islamitische wijken en ontkerkelijkte wijken ontwikkelen zich sterk als tegenstromingen tegenover elkaar. Verloedering, discriminatie, secularisatie, haat en afschuw voeren de boventoon in het debat.


Plaatsvervangende saamhorigheid

Het zich afwenden van de kerk en het geloof heeft ook gevolgen voor een van de basiswaarden van de mens. De mens is een kuddedier en heeft de behoefte om bij een groep te horen. Priesters en dominees worden niet voor niets de herders van hun parochie of gemeente genoemd. De samenleving individualiseert en dus zoekt de mens aansluiting én inspiratie bij nieuwe groepen, nieuwe kuddes. Zoals bij massale gedenkingen, herdenkingen, protesten, oppositiegroeperingen of feesten. Het verlies van de deelname aan de religieuze kudde wordt gecompenseerd door lidmaatschappen aan surrogaatgroepen, waaraan zo min mogelijk verbondenheid wordt gehecht en welke zo min als mogelijk regels zijn verbonden. En toch voelt men zich tot elkaar verbonden en met elkaar.


En ondertussen gaan de kerken verder in het explicieter doorvoeren van conservatieve standpunten en overtuigingen. En dat past niet in een land met vooral progressieve en liberale opvattingen en overtuigingen, als Nederland. Sterker nog, de kerken wakkeren deze ontwikkelingen juist aan en dragen daardoor in steeds grotere mate bij aan de (bizar genoeg ook politieke-) kloof én het gebrek aan positieve inspiratiebronnen in onze samenleving. En dat is niet alleen betreurenswaardig, het is tevens een mes in de rug van hen die graag gelovig hadden willen zijn, maar zich niet meer kunnen herkennen in hun individuele beleving van wat zij ooit hun geloof hebben genoemd.


Copyright©oncies 2016

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn innerlijke roots, mijn 'natuurlijk zijn’, naar het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en die geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij van belang is. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR > ARBEIDSMEDIATOR Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS Naast als mediator ben ik werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s