Registreren van uw in het buitenland gesloten huwelijk

Naar aanleiding van verschillende vragen, in de afgelopen twee weken, om informatie gaat deze in de reprise.

Een stel was een half jaar geleden uit elkaar gegaan en leefden al jaren in de overtuiging dat zij ongehuwd samen hadden gewoond. Doordat ik een aantal vragen stelde over hun relatie, kwam naar voren dat dit echtpaar in het buitenland (Puorto Rico) was getrouwd. Zij dachten dat dit in Nederland werd gezien als een ongeldig huwelijk.

Een ander echtpaar was in China getrouwd en beschikte niet over de juiste Nederlandse papieren en weer een ander stel was op de Filipijnen getrouwd en was de huwelijkse akte kwijt, waarbij gemeld werd dat deze eenmalig worden verstrekt op de Filipijnen en dat scheiden daar onmogelijk zou zijn.

Niets is minder waar.

 • Geldigheid van een huwelijk

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is een huwelijk dat in het buitenland is gesloten evenzeer een voor en door de wet erkend huwelijk, zoals dat bedoeld is in het personen- en familierecht.

De wet maakt geen onderscheid in landen waarin de geldigheid van het gesloten huwelijk ter discussie zou kunnen worden gesteld.
Zo ontdekte dus onlangs een echtpaar dat zij voor de Nederlandse wet als gehuwd worden aangemerkt, ook al was dit huwelijk in een Midden-Amerikaans land gesloten.

Dit huwelijk is net zo wettig erkend als een Marokkaans, een Turks of Afghaans huwelijk dat in een dorpje is gesloten, maar waarvan geen acte beschikbaar is. Ook het huwelijk, dat voor de grap wordt gesloten aan het loket van een Wedding Chapel in Las Vegas is een officieel huwelijk en dus geen grapje.

De Nederlands wet erkent deze huwelijken als waren zij in Nederland gesloten, maar het Nederlands recht is niet zomaar van toepassing bij een echtscheiding. En daar komen veel mensen van een koude kermis thuis.

Alleen voor het legalisatie van huwelijken zijn regels opgesteld. De legalisatie die het mogelijk maakt om de buitenlandse huwelijkse akte om te kunnen zetten in een Nederlandse akte.
Echter, om het huwelijk ook te kunnen laten voldoen aan het Nederlands recht, is het noodzakelijk dit huwelijk in Nederland te laten registreren.
Daarvoor dient men zich te richten tot de Gemeente Den Haag:

Als u in het buitenland bent getrouwd en bijvoorbeeld in Alkmaar woont, moet u uw huwelijk in Nederland laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente. U dient dit, binnen 6 maanden, te regelen wanneer u weer terug bent in Nederland. Dat bent u, als Nederlands staatsburger, zelfs wettelijk verplicht. Eén van u beiden gaat daarvoor persoonlijk naar de balie in het gemeentehuis. Voordat u dat kunt doen, dient u na te gaan of het land waarin u bent getrouwd het apostilleverdrag heeft ondertekend en of de huwelijkse akte voldoet aan de legalisatie-eisen.

De registratie van uw in het buitenland voltrokken huwelijk is dus een wettelijke verplichting.
Let op: u moet hiervoor altijd een afspraak maken. Mogelijk dient u een digitaal formulier op de website van uw gemeente in te vullen voordat u de afspraak kunt maken.

 • Wat heeft de gemeente van u nodig?

1) de originele huwelijksakte (geen kopie), eventueel met legalisatie.

Als de akte niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans is, dan moet u een vertaling laten maken door een beëdigd vertaler.

2) een geldig identiteitsbewijs

Afhankelijk van de verblijfsstatus van u of uw partner in Nederland moet mogelijk ook nog een M46-verklaring worden aangevraagd bij de vreemdelingenpolitie. Nadat die verklaring is afgegeven, kan het huwelijk in Nederland worden ingeschreven.

 • Hoe lang duurt het?

De ambtenaar vertelt u hoe lang het duurt voordat uw huwelijk is ingeschreven. Dit kan per situatie verschillen.

 • Wat zijn de kosten?

Registratie van uw buitenlandse huwelijk is gratis.

 • U woont niet in Nederland, maar wilt er wel registreren?

Ook als u niet in Nederland woont, kunt u uw buitenlandse huwelijksakte in Nederland laten vastleggen in de registers van de Burgerlijke Stand. Er wordt dan een Nederlandse huwelijksakte opgemaakt. Dit kan als één van u de Nederlandse nationaliteit heeft of erkend vluchteling is. U kunt daarvoor terecht bij de gemeente Den Haag. U kunt dan daar later altijd een volledig afschrift van de Nederlandse huwelijksakte opvragen. Deze registratie is niet verplicht, omdat u niet in Nederland resideert. Pas als u terugkeert naar Nederland is de wettelijke verplichting van toepassing.

Informatie van de website van de gemeente Den Haag.
Als u in het buitenland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft u hiervan een buitenlandse akte. Nederlanders kunnen deze akten laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.


 • Verzoek tot inschrijving buitenlandse akte

1) Gebruik het digitale formulier voor het inschrijven van uw buitenlandse akte.

2) De benodigde bijlagen kunt u digitaal meesturen. Voor de eerste beoordeling van de afdeling Landelijke Taken is het voldoende om een scan van de originele documenten te maken en die te uploaden. Later in de procedure moet u de originele documenten opsturen (zorg wel dat u thuis een kopie bewaart).

 • Nodig bij het omzetten van de akte

Let op: hieronder volgt algemene informatie.

Na ontvangst van het ingevulde formulier neemt een medewerker van afdeling Landelijke Taken contact met u op om te bespreken wat in uw situatie nodig is.
Als u een buitenlandse huwelijksakte of buitenlandse akte van geregistreerd partnerschap wilt inschrijven, heeft u de volgende stukken nodig:

1) een afschrift van de buitenlandse huwelijksakte/buitenlandse akte van geregistreerd partnerschap met een verklaring dat het afschrift gelijk is aan het origineel (gewaarmerkt).

Het afschrift mag ouder zijn dan 6 maanden. Controleer goed of uw afschrift een legalisatie of apostille nodig heeft. Of een vertaling.

2) een bewijs Nederlanderschap van een of beide partijen.

Dit is (een kopie van) een identiteitskaart, Nederlands paspoort of een verklaring van (ex)-Nederlanderschap.

3) een kopie paspoort van de partner zonder Nederlandse nationaliteit.

4) een origineel, volledig gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte van beide partners.

Controleer goed of uw afschrift een legalisatie of apostille nodig heeft. Of een vertaling.

5) een ondertekend verzoek tot inschrijving van verzoeker.

6) een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de verzoeker (als dit iemand anders is).
U krijgt een ontvangstbevestiging als de documenten zijn ontvangen. Zodra de huwelijksakte of akte van geregistreerd partnerschap is ingeschreven, sturen de gemeente Den Haag u alle originele buitenlandse documenten aangetekend terug.
Let op: Bewaar deze documenten zorgvuldig. U heeft deze originele of gewaarmerkte documenten nodig wanneer u later mocht besluiten te gaan scheiden.

Als u een buitenlandse huwelijksakte of buitenlandse akte van geregistreerd partnerschap in Den Haag laat inschrijven, kunt u bij de Haagse burgerlijke stand een recent en geldig (gewaarmerkte) afschrift van deze akte opvragen. Als u een afschrift nodig heeft, hoeft u daarvoor niet terug naar het buitenland.

 • Voorwaarden

1) U kunt alleen een buitenlandse huwelijksakte of buitenlandse akte van geregistreerd partnerschap inschrijven als een van de partners Nederlander is (geweest) of een vluchteling met een Nederlandse verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd (verblijfsdocument III of IV).

2) De buitenlandse huwelijksakte of buitenlandse akte van geregistreerd partnerschap moet volgens plaatselijke voorschriften gemaakt zijn door een bevoegde instantie. Deze instantie mag geen Nederlandse ambassade of consulaat zijn.

3) Als u in Nederland woont: u heeft de huwelijksakte of de akte van geregistreerd partnerschap laten verwerken in de BRP van de gemeente waar u woont.

4) Een buitenlandse akte is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Op rijksoverheid.nl kunt u de lijst met landen raadplegen om te zien welke legalisatie of apostille voor welk land geldt.

 • Eisen aan de taal

Kijk voor de eisen aan de taal waarin de akte is opgesteld bij vertalingen van buitenlandse documenten. U dient de documenten sowieso te laten vertalen door een beëdigd vertaler/tolk.

 • Kosten

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. De gemeente brengt wel verzendkosten, afschriften, trouwboekjes en internationale uittreksels in rekening.

 • Hoe lang duurt het?

Het inschrijven van een buitenlandse akte duurt ongeveer 3 maanden vanaf het moment dat uw dossier compleet is.
Wanneer u besluit om buiten Nederland, al dan niet met een Nederlander, in het huwelijk te treden, bedenk dan van tevoren aan welke administratieve eisen u dient te voldoen wanneer u terugkeert naar Nederland. U bent verplicht uw huwelijk te laten registreren binnen 6 maanden na de uitgifte van de huwelijksakte, in een erkende vertaling (in geval deze niet in het Nederlands, Duits, Engels, of Frans is opgesteld, bijvoorbeeld).

Ga van tevoren na of uw huwelijkse akte wordt erkend door de Nederlandse staat en wat u, in geval de akte niet wordt erkend, dient te doen om deze erkenning te verkrijgen voor het kunnen laten legaliseren (apostillestempel halen in het land waar u bent getrouwd, zie blog vorige week).
Trouwen in het buitenland, in een idyllische oord, het klinkt zo mooi, maar er zitten heel wat haken en ogen aan.

Wil je later scheiden, en je bent vergeten je buitenlandse huwelijksakte via legalisatie te laten omzetten naar een Nederlandse, en je hebt een apostille nodig gehad om de legalisatie te kunnen laten uitvoeren, dan zul je de echtscheiding moeten laten uitspreken in het land waar je eerder getrouwd bent. Met alle bijbehorende rompslomp.
Copyright©oncies 2016

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn innerlijke roots, mijn 'natuurlijk zijn’, naar het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en die geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij van belang is. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR > ARBEIDSMEDIATOR Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS Naast als mediator ben ik werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

3 reacties op Registreren van uw in het buitenland gesloten huwelijk

 1. Darryl zegt:

  Heel veel informatie waar ik wat aan heb.
  Ik heb een vraag.
  Ben in 2011 getrouwd in Uganda beide komen en wonen we in Nederland. We waren op ontwikkelingshulp. Nou zijn we daar spontaan getrouwd in een dorpje Door de burgemeester. We hadden alleen ons paspoort bij ons en werden getrouwd en kregen een akte mee. Bij aankomst in Nederland bleken we een stempel te missen. Voor legalisatie. Wij zijn dus niet naar de ambassade in camaroen geweest km die stempel te halen. Het is nu 5 jaar verder. Zijn wij nou getrouwd volgens de wet of niet. Ben benieuwd

  • Beste Darryl,
   Jullie zijn gewoon (en officieel) getrouw. Althans, wanneer jullie huwelijk in Cameroen ook formeel is erkend. Het enige probleem dat zich kan voordoen is een eventuele echtscheiding. Dan dient die weer te worden ingeschreven in het land waar het huwelijk is afgesloten. Informeer voor meer informatie bij de consul of ambassadeur van Cameroen.
   Mogelijk kan deze ook nog iets betekenen voor de legalisering, je weet maar nooit.
   Ik doe soms zulke scheidingen, maar ook relatietherapiën (dan is een van beide partners afkomstig uit het land waar is getrouwd).

 2. Ricardo zegt:

  Nou zit ik ook met een kwestie.
  In juli 2015 trouwden mijn vriendin en ik in Florida, United State. Wij beschikken beide de Nederlandse nationaliteit en zijn ook beide woonachtig in Nederland. Op het moment dat wij terug kwamen in Nederland wilden wij de stukken indienen bij Den Haag maar kregen hier nooit meer bericht over.. In april 2016 verbrak ik de relatie en belde toch maar eens de gemeente Den Haag op om nou eens te vragen hoe het zat met de documenten uit Amerika en het feit dat ik wilde scheiden. Ik kreeg van Den Haag te horen dat de stukken die wij ingezonden hadden niet juist waren, o.a. de apostille was niet goed zichtbaar e.d..

  Nou las ik op verschillende advocatensites uit Florida dat men enkel kan scheiden in Amerika als men eigendommen bezit in Amerika, langer dan 6 maanden woonachtig is in Amerika of kinderen heeft.. Dit hebben wij niet en aangezien het huwelijk niet in Nederland is geregistreerd en de documenten ook blijkbaar foetsie zijn geraakt wordt het allemaal erg lastig.. Wij zitten nu in 2017 en ben nog niet van haar af (op papier). Ik vraag mij nu dus af, hoe gaat een Nederlandse rechter een echtscheiding indienen als diezelfde rechter niet is staat is om dit te kunnen doen.

  Daarnaast kan ik blijkbaar niet in Amerika de scheiding indienen vanwege eerdergenoemde opsomming.. Staat tevens omschreven op de webpagina van de countyHall.

  Nou ben ik erg benieuwd

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s