Misverstanden over alimentatieplicht en -recht

Een van de meest voorkomende misverstanden in de alimentatieregelingen is de opvatting dat de alimentatieplichtige, bij onvoldoende eigen inkomsten, kan worden aangesproken op het inkomen van een eventuele nieuwe levenspartner of inkomsten die, zoals bedoeld in voordoende casus, behoren tot een onderneming. Ook het kunnen blijven vorderen van de bijdrage in de opvoeding en het levensonderhoud van de kinderen, desnoods ten koste van het inkomen van de partner van de alimentatieplichtige, is een veel voorkomend misverstand.


  • De casus

Ik ben benaderd door een vrouw die haar ex wenst te dwingen tot het betalen van alimentatie. In deze casus spelen drie aspecten een rol.

  1. De vrouw claimt een recht op de alimentatieplichtige inzake haar partneralimentatie. De vrouw heeft al bijna vijf jaar een vaste relatie en woont sinds 1 januari 2013 samen met deze nieuwe partner. Haar ex heeft sinds 1 januari 2014 zijn bijdrage aan haar beëindigd, toen hij geïnformeerd werd over het samenwonen van zijn ex. De vrouw is van mening dat de man dit niet had mogen doen en vordert de achterstallige betalingen en hervatting van de alimentatiebetaling.
  2. De vrouw claimt tevens de bijdrage in de kosten van de opvoeding en het levensonderhoud van haar tweeling, 18+ kinderen. De man maakt dit, sinds zij 18 zijn geworden, over op de privérekening van zijn kinderen. De kinderen verblijven om het weekend bij hem, het andere weekend bij hun moeder. Doordeweeks wonen zij samen op kamers.
  3. De man heeft al een half jaar geen omzet gemaakt in zijn onderneming. Hij is ZZP-er en is afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt: crisisgevoelige onderneming. Hij beschikt niet over voldoende inkomen om nog aan zijn verplichtingen tegenover zijn kinderen te kunnen voldoen. Met zijn kinderen heeft hij een betalingsovereenkomst.


  • Commentaar

In bovenstaande casus spelen een aantal misverstanden over de rechten en plichten bij alimentatie een rol.

Aangaande punt 1:

Is de vrouw is niet nalatig geweest aangaande haar meldingsplicht tegenover de ex-man over haar samenwonen met een nieuwe partner?

De vrouw had de man een jaar eerder moeten melden dat zij een relatie was aangegaan en waarbij er per 1 januari sprake was van een situatie waarin zij met elkaar leefden als waren zij man en vrouw. Op dat moment vervalt haar recht op partneralimentatie.
Deze nieuwe leefsituatie ontheft de ex-man van de vrouw van zijn verplichting om aan haar bij te dragen in haar kosten van het levensonderhoud.
De vrouw had en heeft hier geen recht meer op en haar claim is derhalve onrechtmatig.
Het is zelfs nog de vraag of zij niet verplicht kan worden de onterecht ontvangen alimentatie aan de ex-man terug te betalen. De ex-man kan hiertoe een verzoek indienen bij de rechtbank.
Een betere oplossing, om een mogelijke schade aan de relatie tussen hem en zijn kinderen, zou kunnen mediation zijn. Hierin kan, met behoud van een goede ouderrelatie, aan een oplossing kunnen worden gewerkt. De beide ex-partners zijn immers nog altijd gezamenlijk ouders van hun kinderen.

~ Aangaande punt 2:

De vrouw is alimentatierechtige met betrekking tot de bijdrage in de opvoeding en het levensonderhoud van de kinderen tot zij de leeftijd bereiken van 18 jaar. Dat wil zeggen dat zij, namens de kinderen die op haar woonadres zijn ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA), de kinderalimentatie op haar bankrekeningnummer mag laten uitbetalen. Tot die leeftijd kan zij de betaling vorderen en desgewenst daartoe het L.B.I.O. verzoeken deze namens haar te innen.
Indien de kinderen na het bereiken van de 18-jarige leeftijd nog inwonend zijn, dan kan zij deze kosten op de dan rechtmatige invorderaars (de kinderen) gedeeltelijk opeisen in de vorm van kosten voor kost en inwoning. In overleg met de kinderen, kan zij dan een bedrag overeenkomen. Harde eisen stellen zal niet ten goede komen aan haar relatie met haar kinderen. Een redelijke en billijke vergoeding is echter wel op zijn plaats, maar dan uitsluitend met betrekking tot de kosten van het levensonderhoud.
De kinderen in deze casus zijn echter niet meer inwonend, waardoor haar rechten op de alimentatie niet gefundeerd zijn en haar vordering kan worden afgewezen. De kinderen kunnen de huidige regeling handhaven. Bovendien worden de kosten van het bedoelde levensonderhoud door beide ouders apart en gelijkelijk verdeeld  gedragen.
Ook hier zou mediation een bijdrage kunnen leveren in het vinden van een gepaste oplossing, ook hier weer gericht op het behoud van de onderlinge ouderrelatie.

~ Aangaande punt 3:

Het is een veelvoorkomend misverstand. Kort en krachtig: Het is niet mogelijk om, wanneer de alimentatieplichtige niet beschikt over voldoende middelen om aan zijn alimentatieplicht te voldoen, aanspraak te maken op het inkomen van de levenspartner van de alimentatieplichtige of om deze dit te laten onttrekken aan de omzet van de onderneming. De bedoelde of op te eisen alimentatie kan uitsluitend worden onttrokken uit de ruimte in het inkomen van de alimentatieplichtige, na berekening van de draagkracht. Daarbij dient te worden opgemerkt dat een verlaging van dit inkomen niet automatisch betekent dat de hoogte van de te betalen alimentatie ook mag worden verlaagd. Het dient dan aannemelijk te worden gemaakt dat de daling van het inkomen niet is voortgekomen uit een vrije keuze hiertoe door de alimentatieplichtige.

 

  • Conclusie en gevolg

In deze casus heeft het voor de vrouw geen enkel nut om wat voor een procedure dan ook te starten teneinde de alimentaties te kunnen vorderen of te innen.

In alle voorkomende eisen staat zij niet in haar recht.
Ik heb haar verzoek om een mediation te starten ten behoeve van het kunnen incasseren van de alimentatietegoeden derhalve niet gehonoreerd/aanvaard en haar gefundeerd antwoord gegeven. Wel heb ik haar gewezen op de mogelijkheden om conflicten rondom de huidige situatie door middel van mediation op te lossen. Dit aanbod heeft zij afgewezen en zij heeft nu contact met een advocaat die haar wenst te steunen
.


Copyright©oncies 2016

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn innerlijke roots, mijn 'natuurlijk zijn’, naar het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en die geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij van belang is. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR > ARBEIDSMEDIATOR Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS Naast als mediator ben ik werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl
Dit bericht werd geplaatst in Alimentatie, Alledaags, Bemiddeling, conflict, echtscheiding, Familiezaken, Juridisch, kinderbelangen, Mediation, Ouders, ouderschapsplan, Relatiebemiddeling, scheiding, Spraakmakend, Uncategorized, vechtscheiding en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s