Week van de Mediation: Hoe veilig en betrouwbaar zijn ‘mediationkantoren’ voor vrouwen die snel van hun man afwillen?

Dat het flink fout kan gaan in een echtscheiding bleek enkele jaren. Ik sprak toen met een vrouw die mij vroeg wat zij moest doen.
Zij had kort daarvoor een brief ontvangen van haar ex. Daarin stond dat zij bijgevoegde papieren nog even moest ondertekenen om de scheidingsstukken af te kunnen ronden.
Ze waren al een bijna twee jaar gescheiden….
In de brief deed zij afstand van haar pensioenrechten bij haar ex. Ze had dit niet in de gaten.
Toen ik wat doorvroeg, kwam er een triest verhaal naar voren.

Bijna twee jaar daarvoor had zij besloten om te gaan scheiden. Zij had iemand anders leren kennen en de liefde voor deze man had een dimensie die zij daarvoor nog nooit had gekend. Zij voelde liefde.
Haar man stemde in met de echtscheiding en wist wel iemand om de scheiding snel en gemakkelijk te regelen. Met hem regelde hij de volledige financiële afhandeling van de scheiding.

De vrouw kreeg een paar keer formulieren en documenten onder haar neus geschoven en diende dan, zonder gelegenheid te krijgen om na te gaan wat er precies in stond, deze meteen te ondertekenen. Van haar werd verwacht dat zij verder niet zeurde: “Jij wil toch scheiden”.
De financiële kwestie werd, zo bleek later, door een bevriend Financial Planner, een FFP-er, geregeld. Met name de onderlinge vriendschap tussen deze FFP-er en de man werd hierin tot uitdrukking gebracht. Haar man regelde het zodanig dat de vrouw voor een kleine drie ton het schip in ging.
De man maakte misbruik van de behoefte van de vrouw om de zaak zo snel als mogelijk afgerond te krijgen en voorbij te laten zijn.

Maar dat was niet het enige. De man schafte spullen voor de kinderen aan en eiste daarvoor financieel te worden gecompenseerd door de vrouw. ‘Daarvoor was de kinderalimentatie bestemd’, beargumenteerde hij. En zij, zij legde zich daar keer op keer, onwetend, bij neer.
Zo kocht hij peperdure fietsen voor de kinderen, die de vrouw moest betalen. ‘De kinderen moesten op de fiets naar de honderd meter verderop liggende school kunnen gaan’. Deze fietsen stonden vervolgens 12 dagen van de volgende 14 in de schuur van de man, terwijl de kinderen ondertussen moesten rondrijden op de barrels die bij hun moeder stonden.
De vader woonde op enkele honderden meters van de moeder.
Daarnaast kocht de man met grote regelmaat vrij prijzige merkkleding voor de kinderen en de kosten hiervan hield hij in op zijn bijdrage in de kosten van de opvoeding en het levensonderhoud van de kinderen. Maandelijks peuzelde hij dit bedrag, in nog steeds groter wordende mate, op.

In feite is dit onrechtmatig handelen, maar de vrouw dacht dat de man in zijn recht stond. Hij wist dit soort dingen beter dan zij en zij vertrouwde hem. Bovendien intimideerde de man de vrouw. Zij kon zich niet voorstellen dat de man zijn kinderen financieel wilde benadelen.

Nog vele schrijnende voorbeelden kwamen aan de orde in dit gesprek. Zo bleek de FFP-er een oude schoolvriend van de man te zijn en had de echtscheidingskwestie nieuw leven in deze vriendschap geblazen.

In dezelfde periode sprak ik met nog twee vrouwen. Zij hadden hun echtscheiding laten regelen door kantoren die zich uitgaven voor mediationbedrijven, maar in werkelijkheid geen mediators maar FFP-ers in dienst hadden. Zij waren geholpen voor een vast bedrag van €2600,00 (all-in). In beide gevallen ging het om hetzelfde bedrijf in de buurt van Amsterdam. Ook deze vrouwen waren er bekaaid van afgekomen. De financiën waren geregeld op een A4-tje en voor de rest was er niets geregeld, ook niet voor de kinderen. De vrouwen hadden, zonder dat zij zich hiervan bewust waren geweest, verklaringen ondertekend waarin zij verklaarden dat zij akkoord gingen met de ondertekende stukken. In deze stukken deden zIj stelselmatig afstand van al hun bezittingen en financiële rechten (ook daar waar dwingend recht op van toepassing was).

Deze vrouwen werd een poot uitgedraaid en de mannen liepen met rijk gevulde broekzakken, vol geld, de deur uit (of bleek dat bij een van deze twee vrouwen zelfs afstand was gedaan van de gezamenlijke echtelijke woning).

Onlangs sprak ik een van deze vrouwen opnieuw. Haar dochter lag overhoop met haar vader, zij had tot voor kort bij hem in huis gewoond en al meerdere keren een flinke aanvaring met hem gehad.
Er was een bemiddeling afgesproken. De man had aan één gesprek deelgenomen, was akkoord gegaan met het betalen van 50% van de kosten, en was vervolgens weer afgehaakt.
De dochter had onvoldoende inkomen, dus had zij de kosten namens haar dochter voldaan.
Zij had, nadat de man was afgehaakt, van de man het ‘verzoek’ gekregen om hem zijn kosten terug te betalen. Dat had zij maar gedaan. Zijn argument: hun dochter verbleef bij haar (ze was het huis uitgezet door haar vader), en dat was voor hem reden om deze claim te doen. Hij had hierover informatie ingewonnen bij het bedrijf dat de echtscheiding had geregeld. Daar had men verklaard dat hij hier rechtmatig aanspraak op kon maken….


Opvallend: de slachtoffers van deze praktijken waren allemaal vrouwen die snel, om moverende redenen, van hun man af wilden. Vrouwen die willens en wetens onwetend werden gehouden en waar fatsoenlijke voorlichting ontbrak. Vrouwen die, geleid door hun bittere wens om zo snel als maar kon deze affaire achter zich te kunnen laten, onvoldoende werden gewezen op hun rechten en plichten en erop werden gewezen eerst goed tot zich door te laten dringen wat de consequenties van het ondertekenen waren.


In één geval was er sprake van een andere nieuwe partner. In de twee andere was de liefde over, meer niet. De vrouwen zijn nog altijd alleenstaand.

Mijn overdenking:
Alle voorbeelden tonen nog eens aan hoe triest het in Nederland is gesteld met mediation.
En dan heb ik het nog niet over de absurd hoge uurtarieven die in rekening worden gebracht. Zo bleek dat er nog geen vier uur werk was geleverd voor ‘de mooie vaste prijs’ van €2600,00. Da’s snel en gemakkelijk verdiend.

De eerste de beste knakker of knakster kan én mag zich mediator noemen en kan vervolgens doen en laten waar hij/zij zin in heeft.
Ongestraft, nota bene (hoewel: lees mijn blog, over hoe anders de aansprakelijkheid van Financieel Adiviseurs is, er nog eens op na).
Erkende MfN-Registermediators dienen aan zware kwaliteitseisen (competenties en andere zakelijke voorwaarden) te voldoen om deze beschermde titel te mogen voeren. Zij vallen bovendien onder een gedragscode, een reglement en een tuchtcollege.

Eerder dit jaar kon Ard van der Steur zijn biezen pakken alsministervan Justitie en Veiligheid. Hij had eerder, als lid van de Tweede Kamer, een initiatief wetsvoorstel ingediend om mediation een andere status te geven en de kwaliteitseisen in wet- en regelgeving vast te leggen. Maar ja, die route lijkt nu onhaalbaar en misschien is dit dan wel hét moment om eens na te denken over Europese regelgeving op dit gebied. Ik ben helemaal niet zo pro Europa aangaande de bemoeienis op wet- en regelgeving, maar……de Nederlandse overheid, samen met de koepel- en belangenorganisaties, falen m.i. op dit gebied.
Ondertussen is de klant hiervan het slachtoffer.

Laten we wat aan gaan doen aan de wildgroei en de bizarre tarieven, voordat de erkende MfN-Registermediators het loodje gaan leggen.

Wilt u meer weten over mediation? Neem dan gerust een kijkje op mijn website: http://www.concies.nl of lees mijn blogs hierover.


Copyright©oncies 2017

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn innerlijke roots, mijn 'natuurlijk zijn’, naar het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en die geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij van belang is. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR > ARBEIDSMEDIATOR Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS Naast als mediator ben ik werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl
Dit bericht werd geplaatst in A-sociaal, Affectieve relatie, Afscheid, Algehele gemeenschap van goederen, Alimentatie, Alledaags, Ambtenaar van de burgerlijke stand, Angst, Arbitrage, Balans, Bedreiging, Bekwaam, Belangen, Belastingfraude, Bemiddeling, Bevrijding morele lasten, Bezorgdheid, Bijtelling, BJZ, Boosheid, Buurtbemiddeling, Christendom, Co-ouderschap, Combinatiekorting, Communicatie, Communicatiestoornis, Compensatie, Competenties, Complexe echtscheiding, Complexe scheiding, CONCIES-MRO, conflict, convenant, Dating, Depressief, Depressiviteit, Discriminatie, echtscheiding, echtscheidingsmediation, Economische motieven, Economische vluchtelingen, Eed tot geheimhoudingsplicht, Eenoudergezin, Eenzaamheid, Eigen woning, Eindexamens, Eindtermen, Ergernissen, Escalatie, Expertise, Familie, Familieconflict, Familieleed, Familiemediation, Familierecht, Familiezaken, Financieel advies, fiscaal, Frustraties, Gebroken-hart syndroom, Gedragsproblemen, Geestelijk lijden, Geregistreerd partnerschap, Geweldloos, Gezin, gezondheidszorg, Herstel, Huiselijk geweld, Huizenmarkt, Huurtoeslag, Huwelijk, Huwelijkse voorwaarden, Informatief, Initiatiefwetsvoorstel mediation, Inkomensafhankelijk toeslag, Inspanningsverplichting, Integriteit, Intimidatie, Intimiteit, Irritaties, Jeugdbescherming, Jeugdzorg, Juridisch, Kamer van Koophandel, Kenniseconomie, Keurmerk mediation, kinderbelangen, Kinderen, Kindermisbruik, Kindgebonden budget, Koopwoning, Kwaliteit van leven, Kwaliteit van zorg, Kwaliteitskeurmerk, Lichamelijk lijden, Liefdesverdriet, Machtsmisbruik, Mantelzorg, Mediation, Mediatorsfederatie Nederland, Medisch handelen, ministerie, Narcisme, Nationale Gesprek, Nationale Ombudsman, NCRV, Nederlandse Mediators vereniging, NMI, NMv, NS, Obsessief gedrag, OCW, Onderhandelingen, Onderhouden, Ontslag, Ontspanning, Onttrekken aan ouderlijk gezag, Onverwerkt verdriet, Ouderlijk gezag, Ouders, ouderschapsplan, overheidsbeleid, Overlast, Overlijden, Overtuigingen, Pandemie, Participatiesamenleving, Passief geweld, Persoonlijkheidsstoornis, Persoonsgebonden budget, Pigmentvlekken, Pijn, politiek, Principieel onderhandelen, privacy, Psychologie, Psychologische ontwikkelijk, Psychosociale ontwikkeling, Puberen, Pubers, Puberteit, Quatre-mains, Rechtsbijstandverzekering, Rechtsstaat, Relatiebemiddeling, Relatieherstel, Relatieprobleem, Relatieproblemen, Relatietherapie, Religie, Repressie, Respect, Rouwproces, Rouwverwerking, Rugzakje, Samengesteld gezin, samenlevingsovereenkomst, sauna, scheiding, Seks, Seksueel misbruik, Slapeloosheid, Slavenarbeid, Sociaal lijden, Sociale media, Spanningen, Spraakmakend, Standpunten, stress, Terreur, Therapie, Thuis, Toekomst, Trouwen, Tweeling, Twitter, Uncategorized, Vakantie, Vakbekwaam, Valentijnsdag, vechtscheiding, Verlatingsangst, verlies, Verzekeringen, Verzoendag, vluchtelingenproblematiek, Vochttekort, Volwassenheid, Voortplanting, Vrede, Vreemdelingen, vreemdgaan, Vrouwenrechten, Waanzin, Waarden en normen, Wanbeleid, Wanprestatie, Week van de Mediation, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wraak, Zekerheid, Zonnebaden, zorg, Zorgplicht, Zorgverzekeraar, Zorgverzekeraars, zorgverzekering, Zorgverzekeringswet en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s