Wordt het nu scheiden of toch….?

Het komt regelmatig voor dat ik door stellen of echtparen word gevraagd om te komen voor een scheidingsmediation. Het stel of echtpaar wil dan, samen met mij, de scheiding netjes regelen en de relatie op een aangename manier afronden. Maar soms verloopt het mediationproces heel anders en is het resultaat onverwacht.

  • Een casus

Het is alweer een jaar of acht geleden dat ik werd gebeld door een vrouw met de vraag of ik haar en haar man kon bijstaan in hun echtscheiding. Het paar had twee kinderen (6 en 8 jaar oud) en zij vonden het belangrijk dat voor hen de toekomst goed zou zijn geregeld. Een echtpaar dat zich zeer bewust was van hun verantwoordelijkheden naar hun kinderen.

  • De scheidingsmelding

Ik start elke scheidingsmediation met de scheidingsmelding. Dit is een absolute voorwaarde voor ik met de volgende fase begin. De partner die wil scheiden, en er is altijd een partner die als eerste dit onderwerp ter sprake heeft gebracht, laat weten dat de scheiding een feit is en dat het een onomkeerbare situatie is.

Zo ook bij dit echtpaar. Ook dit echtpaar diende de scheidingsmelding te doen. "Tja", sprak de vrouw terwijl zij in de ogen van haar man keek: "Ik wil beginnen met te zeggen dat ik ontzettend veel van je hou en dat ik je een geweldige man vind. Goed voor de kinderen. Misschien wat minder aandacht voor mij -we slapen niet voor niets al zo'n jaar of vier apart- maar ach….het maakt je niet minder en ik hou van jou." Waarop de man terugreageerde met: "Ik hou ook heel veel van jou. Ik vind het ook heel erg dat je van mij wilt scheiden. En ik begrijp het ook niet helemaal." Waarop zich een gesprek tussen beide echtlieden ontwikkelde waarin de ene na de andere liefdesverklaring werd gedaan. Totdat ik de vraag stelde die mij vanaf het eerste moment van deze scheidingsmelding op de lippen brandde: "Wat heeft ertoe geleid dat jij, Hanneke, mij belde om mij te vragen jullie te helpen bij jullie echtscheiding?" Hanneke keek mij aan en antwoordde: "Tja….ik denk dat we uit elkaar gegroeid zijn….ofzo?" De vragende toon waarin zij deze zin uitsprak zorgde ervoor dat ik opmerke: "Wat let jullie dan om voor de ofzo te gaan?"

  • De omslag

Het gesprek kreeg een volledig andere wending. Het ging niet meer over de gewenste echtscheiding, maar over het in stand houden van het huwelijk. Een wederzijdse wens van beide echtlieden. Maar ook over wat er allemaal mis ging in de relatie en wat beiden misten in elkaar. Uiteindelijk werd besloten om de echtscheidingsmediation te stoppen en om de gesprekken voort te zetten in een relatietherapie. Ondanks mijn aanbod om voor hen een relatietherapeut te zoeken, omdat ik wilde voorkomen dat er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling, stond het stel er op dat ik hen verder zou helpen en werd de relatietherapie in gang gezet.

  • De volgende omslag

Aanvankelijk verliep de relatietherapie voorspoedig, maar geleidelijk aan kwamen er steeds meer spoken uit de kast. Zo bleek dat een van de partners veelvuldig was vreemd gegaan en dat een erfenis, een nalatenschap, door de andere partner was opgemaakt aan allerlei fun-dingetjes. Waarbij ook nog eens bleek dat er nog andere rechthebbenden op de erfenis waren en dat deze hun erfdeel al hadden opgeëist. Het geld was al op en er zouden nu schulden komen om de anderen uit te kunnen betalen. En zo kwamen er nog wat zaken aan de orde.
"Ik trek het niet meer, Kees. Wat er nu allemaal blijkt te zijn gebeurd, daar kan ik niet mee leven. Mijn leven is verruïneerd. Ik kan wel inpakken. Alleen al die tweeëneenhalve ton….ik stop hiermee, ik wil toch scheiden."
En dus werd de scheidingsmediation weer opgestart, met beider instemming.

  • De uiteindelijke afronding

Het echtpaar stelde het ouderschapsplan op, waarin alles voor de kinderen werd geregeld. En daarbij hadden beide ouders uitsluitend oog voor de belangen van hun kinderen. Dat gebeurde ook bij het opstellen van het scheidingsconvenant. Ook hierin werd alles zodanig geregeld en verdeeld dat dit uiteindelijk vooral gunstig en goed geregeld was voor de kinderen.
Het was dus ook niet vreemd dat de ouders mij, toen ik hen belde om tot ondertekening van de stukken over te gaan, aankondigden dat zij "morgen samen met de kinderen nog 3 weken op vakantie" gingen, omdat ze dat een mooie afsluiting vonden van de tijd die zij gezamenlijk hadden gehad.

Ruim 6 weken later werd ik 's avonds om even over half twaalf gebeld: "Sorry Kees dat ik je op dit late uur nog lastig moet vallen, maar we hebben besloten om morgen maar niet te tekenen. We hebben in de gesprekken met jou, en dan met name tijdens de relatietherapie, zoveel geleerd en de kans gekregen om over onszelf in de relatie na te denken, dat we dat gaan gebruiken om er samen toch nog iets moois van te maken…." En zo was een scheidingsmediation gewijzigd in relatietherapie, om vervolgens toch nog een scheidingsmediation te worden, die eindigde in en niet-scheiding.

  • Anno 2017

In augustus 2009 besloot het echtpaar om de scheiding niet door te zetten. En tot op de dag van vandaag leven ze op hun roze wolk. Toen ik ze vorige week tegen het lijf liep, antwoordden ze op mijn opmerking of het niet eens tijd werd om van die roze wolk af te stappen: "Kees, je hebt ons destijds geleerd om juist op die wolk te blijven. En daar zullen we nooit mee ophouden." Tussen hen in stonden twee pubers. De kinderen van toen waren inmiddels boven hun ouders uitgegroeid. Maar, mentaal waren hun ouders nu groter en sterker en genoten zij nog elke dag van hun besluit in augustus 2009.

Na dit echtpaar heb ik nog zeker 6 van dit soort gebeurtenissen meegemaakt. Huwelijken en relaties die beginnen als scheidingsmediation en uitmonden in relatietherapie. In twee situaties had ik te maken met relatietherapiën die werdn omgezet in een scheidingstraject.
Mijn cliënten zijn tot nu toe steeds tevreden. Op een uitzondering na. Toen betrof het een relatietherapie waaraan de man deelnam om zijn vrouw een plezier te doen, maar waarin hij steeds bleef herhalen dat hij wilde scheiden. Toen hij dit voor de zoveelste keer uitsprak -we waren toen in het vierde gesprek- heb ik hem gevraagd hierover een besluit te nemen en dit in de volgende gespreksronde bekend te maken. De man gaf aan daar niet voor te hoeven nadenken tot de volgende keer en zegde zijn vrouw de wacht aan. Zijn vrouw werd toen boos: "Je bent bij mij in dienst, Kees, en je doet wat ik zeg dat je moet doen. Ik wil van hem niet nog een keer horen dat hij bij mij weg wil. Dat verbied ik hem en jij vraagt hem niet meer wat hij wil. Ik betaal je daarvoor." Ik heb daarop mijn werkzaamheden voor dit stel beëindigd.

Als ik ergens kom voor een mediation, dan kom ik voor de mediation. Wordt mijn inzet gevraagd voor een relatietherapie, dan staat de relatietherapie centraal in mijn werk voor het stel dat mij hiervoor heeft gevraagd.
In beide situaties ben ik onafhankelijk, neutraal en onpartijdig. Ik bepaal hoe het proces verloopt, partijen zijn verantwoordelijk voor de inhoud. Dat wil zeggen: Ik zorg vervoor dat de lijnen die dienen te worden gevolgd om tot het gewenste resultaat ook gevolgd worden. Inhoudelijk heb ik minder in te brengen -bij relatietherapie is mijn inhoudelijke betrokkenheid groter dan bij mediation.
Maar, als zij toch wensen dat ik van pet wissel, en dan heb ik hen er nadrukkelijk op gewezen dat zij hiervoor een andere professional kunnen kiezen, dan wissel ik met een gerust hart van pet. Uiteindelijk gaat het om het resultaat dat mijn cliënten wensen te bereiken en daarvoor hebben zij mij ingehuurd.

Copyright©oncies 2017

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn roots, mijn persoonlijke ‘zijn’, in het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij het beste is. Tijdens mijn werk als mediator ben ik, als vanzelf, steeds vaker ook relatietherapieën gaan doen. Dat doe ik de laatste jaren zelfs meer dan mediation (gemiddeld 35 per jaar). En alle mensen, nou ja alle, laat ik zeggen: ruim 99,5% van mijn cliënten is enthousiast en 97,5% is zeer tevreden over mijn werk voor hen. En daar gaat het uiteindelijk om. Ik ben een MfN-Registermediator, was een rechtbankmediator, en werkte op basis van toevoeging (vaak op verzoek van het Juridisch Loket). Maar de baten dekten niet langer de lasten. Tja, en ook mijn brood smaakt beter met een laagje boter en beleg. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Bovendien heb ik post-HBO neurologie gestudeerd. Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR (MfN) > ARBEIDSMEDIATOR (MfN) Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS - EXPAT Naast als mediator ben ik ook werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl Mijn levensmotto: Wat niet gezegd wordt, bestaat niet.
Dit bericht werd geplaatst in Affectieve relatie, Afscheid, Algehele gemeenschap van goederen, Alimentatie, Alledaags, Belangen, Bemiddeling, Boosheid, Camping, Co-ouderschap, Communicatie, Communicatiestoornis, Complexe scheiding, conflict, convenant, echtscheiding, echtscheidingsmediation, Eigen woning, Ergernissen, Escalatie, Expertise, Familie, Familieleed, Familierecht, Familiezaken, Feest, Financieel advies, Fraude, Frustraties, Gedragsproblemen, Geregistreerd partnerschap, Gezin, Herstel, Huwelijk, Huwelijkse voorwaarden, Hypotheken, Informatief, Informatieplicht, Inspanningsverplichting, Integriteit, Intimiteit, Irritaties, Jeugdzorg, kinderbelangen, Kinderen, Koopwoning, Lichamelijk lijden, Liefdesverdriet, Machtsmisbruik, Mantelzorg, Mediation, Medisch handelen, Normen en waarden, Obsessief gedrag, Onderhandelingen, Onverwerkt verdriet, Ouderlijk gezag, Ouders, ouderschapsplan, Overtuigingen, Passief geweld, Pijn, Principieel onderhandelen, Psychologie, Psychologische ontwikkelijk, Psychosociale ontwikkeling, Pubers, Relatiebemiddeling, Relatieherstel, Relatieproblemen, Relatietherapie, Respect, Rouwen, Rouwverwerking, samenlevingsovereenkomst, samenwonen, Scheiden, scheiding, Schulden, Seks, Seksueel actief, Seksverslaving, Slapeloosheid, Sociaal lijden, Sociale media, Spanningen, Spraakmakend, Standpunten, stress, Teleurstelling, Therapie, Thuis, Toekomst, Trouwen, Uncategorized, Vakantie, Valentijnsdag, vechtscheiding, Verlatingsangst, Verzoening, Volwassenheid, Voortplanting, vreemdgaan, Waarden en normen, Zorgplicht en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s