Van pestgedrag naar toekomstgericht-gedrag

Het is de week van het pesten. En hoewel ik het eigenlijk te zot voor woorden vind, kan ik er, vanwege hoe dit er aan toe gaat in onze samenleving, niet omheen.

Ouders steunen docenten niet meer. Ouders zijn tegenwoordig alleen nog maar bezig met het ageren tegen mentoren, klasseleraren en directies, omdat ze vinden dat, in hun ogen, hun kind niet goed begeleid wordt. Er is weinig oog voor het eigen aandeel van het kind, wanneer er problemen zijn op school dat gerelateerd kan worden aan onacceptabel gedrag, slecht leergedrag en slechte tot matige schoolresultaten.
Gelukkig zijn er genoeg goede ouders die wel meedenken, maar die kleine groep ouders die geen verantwoordlijkheid nemen, hun kind altijd als onschuldig zien en bij het minste of geringste aankloppen om te klagen over de school en meteen dreigen met allerlei juridische stappen, zorgen voor dit soort
uitwassen. šŸ˜¦Ā “, schreef een collega vorig jaar naar aanleiding van mijn blog over het schorsen van een leraar na zijn optreden tegen pestende kinderen.


En dit is niet de enige frustratie die ik sindsdien te lezen kreeg.
Er zijn zelfs collega’s die zich openlijk afvragen of zij nog wel geschikt zijn voor het huidige onderwijs, omdat zij zich in de steek gelaten voelen door hun collega’s en/of het management. Maar er zijn ook ouders die dit gevoel kennen. Ook zij voelen zich in de steek gelaten door medewerkers en de directies van scholen, nadat zij een klacht hebben ingediend over vergaand pestgedrag tegen hun kinderen. Ze worden eerst wel netjes gehoord over hun klacht, maar er komt geen vervolg op. Het valt de leiding op scholen blijkbaar zwaar om daadwerkelijk en adequaat op te treden tegen pesten, de pesters. En deze signalen worden alleen maar sterker.

Onlangs sprak ik nog met een moeder en haar dochter. Zij hadden zich er al bij neergelegd dat de school niets zou ondernemen tegen een groep pesters. Deze pesters hadden inmiddels eindexamen gedaan en zouden de school toch gaan verlaten. Dus waarom nog iets ondernemen?

Mijn ervaringen van de afgelopen jaren, schreef ik in een reply aan de in de inleiding geciteerde collega:
“Ik heb die ervaring niet. Zo’n tien jaar geleden, toen ik nog les gaf, kwamen, tot zes keer toe, ouders (met hun bij binnenkomst triomfantelijk lachende kind) bij mij om zich over mij of de school te beklagen.
In alle zes de situaties vertrokken zij tevreden en was de grijns van het gezicht van hun kind verdwenen en had deze plaatsgemaakt voor een zorgelijke blik.
Ik ben ervan overtuigd dat docenten en scholen, als zij zich daadwerkelijk inzetten voor hun klanten (=leerlingen), het ook echt niet verkeerd kunnen doen bij ouders. Zij kunnen immers aantonen dat zij goed te werk gaan en dat de klacht van hun kind ongegrond is.
Leerlingen zullen altijd alles aangrijpen om hun eigen gedrag te verdoezelen of goed te praten. Doen docenten dit ook, dan gaat het voor hen keer op keer fout. Ouders geloven nu eenmaal hun kind en niet de docent of de schoolorganisatie.
Helaas heb ik de laatste jaren heeeeeel veeeeel slechte leerkrachten meegemaakt en gezien, en is het dus niet vreemd dat ouders -terecht- hun beklag doen.
De kwaliteit van de gemiddelde docent is behoorlijk gekelderd. Logisch, want dat kost geld en dat schuift het management liever naar zichzelf in hun vette salarissen (soms veelvouden van de Balkenendenorm).
Daarmee zeg ik niets over de gedrevenheid of motivatie van die docenten. Er zijn docenten die niet meegegaan zijn met hun tijd en die lopen achter op hun leerlingen, dan mis je echt de aansluiting.”

Zeker in het beroepsonderwijs (MBO en HBO) dient de docent het onderwijs te plaatsen in de laatste ontwikkelingen binnen het betreffende vakgebied en zijn context, de samenleving. Hoe kun je als docent voorbijgaan aan deze invloeden?
De technologische ontwikkelingen, het overal en altijd beschikbaar zijn van sociale media en het internet, hebben een nieuw soort samenleving gecreƫerd, en daarmee de context van de leeromgeving van de huidige student veranderd. Een samenleving waarvan de studenten de founding fathers zijn geworden en waarvan zij zelf interactief deel uitmaken. Een samenleving die zij laten ontstaan uit de beschadigde fundamenten en resten van wat er in de voorgaande jaren is misgegaan in hun levens, en die aansluit op hun geherformuleerde waarden en normen, welke afwijken van de heersende bij de oudere generaties. Een nieuwe, andere samenleving waartoe de meeste docenten zich niet aangetrokken voelen of in thuis voelen, waardoor zij de aansluiting met hun klanten mislopen.

Dit proces herhaalt zich al zolang de mensheid bestaat en versnelt in een steeds moordender tempo door de ontwikkelingen in de technologie. Kinderen vervelen zich op school, raken gedemotiveerd door het gebrek aan aansluiting en de achterhaalde denkpatronen van hun leraren. Wat blijft er over van hun toekomst wanneer de wet- en regelgeving niet meer in hun belangen wordt geschreven, maar in die van hun toekomstige werkgevers en alle zekerheden uit hun toekomst worden gehaald. Neem daarvoor de voorbeelden van de flexbanen, de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd en de groeiende onzekerheid dat er straksĀ geen geld meer is om het door hen opgebouwde pensioen nog te zullen ontvangen. Waarvoor zouden jongeren nog hun best doen en wat blijft er anders over om je plezierĀ uit te halen dan dan maar te gaan pesten (?).

Ook het (ministerie van-) onderwijs werkt mee aan het demotiveringsproces.

  • Onderwijsvernieuwingen volgen elkaar steeds sneller op.
  • Innovaties die achter de feiten aanlopen, waardoor het ene onderwijsmodel nog niet is uitgerold of het volgende dient zich alweer aan.
  • En waar zeker eens werkelijk aandacht aan zou dienen te worden besteed is aan de docenten zelf.

Hun conservatieve, ouderwetse, frigide Ć©n rigide attitude draagt niet bepaald bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de behoeften van hun publiek. De affiniteit met het schoolgaande kind lijkt volledig te zijn verdwenen. Wat overigens niet vreemd is, omdat hun werkzaamheden tegenwoordig grotendeels bestaan uit administratieve handelingen in plaats van met de leerling en hun leerproces bezig zijn. Een bijkomende frustratie die medeverantwoordelijk is voor hun algemene -negatieve- instelling en werkhouding.

Hoe kunnen ‘wij’ van onze leerlingen verwachten dat ‘zij’ weer gaan leren/studeren, wanneer ‘wijzelf’ als docenten geen motivatie lijken te kunnen opbrengen om zelf te blijven leren. Niet alleen het leren met betrekking tot de deskundigheid die we dienen bij te houden, maar het leren over hoe de wereld van onze leerlingen er uitziet. Een wereld waaraan ‘wij’ als leerkrachten dienen in te haken, zodat er een fundament blijft bestaan om kinderen te motiveren om te leren ten behoeve van hun aandeel in hun samenleving, hun toekomst. Het aantal digibeten onder onderwijzend personeel met betrekking tot de digitalisering in het onderwijs is enorm. Het digibord wordt vaker als regulier whiteboard gebruikt dan dat men van de digitale mogelijkheden gebruik maakt.

De centrale overheid heeft haar mond vol over Nederland als ‘kennismaatschappij‘, maar is de aansluiting met de feitelijke samenleving volledig kwijt. En daar doet hun ‘participatiesamenleving‘ niets ter verbetering aan.

Leren is geen extrinsieke factor, leren is een intrinsiek proces.
Kinderen dienen weer een doel voor ogen te krijgen om voor te gaan werken op school, te gaan studeren. De huidige samenleving mist elke stimulus of uitdaging op dat gebied, het is een prikkelarme en uitzichtloze samenleving waarin elke zekerheid naar de toekomst ontbreekt. De enige prikkels waarvoor kinderen tegenwoordig nog beĆÆnvloedbaar zijn komen uit hun smartphones. Daarnaast werkt de overheid er hard aan mee door nieuwe wetgeving op het gebied van arbeid/werk in te voeren die het hebben van vast werk tot iets bijzonders, een uitzondering maakt.

Wees nou eerlijk! Zou jij je nog inspannen om een beroep te leren als je hoort hoeveel werkelozen er zijn, hoe de leeggevallen arbeidsplaatsen in bedrijven in een rap tempo worden opgevuld met robots of worden weggesaneerd om de winsten weer op te pompen? En als je er al een baan hebt gevonden, dan is dat er bijna altijd een op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Hoe lux is het om deze kinderen te verwijten dat zij het fout doen, daar waar zij niets anders zijn dan het product van deze tijd.

Mijn voorstel:
Misschien staan wij aan de vooravond van een nieuwe industriƫle revolutie? De laatste gunstige cijfers over de groei van de economie lijken dat te ondersteunen, ook al dienen wij deze niet opnieuw oververhit te laten worden. Er wordt een nieuw kabinet geformeerd en daar wordt al gesproken over wat extra geld naar het onderwijs.

  • Net zoals in de 19e eeuw zullen ‘wij’ oplossingen moeten gaan zoeken om daar, als gemeenschap, van te profiteren. Alleen dan kunnen onze kinderen weer gemotiveerd naar school gaan en kunnen docenten een leerproces uitzetten dat daarop aansluit. Volgens de OESO zijn we al aardig onderweg. Het leerproces sluit steeds beter aan op de arbeidsmarkt, dus laten we daar vooral mee doorgaan. En mogelijk draagt dit proces ook bij aan het terugdringen van pestgedrag en verhoogt het de motivatie van ‘onze kinderen’ om weer actief en geĆÆntresseerd deel te nemen aan het onderwijsproces,; wat hen naar een betere toekomst begeleidt.

Mensen, ‘wij’ moeten weer aan de bak.
20140416-113831.jpg

Kinderen een toekomst bieden. Kinderen weer laten leren.

En wie weet neemt dan het pesten af of verdwijnt het zelfs grotendeels?


CopyrightĀ©oncies 2017

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn roots, mijn persoonlijke ā€˜zijnā€™, in het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij het beste is. Tijdens mijn werk als mediator ben ik, als vanzelf, steeds vaker ook relatietherapieĆ«n gaan doen. Dat doe ik de laatste jaren zelfs meer dan mediation (gemiddeld 35 per jaar). En alle mensen, nou ja alle, laat ik zeggen: ruim 99,5% van mijn cliĆ«nten is enthousiast en 97,5% is zeer tevreden over mijn werk voor hen. En daar gaat het uiteindelijk om. Ik ben een MfN-Registermediator, was een rechtbankmediator, en werkte op basis van toevoeging (vaak op verzoek van het Juridisch Loket). Maar de baten dekten niet langer de lasten. Tja, en ook mijn brood smaakt beter met een laagje boter en beleg. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Bovendien heb ik post-HBO neurologie gestudeerd. Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR (MfN) > ARBEIDSMEDIATOR (MfN) Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS - EXPAT Naast als mediator ben ik ook werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl Mijn levensmotto: Wat niet gezegd wordt, bestaat niet.
Dit bericht werd geplaatst in A-sociaal, ADHD, Agressie, Alcoholgebruik, Alcoholproblemen, Alledaags, Angstcultuur, Anti-sociaal, Asielzoekers, AWBZ, Bedplassen, Bedreiging, Bekwaam, Belangen, Belangenbehartiging, Bemiddeling, Bestuurskunde, Bevoegd, Bezorgdheid, Boosheid, Buitenlanders, Buurtbemiddeling, Christendom, Co-ouderschap, Communicatie, Compensatie, Competenties, Complexe scheiding, Concert, conflict, convenant, Criminaliteit, Depressief, Discriminatie, echtscheiding, Economische motieven, Eenoudergezin, Eindexamens, Eindtermen, Ergernissen, Escalatie, Europees Parlement, Examens, Expertise, Facebook, Familieconflict, Familieleed, Familiemediation, Familiezaken, Feedback, Festival, Flexwerker, Frustraties, Gedragsproblemen, Geestelijk lijden, Geloofsovertuiging, gemeentebeleid, Geweld, Gezin, HBO, Homofoob, Huiselijk geweld, Hulpmiddelen, Immigrant, Inburgering, Informatief, Informatieplicht, Inspanningsverplichting, Integratie, Internetgeneratie, Intimidatie, Intimiteit, Irritaties, Jeugdbescherming, Jeugdzorg, Juridisch, Kenniseconomie, kinderbelangen, Kinderen, Kindermisbruik, Kinderombudsman, Kindgebonden budget, Kwaliteit van leven, maatwerk, MBO, Mediation, Normen en waarden, Obsessief gedrag, Onderhandelingen, Onderwijs, Onderwijsdiensten, Onderwijskunde, Opleiden, Ouderlijk gezag, overheidsbeleid, Participatiesamenleving, pesten, politiek, privacy, Psychologie, Puberen, Puberteit, Repressie, Respect, Respectloosheid, Samengesteld gezin, samenwonen, scheiding, Scholing, Schoolreisjes, Schoolresultaten, Seks, Sociaal lijden, Sociale media, Spraakmakend, Standpunten, stress, Thuis, Toekomst, Uncategorized, Universiteit, Vakbekwaam, VAVO, Veiligheid, Volwassenheid, Waarden en normen, Wanbeleid, WWZ, Zorgplicht en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s