Sinds 1 januari 2018 is er voor u iets wezenlijks veranderd wanneer u gaat trouwen (3)

Enige tijd geleden ben ik begonnen met uit te leggen wat er per 1 januari 2018 is veranderd in het huwelijksrecht. In deze serie publiceerde ik hierover al 2 delen. Vandaag, volgt het derde deel en deze reeks wordt binnenkort met een vierde deel afgesloten. Want, en dat kunt u inmiddels ook al horen en zien in de andere media, er is iets zeer ingrijpends gebeurd in het huwelijksrecht. Vandaag eerst deel 3.

In deel 1 heb ik u verteld over de algemene verandering: U trouwt sinds 1 januari niet langer automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Wat u voor het huwelijk had, zowel in positieve (vermogen, goederen) als in negatieve (schulden) zin, blijft voortaan van u. En daarmee maakt het huwelijk tegenwoordig een totaal andere start.

In deel 2 besprak ik de andere zaken die onverdeeld aan u blijven verbonden en verteld ik onder meer over de verknochte zaken en het pensioenrecht. Het blog gaf een toelichting over de basis werd wat verandert ten aanzien van de beperkte- en eenvoudige gemeenschap. Vandaag ga ik u een en ander nader toelichten over de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor giften en schenkingen.

  • Giften en schenkingen

Tot 1 januari 2018 konden giften en schenkingen bij uiterste wilsbeschikking worden geregeld. Daarbij diende men een testament of een schenkingsakte op te stellen. Maar, natuurlijk vonden er ook spontane giften en schenkingen plaats.

  1. Een gift is een handeling die een ander verrijkt. Om de status van een gift vast te stellen, dient de gever vooraf een verklaring hiervoor af te geven.
  2. Een schenking is een overeenkomst-om-niet die een ander verrijkt. Bij een schenking mag de verklaring ook achteraf worden afgegeven, de bewijsvoering is wat dat betreft daardoor veel vrijer.
  3. Is er sprake van een tegenprestatie tegenover de waarde van de gift of het geschenk?
  4. Is de gift bedoeld voor gezamenlijk gebruik, maar hebben de gulle gevers met één van beide partners een bijzondere of uitzonderlijke relatie? Wat is de bedoeling geweest van de gift of schenking?

Vanaf 1 januari 2018 is het zaak om helderheid te krijgen voor wat betreft de intentie van degene die de gift of schenking doet. Hierbij gaat het om het vaststelling van aan wie de gift of schenking heeft plaatsgevonden. Gaat het om één van beide partners of aan beiden? Dat kan dus al beginnen bij het huwelijksfeest. Dan al dient de eerste klaarheid worden verkregen: Is het een gift of is het een geschenk? En vervolgens dient duidelijk te worden aan wie de gift of schenking toe wordt gekend? Dat klinkt bizar, maar u zult maar een kostbare gift of een waardevol geschenk ontvangen.

Kortom: Newlyweds doen er goed aan om hun cadeau’s te doen bevestigen als gift of geschenk, “Hartelijk dank voor de gift die u aan ons gaf.”

Bestaat tussen partners op enig moment een geschil aan wie van hen beiden een goed toebehoort en kan geen van beiden zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt dit goed als gemeenschapsgoed aangemerkt.

Het vermoeden werkt niet ten nadele van de schuldeisers van de partners.

  • Gewijzigde wetgeving

Huidige wetgeving, anno 2017: wat valt er niet onder de huwelijksgoederengemeenschap?

De gemeenschap omvat, wat haar baten betreft, alle goederen der echtgenoten, bij aanvang van de gemeenschap aanwezig of nadien, zolang de gemeenschap niet is ontbonden, verkregen, met uitzondering van:

a. goederen ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking van de erflater of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen;

b. pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is alsmede met die pensioenrechten verband houdende rechten op nabestaandenpensioen;

c. rechten op het vestigen van vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 29 en 30 van Boek 4, vruchtgebruik dat op grond van die bepalingen is gevestigd, alsmede hetgeen wordt verkregen ingevolge artikel 34 van Boek 4.

Kort gezegd: uitsluitingsclausule erfenis/schenking + pensioen + art. 4:29, 30 en 34 BW

  • De wijzigingen:

Dat is sinds 1-1-2018: wat valt er dan niet meer onder de beperkte gemeenschap?

a. krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift verkregen goederen;

b. pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is, alsmede met die pensioenrechten verband Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 2017 Staatsblad 2017 177 1 houdende rechten op nabestaandenpensioen;

c. rechten op het vestigen van vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 29 en 30 van Boek 4, vruchtgebruik dat op grond van die bepalingen is gevestigd, alsmede hetgeen wordt verkregen ingevolge de artikelen 34, 35, 36, 38, 63 tot en met 92 en 126, eerste lid en tweede lid, onderdelen a en c, van Boek 4. 3. Het tweede lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op: a. giften van tot de gemeenschap behorende goederen aan de andere echtgenoot; b. goederen, alsmede de vruchten van die goederen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat zij in de gemeenschap vallen.

Ook nieuw is de insluitingsclausule (een logisch gevolg) art. 1:94 lid 3 sub b BW

3. Het tweede lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op:

a.giften van tot de gemeenschap behorende goederen aan de andere echtgenoot;

b.goederen, alsmede de vruchten van die goederen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat zij in de gemeenschap vallen.

De insluitingsclausule en de uitsluitingsclausule is niet altijd hetzelfde als huwelijkse voorwaarden, art. 1:94 lid 4 BW

4. Goederen, alsmede de vruchten van die goederen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen, blijven buiten de gemeenschap, ook al zijn echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen dat krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift verkregen goederen dan wel de vruchten daarvan in de gemeenschap vallen.

En art. 1:94 lid 3 sub a BW:

Giften van tot de gemeenschap behorende goederen (als een auto) aan de andere echtgenoot worden niet privé.

Waarom niet? Omdat echtgenoten zo hun hele beperkte gemeenschap kunnen uithollen en daarmee schuldeisers benadelen.

Hoofdregel: over roerende zaak zijn beide echtgenoten bestuursbevoegd, met de uitzondering de exclusieve bestuursbevoegdheid bij

– levering op naam van een goed;

– als een goed in beperkte gemeenschap komt op basis van een gift aan een echtgenoot.

Het mag duidelijk zijn. De nieuwe wetgeving zal, zowel bij het in het huwelijk treden als bij het regelen van de echtscheiding, nog heel wat voeten in aarde gaan krijgen. Hoe meer er bij aanvang van- en tijdens de huwelijkse periode wordt vastgelegd, hoe eenvoudiger het echtscheidingsconvenant kan worden uitgewerkt. Maar ook: hoe heftig kan een echtscheiding gaan verlopen wanneer de partners hun huwelijkse gemeenschap hebben opgebouwd op basis van de eenvoudige gemeenschap. In de beperkte gemeenschap zijn immers alle zaken opgenomen die in gemeenschap (tijdens de huwelijkse periode) zijn vergaard.

Copyright©oncies 2017/2018

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn innerlijke roots, mijn 'natuurlijk zijn’, naar het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en die geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij van belang is. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR > ARBEIDSMEDIATOR Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS Naast als mediator ben ik werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s