Wat bent u aan een boete kwijt als u vanaf 1-1-2019 een verkeersovertreding begaat?

Het is elk jaar weer spannend hoeveel uw portemonnee lichter wordt wanneer u beboet wordt voor een verkeersovertreding. Zo stijgen de algemene boetes tot €100 met €5 en daarboven met €10. Voor de overige boetes bent u het volgende voortaan kwijt:

*

Verkeersboetes 2019

ALGEMEEN

 • Als de bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt: 240 euro.
 • Het niet plaatsen van een gevarendriehoek bij een stilstaand motorvoertuig terwijl geen knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd – 140 euro.
 • Geen autogordel dragen – 140 euro.
 • Door rood rijden – 240 euro.
 • Niet rijden bij een groen verkeerslicht – 140 euro.
 • Als weggebruiker niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten – 240 euro.
 • Als weggebruiker niet stoppen voor rood (knipper)licht bij bruglichten – 240 euro.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig – 380 euro.
 • *
 • VERLICHTING

  1. Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom: 95 euro
  2. Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom: 140 euro
  3. Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag: 140 euro
  4. Het hinderen van tegenliggers door groot licht: 140 euro
  5. Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom: 95 euro
  6. Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom: 140 euro
  7. Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht: 140 euro
  8. Onnodig mistlicht voeren: 95 euro
 • *
 • VERKEERSREGELS

  Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg – 140 euro

  Als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg – 240 euro

  Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 140 euro

  Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 95 euro

  Als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken – 140 euro

  Als bestuurder niet links inhalen – 240 euro

  Als bestuurder een kruispunt blokkeren – 240 euro

  Als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts – 240 euro

  Als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg – 240 euro

  Als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram – 240 euro

  Als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken – 240 euro

  Als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden – 95 euro

  Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden – 95 euro

  Als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven – 95 euro

  Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt – 240 euro

  Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt – 240 euro

  Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt – 240 euro

  Als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan – 240 euro

  Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd – 140 euro

  Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een kruispunt – 140 euro

  Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een fietsstrook – 95 euro

  Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op de rijbaan langs de fietsstrook – 95 euro

  Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan – 95 euro

  Als bestuurder een voertuig laten stilstaan in een tunnel – 95 euro

  Als bestuurder een voertuig laten stilstaan bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering – 95 euro

  Als bestuurder een voertuig laten stilstaan bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht – 95 euro

  Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op de rijbaan langs een busstrook – 95 euro

  Als bestuurder een voertuig laten stilstaan langs een gele doorgetrokken streep – 95 euro

  Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een overweg – 95 euro

  Als bestuurder een voertuig dubbel parkeren – 95 euro

  Als bestuurder een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone – 95 euro

  Als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart – 380 euro

  Onnodig de berm gebruiken zonder dat er sprake is van een noodgeval – 140 euro

  Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven – 240 euro

  *

  BIJZONDERE MANOEUVRES

  Als bestuurder wegrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

  Als bestuurder achteruitrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

  Als bestuurder uit een uitrit de weg oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

  Als bestuurder vanaf een weg een inrit oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

  Als bestuurder keren zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

  Als bestuurder van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

  Als bestuurder van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

  Als bestuurder van rijstrook wisselen zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

  Als bestuurder van een motorvoertuig of als bromfietser bij het wegrijden geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven – 95 euro

  *

  RIJBEWIJZEN

  Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is – 45 euro

  Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een motorrijtuig – 140 euro

  Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een aanhangwagen – 140 euro

  Voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven – 140 euro

  Voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren – 140 euro

  Voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg – is geen keuringsbewijs afgegeven – 400 euro

  Voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren – 400 euro

  Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet voldoet aan de gestelde eisen – 45 euro

  Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet behoorlijk leesbaar is – 95 euro

  Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken – 95 euro

  *

  SNELHEIDSOVERSCHRIJDINGEN

  Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

  Met 4 km/u – 27 euro

  Met 5 km/u – 34 euro

  Met 6 km/u – 40 euro

  Met 7 km/u – 48 euro

  Met 8 km/u – 54 euro

  Met 9 km/u – 63 euro

  Met 10 km/u – 72 euro

  Met 11 km/u – 95 euro

  Met 12 km/u – 105 euro

  Met 13 km/u – 115 euro

  Met 14 km/u – 123 euro

  Met 15 km/u – 133 euro

  Met 16 km/u – 144 euro

  Met 17 km/u – 153 euro

  Met 18 km/u – 165 euro

  Met 19 km/u – 176 euro

  Met 20 km/u – 191 euro

  Met 21 km/u – 203 euro

  Met 22 km/u – 215 euro

  Met 23 km/u – 229 euro

  Met 24 km/u – 241 euro

  Met 25 km/u – 256 euro

  Met 26 km/u – 270 euro

  Met 27 km/u – 287 euro

  Met 28 km/u – 304 euro

  Met 29 km/u – 317 euro

  Met 30 km/u – 334 euro

  *

  Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bij bord A1: 30 km/u) of binnen een erf of bij wegwerkzaamheden

  Met 4 km/u – 46 euro

  Met 5 km/u – 54 euro

  Met 6 km/u – 63 euro

  Met 7 km/u – 75 euro

  Met 8 km/u – 85 euro

  Met 9 km/u – 95 euro

  Met 10 km/u – 107 euro

  Met 11 km/u – 133 euro

  Met 12 km/u – 146 euro

  Met 13 km/u – 158 euro

  Met 14 km/u – 170 euro

  Met 15 km/u – 185 euro

  Met 16 km/u – 195 euro

  Met 17 km/u – 209 euro

  Met 18 km/u – 223 euro

  Met 19 km/u – 241 euro

  Met 20 km/u – 257 euro

  Met 21 km/u – 270 euro

  Met 22 km/u – 283 euro

  Met 23 km/u – 302 euro

  Met 24 km/u – 319 euro

  Met 25 km/u – 337 euro

  Met 26 km/u – 356 euro

  Met 27 km/u – 375 euro

  Met 28 km/u – 394 euro

  Met 29 km/u – 412 euro

  *

  Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

  Met 4 km/u – 24 euro

  Met 5 km/u – 32 euro

  Met 6 km/u – 37 euro

  Met 7 km/u – 43 euro

  Met 8 km/u – 50 euro

  Met 9 km/u – 57 euro

  Met 10 km/u – 67 euro

  Met 11 km/u – 90 euro

  Met 12 km/u – 100 euro

  Met 13 km/u – 110 euro

  Met 14 km/u – 117 euro

  Met 15 km/u – 129 euro

  Met 16 km/u – 137 euro

  Met 17 km/u – 147 euro

  Met 18 km/u – 157 euro

  Met 19 km/u – 170 euro

  Met 20 km/u – 183 euro

  Met 21 km/u – 191 euro

  Met 22 km/u – 203 euro

  Met 23 km/u – 215 euro

  Met 24 km/u – 229 euro

  Met 25 km/u – 241 euro

  Met 26 km/u – 256 euro

  Met 27 km/u – 269 euro

  Met 28 km/u – 283 euro

  Met 29 km/u – 300 euro

  Met 30 km/u – 317 euro

  *

  Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

  Met 4 km/u – 37 euro

  Met 5 km/u – 45 euro

  Met 6 km/u – 53 euro

  Met 7 km/u – 63 euro

  Met 8 km/u – 73 euro

  Met 9 km/u – 79 euro

  Met 10 km/u – 90 euro

  Met 11 km/u – 113 euro

  Met 12 km/u – 121 euro

  Met 13 km/u – 133 euro

  Met 14 km/u – 147 euro

  Met 15 km/u – 158 euro

  Met 16 km/u – 173 euro

  Met 17 km/u – 187 euro

  Met 18 km/u – 198 euro

  Met 19 km/u – 211 euro

  Met 20 km/u – 223 euro

  Met 21 km/u – 241 euro

  Met 22 km/u – 256 euro

  Met 23 km/u – 265 euro

  Met 24 km/u – 283 euro

  Met 25 km/u – 300 euro

  Met 26 km/u – 316 euro

  Met 27 km/u – 334 euro

  Met 28 km/u – 349 euro

  Met 29 km/u – 370 euro

  Met 30 km/u – 384 euro

  *

  Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

  Met 1 km/u – 11 euro

  Met 2 km/u – 16 euro

  Met 3 km/u – 20 euro

  Met 4 km/u – 24 euro

  Met 5 km/u – 31 euro

  Met 6 km/u – 37 euro

  Met 7 km/u – 43 euro

  Met 8 km/u – 49 euro

  Met 9 km/u – 55 euro

  Met 10 km/u – 63 euro

  Met 11 km/u – 86 euro

  Met 12 km/u – 93 euro

  Met 13 km/u – 100 euro

  Met 14 km/u – 107 euro

  Met 15 km/u – 118 euro

  Met 16 km/u – 128 euro

  Met 17 km/u – 137 euro

  Met 18 km/u – 147 euro

  Met 19 km/u – 158 euro

  Met 20 km/u – 170 euro

  Met 21 km/u – 181 euro

  Met 22 km/u – 191 euro

  Met 23 km/u – 203 euro

  Met 24 km/u – 215 euro

  Met 25 km/u – 223 euro

  Met 26 km/u – 234 euro

  Met 27 km/u – 246 euro

  Met 28 km/u – 257 euro

  Met 29 km/u – 270 euro

  Met 30 km/u – 284 euro

  Met 31 km/u – 292 euro

  Met 32 km/u – 304 euro

  Met 33 km/u – 323 euro

  Met 34 km/u – 339 euro

  Met 35 km/u – 348 euro

  Met 36 km/u – 367 euro

  Met 37 km/u – 384 euro

  Met 38 km/u – 396 euro

  Met 39 km/u – 419 euro

  *

  Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

  Met 4 km/u – 32 euro

  Met 5 km/u – 39 euro

  Met 6 km/u – 49 euro

  Met 7 km/u – 59 euro

  Met 8 km/u – 67 euro

  Met 9 km/u – 75 euro

  Met 10 km/u – 86 euro

  Met 11 km/u – 110 euro

  Met 12 km/u – 121 euro

  Met 13 km/u – 131 euro

  Met 14 km/u – 139 euro

  Met 15 km/u – 151 euro

  Met 16 km/u – 163 euro

  Met 17 km/u – 176 euro

  Met 18 km/u – 191 euro

  Met 19 km/u – 203 euro

  Met 20 km/u – 215 euro

  Met 21 km/u – 229 euro

  Met 22 km/u – 241 euro

  Met 23 km/u – 256 euro

  Met 24 km/u – 270 euro

  Met 25 km/u – 283 euro

  Met 26 km/u – 302 euro

  Met 27 km/u – 319 euro

  Met 28 km/u – 334 euro

  Met 29 km/u – 349 euro

  Met 30 km/u – 370 euro

  Bron: Autorai

  *

  U bent gewaarschuwd en weet wat u kunt verwachten wanneer u in het verkeer een overtreding begaat.

  Over CONCIES | mediation | relatietherapie

  Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn innerlijke roots, mijn 'natuurlijk zijn’, naar het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en die geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij van belang is. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR > ARBEIDSMEDIATOR Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS Naast als mediator ben ik werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl
  Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

  Geef een reactie

  Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

  WordPress.com logo

  Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

  Google photo

  Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

  Twitter-afbeelding

  Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

  Facebook foto

  Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

  Verbinden met %s