Twee metaforen kenmerkten de panel-/forumdiscussie op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de NMv

Ik (als voormalig BIG-geregistreerde) was aanwezig op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Mediators vereniging (NMv).

Al jaren kampt mediation met een imagoprobleem. Een van de beïnvloedende factoren is de diversiteit in registers en keurmerken. En over dit onderwerp wilde de NMv, als organisator van de nieuwjaarsbijeenkomst, een forumdiscussie houden. Voor de inleiding en de leiding over deze forumdiscussie had de vereniging Hanneke Groenteman gevraagd. Hanneke startte vol vertrouwen door te vertellen hoe ingewikkeld zij mediation wel niet was gaan vinden tijdens de voorbereidingen die zij had getroffen om haar taak naar behoren te kunnen volbrengen. Zij vertelde dat haar broer haar enthousiast had weten te maken over mediation. En daarmee was de meest positieve inbreng voor de bijeenkomst gepasseerd.

In dit blog wil ik u, aan de hand van twee metaforen, verslag doen van de redenen waarom ik mijn riem diende aan trekken tot het laatste gaatje, want mijn broek dreigde, na Hanneke’s inleiding, bij voortduren af te zakken.

*

Metafoor 1:

Als liefhebber heb ik tegenwoordig een leuke hobby in de muziek. Ik ben jurylid/deskundige bij talentenjachten (onder meer bij (muziek-)programma’s van SBS, RTL en Sat3) en ik ben getrouwd met een natuurtalent op de piano (zij speelde op 4,5-jarige leeftijd zonder les piano en ging op haar negende al naar het conservatorium). Muziek maakt dus deel uit van mijn leven.

De eerste metafoor die ik ga gebruiken komt daarom ook uit de muziek. Als knulletje van een jaar of acht sloop ik regelmatig de kerk in, waar ik vaak als misdienaar acte de présence diende te geven, om daar stiekem via een wenteltrap naar het koor te klimmen. Daar ging ik dan achter het kerkorgel zitten. Een heus pijporgel met een hele reeks registers. U kent ze vast wel, die orgels waarbij de organist registers opentrekt of juist weer sluit om verschillende combinaties van groepen pijpen te kunnen bespelen. Registers die toonsoorten met elkaar laten harmoniëren, althans als hij de juiste opent of sluit. Worden de verkeerde registers opengetrokken dan ontstaat er dissonatie. Ik wist waar de sleutel lag om het orgel aan te zetten en ik genoot van het geluid dat ik vervolgens door de kerk kon laten galmen. Ik probeerde alle registers uit, in tal van combinaties. Ik werd nooit betrapt, maar ik ben ervan overtuigd dat de koster én de pastoor mij allang in de gaten hadden en mij lekker mijn gang lieten gaan.

In de muziek wordt met dissonatie het “geluid van klanken die niet harmonieus samenklinken” geduid. En het is deze metafoor die ik als eerste wens te gebruiken.

In de nieuwjaarsbijeenkomst van de NMv heeft deze metafoor betrekking op de inbreng in de eerste ronde, de voorstelronde en eerste verkenning door Hanneke Groenteman, over registers en keurmerken. Deze introducties hebben zich laten kenmerken doordat de verschillende bijdragen in zeer uiteenlopende toonsoorten/klanken zijn geventileerd. Zo zijn Frederique van Zomeren (NMv), Jan van Zwieten (MfN/SKM), Robert Tettelaar (ADR), Manon Schonewille (ACB en IMI) en Nico Wiggers (onafhankelijk register in oprichting) aan het woord geweest. In de eerste plaats, blijkbaar, om hun (soms persoonlijke) toko te verkopen. Tijdens het betogen groeit het ongenoegen onder hun gehoor, want het wordt pijnlijk duidelijk dat de politieke wil ontbreekt om tot elkaar te komen en de harmonie te vinden in de onderlinge registers (en keurmerken), waardoor de dissonantie blijft voortduren. Een schaamteloze vertoning, waarin eigen (zakelijke) belangen strijdig zijn met hetgeen waarvoor de panelleden van het forum zijn uitgenodigd. Hoewel wordt vastgesteld dat het samengaan van de verschillende registers goed zou zijn voor het imago van mediation en het feitelijk samenvoegen van de databestanden door een deskundige ICT-er in een recordtijd zou kunnen worden gerealiseerd, blijkt het animo hiertoe afwezig te zijn. Eigen toko/business first, dat in de daaropvolgende discussie ervoor zorgt dat ook de sfeer naar een absoluut dieptepunt zakt.

*

Metafoor 2:

De tweede metafoor komt uit de medische wetenschap. En mogelijk is deze metafoor wel het grootste probleem in de Nederlandse mediationwereld: Bloed. Als docent in onder meer anatomie/fysiologie en pathologie heb ik heel wat studenten geleerd wat er zo bijzonder is aan het bloed in ons lichaam. Want zonder de circulatie is er geen leven. Bloed is in het menselijk lichaam een vloeistof die niet mag en kan ontbreken. Het zorgt er onder meer voor dat zuurstof en brandstof naar alle lichaamscellen worden getransporteerd. Met het hart als pompinstallatie en de hersenen als centraal besturingssysteem (het hart heeft ook een autonoom besturingssysteem), zorgt het bloed ervoor dat de mens kan leven. Dat klinkt eenvoudig, maar is zeer complex. En het bloed maakt het zichzelf ook nog eens een stuk complexer door ervoor te zorgen dat er verschillende bloedgroepen zijn, die zich daarnaast ook nog eens laten onderscheiden door de aan- of afwezigheid van een Rhesusfactor. En toch werkt bloed prima als hiermee rekening wordt gehouden tijdens transfusies. Veel mensen hebben hierover weleens gehoord, maar wat dit nu feitelijk voor hun leven betekent ontgaat het grootste deel. Voor hen is het heel eenvoudig: Bloed is bloed.

Als het gaat om de verdeeldheid in de Nederlandse mediationwereld, dan zou je kunnen stellen dat de Mediators federatie Nederland (MfN) een koepelorganisatie is, waaraan verschillende beroepsorganisaties zijn verbonden. De MfN zou hierin de algemene term kunnen dragen zoals dat bij de metafoor bloed is bedoeld. Bloed dat juist vanuit de verbondenheid een aantal overkoepelende zaken met elkaar verbindt. Primair betreft het hier de kwaliteitsbewaking en de normering die bepaalt wanneer een beroepsbeoefenaar bevoegd en bekwaam is om het vak van mediator uit te mogen oefenen. Dat de MfN is samengesteld door verschillende bloedgroepen met elkaar te laten samenwerken, kan de daadkracht van deze organisatie alleen maar versterken.

De metafoor bloed is dan de overkoepelende term voor verschillende bloedgroepen. En de bloedgroepen in de Nederlandse mediationwereld zijn de verschillende specialismen (de bloedgroepen in combinatie met Rhesusfactoren). Zoals daar zijn: de onafhankelijke mediators (mediator-mediators), de advocaat-mediators, de psycholoog-mediators, de mediators-in-het-strafrecht, de bouwkundig-mediators, en ga zo maar door, met hun registers als Rhesusfactoren. Echter, tot welke bloedgroep de mediators ook behoren, het zijn en blijven mediators. En net als bij bloedgroepen ontstaan er problemen op het moment dat er Rhesusfactoren met elkaar worden gecombineerd. Die kunnen met elkaar botsen en dat leidt dan weer tot verklontering in het bloed. En dat is schadelijk voor de functie die het bloed heeft.

Het maakt dus niets uit tot welke bloedgroep een mediator behoort, ook al bijten die elkaar soms omdat ze zich niet altijd laten mengen. De verschillende bloedgroepen kunnen prima onder de paraplu van het bloed hangen. Het zijn echter de Rhesusfactoren die ervoor zorgen dat het bloed uiteindelijk niet kan stromen.

En laat dat nu net het bloed zijn dat stroomt in de aderen van de professionele mediators. In het hart en het hoofd van hen die er hun vak van hebben gemaakt. Die met volle overtuiging en gedrevenheid elke dag weer met mensen aan tafel schuiven om hen bij te staan in het oplossen van hun kwesties. Dat bloed wordt door de MfN tot stilstand gebracht. De MfN staat het immers toe dat de registers niet kunnen samenwerken door het mogelijk te maken dat men elkaar kan uitsluiten of afweren.

Het ontbreekt de MfN aan daadkracht en overtuiging om met andere Rhesusfactoren om te gaan. Het ontbreekt de MfN aan muzikaal gehoor. Wat zou het een vooruitgang betekenen wanneer de MfN in staat zou zijn om de registers op elkaar af te stemmen, waardoor het bloed weer kan vloeien en het geluid van mediation in Nederland als aangename muziek wordt gehoord. Want dat er iets dient te worden gedaan aan het voortbestaan van de mediator is wel duidelijk. Mediators hebben zuurstof en brandstof nodig om te kunnen leven. En om aan zuurstof en brandstof te kunnen komen, is er muziek nodig. Een prachtige hymne die oorstrelend is voor elke Nederlander die in een situatie verkeert waarin mediation zou kunnen bijdragen tot een betere toekomst. C’est le ton qui fait la musique.

*

Helaas blijkt dat noch de MfN, noch enige andere partij aan tafel, de daadwerkelijke bereidheid heeft om uit de impasse te komen. En dat terwijl de ingrediënten daarvoor aanwezig zijn (muziek en bloed).

Aanvaard de verschillende registers en breng ze samen onder één paraplu. Voorkom dat de Rhesusfactoren tot verklontering in de samenwerking leidt. Zorg er met elkaar voor dat de muziek te horen is en dat het bloed blijft stromen. Daarvoor zijn we met z’n allen verantwoordelijk.

Zoals Hanneke Groenteman zo treffend afrondde: “Ga met elkaar om tafel, onder begeleiding van een mediator, en kom er samen uit.”

Of geef het uit handen, zoals dat bij de B.I.G. is geregeld. De centrale overheid heeft de wet-B.I.G. opgesteld en bepaald wie in het register kunnen en mogen worden opgenomen. De overheid heeft bij wet bepaald wie bevoegd en bekwaam is tot het uitvoeren van medische handelingen (opleidingseisen: deskundigheden en vaardigheden). En voor de belangenbehartiging zijn vakbonden opgericht.

Hoe het ook zij, het wordt de hoogste tijd dat er wordt gehandeld. Er is al genoeg geluld, want dit probleem wordt al jaren door verschillende mediators onder de aandacht gebracht en is, ook na de nieuwjaarsbijeenkomst van de NMv, geen stap verder gekomen.

*

Copyright©️oncies 2019

*

N.B. Opvallend: Een der presentatoren uit het panel wilde zijn aandeel in het geheel van de middag nuanceren. Dat wil zeggen: naast het inhoudelijk herhalen van de presentatie ook aangeven dat het vooral niet aan dit register ligt dat er een wanstaltig geluid wordt geproduceerd in mediationland.

Over CONCIES | mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn roots, mijn persoonlijke ‘zijn’, in het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij het beste is. Tijdens mijn werk als mediator ben ik, als vanzelf, steeds vaker ook relatietherapieën gaan doen. Dat doe ik de laatste jaren zelfs meer dan mediation (gemiddeld 35 per jaar). En alle mensen, nou ja alle, laat ik zeggen: ruim 99,5% van mijn cliënten is enthousiast en 97,5% is zeer tevreden over mijn werk voor hen. En daar gaat het uiteindelijk om. Ik ben een MfN-Registermediator, was een rechtbankmediator, en werkte op basis van toevoeging (vaak op verzoek van het Juridisch Loket). Maar de baten dekten niet langer de kosten. Tja, en ook mijn brood smaakt beter met een laagje boter en beleg. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Bovendien heb ik post-HBO neurologie gestudeerd. Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR (MfN) > ARBEIDSMEDIATOR (MfN) Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS - EXPAT Naast als mediator ben ik ook werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl Mijn levensmotto: Wat niet gezegd wordt, bestaat niet.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s