DSM-5

“Geen nieuwe diagnoses Klassiek Autisme, PDD-NOS en Asperger meer”, kopt een artikel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVa) na het verschijnen van de Nederlandse versie van de DSM-5.

Onder veel media-aandacht is op 17 mei 2013 het nieuwe handboek voor psychiatrie, de DSM-5 gelanceerd. Dit is hét handboek voor psychiaters en andere hulpverleners waarin staat welke diagnoses er zijn in de psychiatrie en welke criteria daarbij gehanteerd worden.

In de DSM-5 verandert er veel met betrekking tot het stellen van de de diagnose ‘autisme’. De diagnoses PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme worden in de DSM-5 samengevoegd onder één noemer: Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
De term spectrum geeft hierbij aan dat er diversiteit is in de manier waarop het autisme zich uit.
In de DSM-5 kan bij deze diagnose worden aangegeven of er sprake is van een ‘milde’ of ‘ernstige’ mate van ASS.
En daarmee kreeg ik afgelopen jaar voor het eerst mee te maken. Bij een 77-jarige man was de diagnose ASS gesteld. Hij noch zijn 75-jarige vrouw had ook maar enig idee wat daarmee bedoeld werd en ze waren ten einde raad. Niemand die hen ook maar iets had uitgelegd, laat staan dat er iemand was geweest die had uitgelegd wat dit voor hun leven betekende. De vrouw overwoog een echtscheiding, na een huwelijk van 51 jaar. Niet omdat zij niet meer van haar man hield, maar omdat de gestelde diagnose abracadabra voor haar was, zeker in combinatie met het zeer storende en bij tijd en wijlen zeer agressieve (acting-out) gedrag (naar haar alleen).

  • De DSM-4-TR werd de DSM-5

De criteria voor de nieuwe diagnose ASS zijn anders dan die voor de diverse vormen van autisme in de vorige editie van de DSM (de DSM-4-TR). De belangrijkste wijziging is dat er voortaan twee domeinen worden onderscheiden in plaats van drie.

De drie domeinen waren:
(1) beperkingen in de sociale interactie
(2) beperkingen in de communicatie
(3) stereotiepe patronen van gedrag

Deze zijn vervangen door deze twee domeinen:
(1) beperkingen in de sociale communicatie en interactie;
(2) repetitief gedrag en specifieke interesses.

  • Een gevoelige snaar

De DSM-5 geldt voor alle nieuw te stellen psychiatrische diagnoses.
De Nederlandse Vereniging voor Autisme acht het echter van groot belang dat een diagnose méér is dan alleen een ‘label’ uit het handboek: een goede diagnose is ook (be)handelingsgericht. Dit houdt in dat de gz-psycholoog of psychiater in kaart brengt welke beperkingen en sterke kanten het autisme van iemand kenmerken en vervolgens concrete adviezen voor hulp op maat meegeeft. De NVa maakt zich er sterk voor dat ook dáár aandacht aan wordt besteed tijdens de scholing van psychiaters en gz-psychologen in het hanteren van het nieuwe handboek.

En daar mankeerde het aan bij dit echtpaar. Er was geen behandelingsplan opgesteld. De diagnose bleek te zijn gesteld door een stagiaire. En de eindverantwoordelijke had aan de diagnose ASS, de term PDD-NOS toegevoegd. Daarmee was het echtpaar naar huis gestuurd. De beperkingen in kennis van zaken én het gemis van een adequaat plan om het echtpaar een gelukkige toekomst samen te bezorgen, leidde tot grote kopzorgen bij de vrouw.

Het is van belang dat de DSM-5 niet als de allesomvattende ‘bijbel’ wordt gehanteerd. Het blijft van belang dat intermenselijke aspecten, tijdens het stellen van de diagnose, de basis vormen van het uitvoeren van de onderzoeken.

  • De NVa

De NVa ziet voor- en nadelen in de nieuwe diagnosestelling ASS voor haar achterban. De NVa vindt de term Autisme Spectrum Stoornis een verbetering, en dus een voordeel, ten opzichte van de vele verschillende vormen en benamingen van autisme in de vorige edities van het handboek. De nieuwe term geeft beter aan dat die verschillende vormen in de kern op elkaar lijken. Het onderscheid tussen ‘mild’ en ‘ernstig’ biedt bovendien naar haar mening meer mogelijkheden dan voorheen om individuele verschillen aan te geven in de ernst van de beperkingen die mensen met ASS ervaren.

‘Milde’ vormen?
De NVa maakt zich zorgen over wat psychiaters in de praktijk gaan verstaan onder ‘milde’ vormen van autisme en ook over hoe zorgverzekeraars hiermee omgaan. De NVa vraagt zich af in hoeverre mensen met een bestaande diagnose PDD-NOS of Asperger en een hoge intelligentie nog binnen de criteria zullen vallen en aanspraak op autismehulp kunnen maken? Of zullen mensen juist ten onrechte een ‘label’ gaan krijgen, zonder dat zij psychiatrische hulp nodig hebben?
Deze bezorgdheid onderstreept een mogelijk nadeel van de DSM-5.

Etiket
Een zorgpunt dat hiermee samenhangt is de actuele discussie over de mate waarin ‘etikettering’ zinvol is. Deze discussie kan leiden tot bagatellisering van de psychische/psychiatrische problematiek, of stigmatisering van mensen door een ‘etiket’.

Laat het weten
De toepassing van de DSM-5 zal in de praktijk de komende tijd nog steeds moeten uitwijzen wat de gevolgen van het gewijzigde handboek zijn voor de diagnosestelling. De NVa vraagt deskundigen de uitvoering van de DSM-5 nauwgezet te blijven volgen. Mocht u te maken krijgen met onduidelijkheden of onrechtmatigheden bij nieuwe diagnoses volgens de DSM-5, laat het de NVa weten via het mailadres meldpunt@autisme.nl (o.v.v. “DSM-5”).

  • Opmerking

Al ruim 9 jaar hanteer ik in mijn mediations en relatietherapiën de term ASS als indicator voor alle mensen met vormen van autisme die zich tot mij wenden voor ondersteuning en begeleiding.
Het spreekt voor zich dat ik het een vooruitgang vind dat ASS voortaan in het algemeen wordt gebruikt. Maar, dat vrijwaart een deskundige die de diagnose niet van het opstellen van een adequate uitleg en het opstellen van een individueelbehandelingsplan.

Met het echtpaar is het goed gekomen. Toen duidelijk werd dat de man inderdaad binnen het autistisch spectrum viel, kon een gedragstherapeutisch behandelplan worden opgezet en uitgevoerd. De man leerde zijn agressie onder controle te krijgen, zijn storende gedrag te beheersen, en de vrouw kreeg meer inzicht en begrijp in het functioneren en handelen van haar man (en hoe zij hiermee om kon gaan).

Kijk gerust even op http://www.concies.nl voor wat ik voor u kan betekenen.

Copyright©️oncies 2019

*

Concies’ Blogs is een produkt van CONCIES mediation / relatiebemiddeling / onderwijsdiensten

Meer weten? Ga naar http://www.concies.nl

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn innerlijke roots, mijn 'natuurlijk zijn’, naar het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en die geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij van belang is. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR > ARBEIDSMEDIATOR Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS Naast als mediator ben ik werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl
Dit bericht werd geplaatst in Alledaags, Autisme, Bemiddeling, conflict, Familiezaken, gezondheidszorg, Informatief, Mediation, onderwijs, politiek, privacy, publicaties, Relatiebemiddeling, scheiding, Spraakmakend, Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s