Minister Sander Dekker denkt niet aan minder juridisering, maar aan zijn portemonnee

“Dekker beperkt de rechtsbijstand” kopt het internetartikel van De Volkskrant een jaar geleden. En dat gaat als volgt verder:

*

Minister Dekker van Rechtsbescherming kan zich opmaken voor een stevig gevecht met de Nederlandse advocaten. Want het plan waar zij zich al geruime tijd tegen verzetten, maakte hij op 9 november 2018 officieel: het mes gaat in de rechtsbijstand.  Wie geen advocaat kan betalen, krijgt niet meer voor iedere rechtszaak een pro-Deoadvocaat. Een onafhankelijke instantie gaat voortaan beoordelen of gesubsidieerde rechtsbijstand nodig is. Het is een van de maatregelen waarmee de bewindsman de stijgende kosten van de rechtshulp wil proberen te beperken. Mensen stappen nu veel te vaak naar de rechter, vindt Dekker. Het aantal pro-Deozaken steeg in zeventien jaar met 40 procent. Het kabinet wil dat vaker wordt gekozen voor goedkopere oplossingen, zoals bemiddeling of mediation.

*

Het kabinet, bij monde van Sander Dekker, denkt een oplossing te vinden in bemiddeling of mediation. Alleen dit standpunt wijst er al op dat het kabinet noch de minister weet waarover wordt gepraat. Want wat houdt ‘bemiddeling’ in en wat is ‘mediation’? Dat het kabinet met dit idee komt is echter niet vreemd. In het afgelopen jaar zijn de vergoedingen voor mediators die een kwestie behandelden onder een ‘toevoeging’ (dat is de officiële term voor een zaak waarin van overheidswege rechtshulp wordt gefinancierd) gedecimeerd. De vergoedingen dekken de werkzaamheden van de mediators niet (sommige slimme advocaat-mediators hebben daar trucjes voor ontwikkeld, waardoor ze nog net niet frauderen, maar wel onethisch handelen in de ogen van de Orde van Advocaten….maar het kan en mag. Mediators leggen op hun werkzaamheden toe en dat is voor Sander Dekker en zijn ‘bondgenoten’ alleen maar gunstig voor zijn kas.

*

Uit een voorpublicatie van de plannen in het J&V-magazine blijkt dat de minister rechtsbijstand in civiel- en bestuursrecht wil afschaffen, de toegang tot het recht van rechtzoekenden wil beperken en het rechtsbijstandstelsel wil vermarkten, aldus de VSAN in een persbericht. ‘Tegelijkertijd wordt een door de overheid gecontroleerde poortwachter geïntroduceerd, met alle bureaucratische rompslomp van dien.’

VSAN-voorzitter Hein Vogel: ‘Dit nieuwe ministelsel is volgens de VSAN slecht doordacht, per saldo veel duurder dan het huidige stelsel, inefficiënt en funest voor de rechtzoekende die afhankelijk is van goede juridische hulp.’

Volgens Vogel kijkt de minister uitsluitend naar directe kosten op de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. ‘Vermarkting van rechtsbijstand lijkt op het eerste gezicht een kostenreductie voor het ministerie. Het is echter een illusie om te denken dat de gemiddelde rechtzoekende in staat is om een marktprijs te betalen voor rechtsbijstand. Of het nu gaat om een rechtsbijstandverzekering of het betalen van losse diensten: veel mensen zullen zich hiervoor extra in de schulden moeten steken.’ Kosten van (oninbare) schulden worden volgens de VSAN in de plannen van minister Dekker afgewenteld op de gemeenten. ‘Van kostenbesparingen voor de overheid is dus per saldo geen sprake.’

*

Onlangs publiceerde ik nog een blog over de zooi die de gezondheidszorg is geworden doordat deze is geprivatiseerd. De “marktwerking” zou tot lagere kosten, meer efficiëntie, en een hogere kwaliteit van zorg leiden. En wat zien we? In iets meer dan een decennium tijd zijn de kosten de pan uitgerezen, heeft de efficiëntie plaatsgemaakt voor een bureaucratische mastodont en de kwaliteit is ver te zoeken door het teruglopen van de personele bezetting. De overheid dient jaarlijks miljarden bij te springen, terwijl de zorgverzekeraars miljarden aan winsten opstrijken. En dat komt doordat “de zorg” door de ‘verzekeraars’ (waaronder ook lokale overheden) zo goedkoop mogelijk wordt “ingekocht” en veel noodzakelijke (pharmaceutische) behandelingen niet meer worden vergoed of zelfs niet worden toegestaan. Het geld voor de gezondheidszorg verdwijnt in een bodemloze put (en in de zakken van de bestuurders en managers, is onlangs nog gebleken in de particuliere thuiszorg). En ik durf nu al te voorspellen dat dit proces zich zal gaan herhalen wanneer de overheid, die toch een grondwettelijke verplichting heeft met betrekking tot zaken als gezondheidszorg, onderwijs en juridische bescherming, dit plan doorzet.

*

GEVAARLIJK

Vogel noemt het daarnaast gevaarlijk dat de overheid een bepaalde route wil voorschrijven. ‘De minister beperkt de toegang tot het recht door rechtzoekenden te sturen naar de oplossing die de overheid het beste acht. De overheid is vaak partij in juridische geschillen met burgers. Als de overheid de toegang tot het recht actief stuurt, is er sprake van belangenverstrengeling. Mensen moeten in alle vrijheid een beslissing van de overheid kunnen aanvechten.’

Een ander probleem is volgens Vogel dat een ambtenaar zelden kan bepalen wat de beste en snelste oplossing is voor een juridisch probleem. ‘Dat kunnen alleen de rechtshulpverleners in de praktijk. Het belangrijkste is dat de rechtzoekende goede rechtshulp krijgt van gekwalificeerde rechtsbijstandverleners. Deze rechtshulp moet effectief en toegankelijk zijn voor iedereen. Door vooraf beperkingen op te leggen en een poortwachter te introduceren, wordt het systeem bureaucratisch en inefficiënt. De snelle inzet van hulpverlening wordt daardoor alleen maar bemoeilijkt.’

*

Een paar jaar geleden werd de gezondheidszorg gedecentraliseerd. Leken op gemeentehuizen dienden de toegang tot de gezondheidszorg te gaan bepalen. En wat gebeurde er, en dat is nog steeds het geval, het werd een grote bende. Zorgvragers werd de toegang tot de zorg ontzegd. Anderen kregen zorg die niet bij hen paste. Weer anderen kwamen op wachtlijsten terecht, daar waar acuut ingrijpen levensbepalend was. En waarom? Niet alleen het gebrek aan deskundigheid speelde een rol. Nee, de budgetten waren of niet toereikend of een reden om geld over te houden voor andere gemeentelijke posten. Gemeenten maakten misbruik van hun positie als budgetbeheerders. Ze stroopten de markten af om zo goedkoop mogelijk ‘zorg in te kopen’ en letten daarbij niet op de kwaliteit, maar op de kwantiteit. De bureaucratische gevolgen….niet te overzien. De gevolgen voor de zorgvragers….rampzalig. Er zijn mensen doodgegaan! En hoe denkt Sander Dekker dat het zal gaan met zijn dejuridisering? Denkt hij echt dat de kosten omlaag zullen gaan? Denkt hij echt dat mediators staan te trappelen om in het markteconomische gat te springen dat hij heeft gecreëerd door de pro-Deoadvocaten aan de kant te zetten? Ach ja, er zullen mediators zijn die dit werk zullen gaan doen. Een flink aantal van hen zullen dit doen zoals zij dat nu ook al doen: vanuit hobbyïsme. Zij zien het als aanvulling op hun reguliere inkomen uit een reguliere baan bij een werkgever. Andere mediators zullen aan de slag gaan, omdat ze onvoldoende mediations krijgen en daardoor te weinig omzet maken om van te kunnen leven. En een enkele mediator zal het vanuit idealisme doen. Dus ik hou mijn hart nu al vast….

*

NOODKLOK

De VSAN heeft samen met diverse andere partijen, waaronder de Nederlandse orde van advocaten (NOvA), de afgelopen jaren meerdere keren de noodklok geluid. De vereniging heeft het manifest ‘Red de rechtshulp’ gepresenteerd, met daarin concrete plannen om een goed stelsel overeind te houden.

‘Deze alarmsignalen hebben niet geleid tot juiste beleidskeuzes van de kabinetten Rutte I, II en III. Er wordt elk jaar weer opnieuw beknibbeld op het budget van de gefinancierde rechtsbijstand. Er is geen oog voor het maatschappelijk belang van goede rechtshulp en de mensen voor wie deze hulp vaak het laatste redmiddel is.’

De VSAN roept de politiek en alle organisaties die betrokken zijn bij de gefinancierde rechtsbijstand op om de voorstellen van Dekker in de huidige vorm niet te steunen.

*

En wat wilt u? Wilt u opnieuw aan de zijlijn staan en toekijken, of beter: meemaken, dat de gefinancierde rechtshulp in hetzelfde afvoerputje verdwijnt als de gezondheidszorg? Wilt u dat de overheid uw rechten, en daarmee hun plichten, verzaakt? Heeft u niet een beetje het gevoel dat het hier niet alleen om overheidsgelden gaat? Bekruipt u ook niet het gevoel dat het zakenleven (denk maar aan de zorgverzekeraars die bepalen of een ziekenhuis open mag blijven, en de hele toestand rondom de dividendbelasting) het voor het zeggen heeft in Den Haag. En of dat nu via een sterke lobby of misschien wel steekpenningen of leuk gefêteerde reisjes gebeurt….dat is dan niet eens zo aan de orde. Dat verzekeraars hier beter van worden, dat heeft de privatisering van onze gezondheidszorg inmiddels dik en vet bewezen.

*

Copyright©️oncies 2018/2019

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation | relatiebemiddeling | onderwijsdiensten.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen.

*

N.B. Alle niet-cursieve tekst is citaat.

Bron: De Volkskrant.nl

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn innerlijke roots, mijn 'natuurlijk zijn’, naar het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en die geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij van belang is. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR > ARBEIDSMEDIATOR Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS Naast als mediator ben ik werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s