Hoe psychiatrisch is de geestestoestand van Donald Trump?

Bas den Hond schreef een paar maanden geleden een artikel over de geestesgesteldheid van Donald Trump in De Trouw.

Aangezien ik deze man, Donald Trump, al eerder van de nodige psychiatrische etiketjes heb voorzien, kan ik het niet nalaten zijn artikel in dit blog te plaatsen. Inmiddels is er weer veel gebeurd rondom deze man en is de afzettingsprocedure in werking gesteld door middel van openbare verhoren aangaande zijn handelen.

*

[BEGIN ARTIKEL]

Als de leden van twee Congrescommissies woensdag even niet meer weten wat ze aan speciaal aanklager Robert Mueller moeten vragen, dan hebben vier vooraanstaande psychiaters en een psycholoog nog wel een suggestie: vraag de Rusland-onderzoeker naar de geestelijke toestand van Donald Trump.
Immers: wie heeft er na zo’n twee jaar graven in het doen en laten van de Amerikaanse president daar een scherpere kijk op dan hij? De vijf drongen daar dinsdag op aan in een live uitzending op internet.

Oorspronkelijk hadden ze vorige week in Washington D.C. een zaal afgehuurd voor een persconferentie, een dag voor de verhoren zouden plaatsvinden. Maar nadat die een week werden uitgesteld, moesten ze improviseren.

(…)

Maar alle gezichten bleven op ernstig staan. Want het kleine comité had voor Mueller het voorwerk gedaan en zelf zijn eindrapport uitgeplozen. En hun conclusies liegen er niet om. In het eindrapport zet de speciale aanklager uiteen wat er allemaal voor contacten of pogingen tot contact waren tussen de campagne-organisatie van Donald Trump en de Russen. En hij verhaalt uitgebreid over Trumps reactie op het justitiële onderzoek daarnaar, en zijn pogingen dat te frustreren. Op basis daarvan trokken Mueller, Congresleden en de media hun conclusies over schuld of onschuld van de president. Maar de vijf gebruikten die informatie als basis voor hun oordeel over zijn geestelijk functioneren. Daarbij ging het niet om het plakken van een etiket. In de media wordt Trump regelmatig uitgemaakt voor een narcist, een ziekelijke fantast of iemand die elk moment zijn extreme onzekerheid aan het compenseren is. Daar willen de vijf zich verre van houden. Een diagnose stellen bij iemand die je niet zelf als patiënt gezien hebt, mag niet volgens de regels van de American Psychiatric Association. Maar daarom hoeft een psychiater nog niet zijn of haar mond te houden over wat er in het Witte Huis gebeurt, zei Bandy Lee, universitair docent recht en psychiatrie aan de Yale universiteit. “We stellen geen diagnose, maar we bekijken of hij goed functioneert. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Iemand met een psychische aandoening kan best heel goed zijn in zijn werk. Maar wat we bij de president vaststelden, was alarmerend.”

Hun analyse en conclusies

Die analyse presenteerden de vijf – naast Lee zijn dat Erwin Fisher van de Universiteit van North Carolina, Leonard Glass van Harvard, James Merikangas van de George Washington Universiteit en James Gilligan van New York University – in april in een rapport. En ze zijn heel zeker van hun zaak, ook al hebben ze Trump nog nooit ontmoet. “Voor een onderzoek van het functioneren zijn er weinig dingen zo informatief als observaties door de collega’s van de persoon over zijn prestaties, of hij wel of niet in staat is zijn werk te doen.”

De conclusie wordt aan het begin van het rapport even cynisch als spits samengevat: “Als iemand te incompetent is om een misdaad te begaan, terwijl hij er zo zijn best voor doet, is diegene dan competent om president te zijn?

Wat zou er zoal mis zijn met de president van de Verenigde Staten? Om te beginnen lijkt hij niet altijd te begrijpen waar hij mee bezig is. Als het gaat om staatszaken, van immigratie tot het conflict met Iran, moeten we daar naar raden, of afgaan op anonieme bronnen in de media. Maar als het gaat om de Russische invloed op de verkiezingen, of Trumps juridische positie in het Rusland-onderzoek, dan kun je in het rapport precies lezen hoe goed hij het allemaal begrijpt, en dat valt niet mee.

Om maar een voorbeeld te geven: om van het Rusland-onderzoek af te komen, ontsloeg Trump FBI-directeur James Comey. Dat leverde hem veel politieke schade op en leidde tot het aanstellen van speciaal aanklager Robert Mueller. Het getuigt van weinig historisch, juridisch, politiek of tactisch inzicht om dan te proberen Mueller te ontslaan. Maar dat was wel de lijn die Trump koos.

• Is Donald Trump een gevaar voor zichzelf en/of zijn omgeving?

“Voordat het Mueller-rapport uitkwam hadden we anekdotes, nu hebben we details, verteld door mensen die onder ede stonden”, zei Erwin Fisher in de uitzending. “En daaruit kun je concluderen dat Trump het niet inziet wanneer hij iets niet begrijpt. Dat zien we vaak in mensen die een gevaar zijn voor anderen.”

Mueller werd overigens niet ontslagen. Maar ook dat is een teken van incompetentie, oordelen de vijf. Een president moet zijn mensen kunnen laten doen wat hij wil. Maar Trump kon niet voorkomen dat zijn advocaten en adviseurs hem naar de mond praatten en ondertussen Mueller lieten doorwerken.

Van een president hoop je verder dat hij zijn emoties in bedwang heeft stellen de psychologoen – maar Trump kreeg woede-aanvallen als het tegenzat. En dan niet als iemand een mooi beleidsplan liet mislukken – daarover wil elke president wel eens flink schelden – maar eigenlijk alleen als er iets gebeurde dat voor hem persoonlijk pijnlijk of bedreigend was. Het leidde tot roekeloze beslissingen, zonder aandacht voor de lange-termijn gevolgen ervan – ook geen aanbeveling voor een president.

• Symptomen van disfunctioneren

Zorgelijk vinden de vijf het tenslotte dat Trump op vele schriftelijke vragen van aanklager Mueller antwoordde dat hij het niet meer wist.

Het kan zijn dat hij veel dingen inderdaad niet meer weet, en dan is het niet best gesteld met zijn geheugen, want het ging soms om belangrijke en schokkende dingen. Neem de vergadering die zijn zoon Donald Jr. belegde met een Russische advocate, die namens de Russische regering schadelijke informatie over Hillary Clinton zou hebben.

Het kan ook zijn dat Trump in zijn antwoorden alleen maar deed alsof hij veel vergeten was. “In beide gevallen is dat pathologisch en geeft het zorgen over het vermogen van de president, zijn werk te doen”, aldus het rapport.

In hun internet-uitzending riepen de vijf de Democraten op, Mueller te vragen naar al die symptomen van disfunctioneren van de president. En als hij daar geen oordeel over wil geven, dan zou hij toch minstens moeten kunnen antwoorden op hun centrale vraag: had hij twijfels of Trump wel in staat zou zijn, in een persoonlijk verhoor ware en zinnige antwoorden te geven? Was het daarom dat hij genoegen nam met schriftelijke vragen, en duidelijk door Trumps advocaten opgestelde antwoorden? Als het antwoord daarop ‘ja’ is, weten we precies wat Mueller van Trump vindt.

[EINDE ARTIKEL]

November 2019, na dit artikel is de ontwikkeling rondom de persoon Donald Trump niet tot stilstand gekomen. Sterker nog, de man heeft de conclusies van deze vijf deskundigen, wetenschappers, alleen maar meer onderschreven en verder aangescherpt. De, volgens officiële bronnen, meest machtige man ter wereld heeft er een zooitje van gemaakt en is doorgegaan met pogingen te doen ten behoeve van zijn eigen gewin. Niet de belangen van het volk staan centraal. Het zijn de persoonlijke overwinningen die zouden zijn behaald, die overigens met bewijzen of omstreden bewijzen worden gepresenteerd, in termen die niet zijn te bevatten in de overtreffende trap. Een megalomane trap zou je de overtreffende trap bij Trump het haast kunnen gaan noemen. Andere leiders volgen zijn voorbeeld en ook zij scoren bij het volk dat geen idee heeft waarover die leiders het eigenlijk hebben. Agressief en populistisch, provocerende en uitdagende oorlogsretoriek. En Trump weet hen keer op keer te overtreffen. Gelukkig, tot nu toe, alleen maar loze retoriek, maar je moet er niet aan denken dat de man toch een keer de daad bij het woord voegt.

*

Narcisme, in combinatie met domheid, vergeetachtigheid en een diplomatieke onbenulligheid, maken van Trump een gevaarlijke man die met moeite door een team van iets verstandiger mensen in toom kan worden gehouden.

Ik laat het aan u over om te beoordelen in hoeverre Donald Trump een narcist is. Om dit oordeel te kunnen vellen, kunt u hier lezen van de verschijnselen zijn die optreden bij iemand met narcisme.

  • Narcisme

Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis en dient door een psychiater of psycholoog te worden vastgesteld. De stoornis begint in de vroege volwassenheid en komt tot uiting via onderzoek. Vaak is een combinatie van meerdere van onderstaande kenmerken herkenbaar:

  1. De individu heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid. Iemand overdrijft bijvoorbeeld zijn prestaties of talent en verwacht als superieur behandeld te worden, ook als de prestaties hiertoe geen aanleiding geven.
  2. De individu is geobsedeerd door fantasieën over onbeperkte eigen successen, macht, genialiteit, schoonheid of ideale liefde.
  3. De individu ziet zichzelf als uniek of ‘heel speciaal’. De persoon verwacht alleen begrepen te kunnen worden door of om te horen gaan met andere heel speciale mensen of mensen (of instellingen) met een hoge status.
  4. De individu verlangt (naar) extreme bewondering.
  5. De individu heeft een gevoel bijzondere rechten te hebben. Hiermee wordt bedoeld dat iemand een onredelijke verwachting heeft van een uitzonderlijk welwillende behandeling van anderen. Of iemand verwacht dat een ander automatisch meegaat met zijn of haar verwachtingen.
  6. De individu maakt misbruik van anderen om zijn of haar eigen doelen te bereiken.
  7. De individu heeft een gebrek aan empathie; hij of zij is niet bereid de gevoelens en behoeften van anderen te erkennen of zich daarin te verplaatsen.
  8. De individu is vaak jaloers op anderen of denkt dat anderen jaloers zijn op hem of haar.
  9. De individu is arrogant of toont hooghartig gedrag.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ken genoeg mensen die op de een of andere manier wat kenmerken vertonen die hier staan beschreven. En toch zijn zij niet meteen narcist. Om te kunnen vaststellen of iemand daadwerkelijk narcisme heeft of narcistiform gedrag vertoont, is een goed persoonlijkheidsonderzoek noodzakelijk. En dat gaat verder dan de zelftests of een van de vele persoonlijkheidstesten die op het internet zijn te vinden.

Ik heb u gevraagd om zelf te bepalen in hoeverre Donald Trump kenmerken vertoont die hier worden genoemd. Ik ben benieuwd naar uw oordeel.

Copyright©️oncies 2019

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation | relatiebemiddeling | onderwijsdiensten.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn innerlijke roots, mijn 'natuurlijk zijn’, naar het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en die geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij van belang is. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR > ARBEIDSMEDIATOR Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS Naast als mediator ben ik werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl
Dit bericht werd geplaatst in A-sociaal, AADD, Aannames, ADHD, Affectieve relatie, Agressie, Alledaags, Angst, Angstcultuur, Anti-sociaal, ASS, Autisme, Communicatiestoornis, Competenties, conflict, Discriminatie, Gedragsproblemen, Geweld, grootheidswaan, Homofoob, Huiselijk geweld, Informatief, Integriteit, Intimidatie, Machtsmisbruik, megalomanie, Narcisme, Normen en waarden, Obsessief gedrag, Oorlog, Oorlogsgeweld, Overtuigingen, Parlementaire Enquête, Persoonlijkheidsstoornis, politiek, Principieel onderhandelen, Psychologie, Racisme, Radicalisering, Relatiebemiddeling, Relatieproblemen, Relatietherapie, Repressie, Respectloosheid, Schrikbewind, Seksueel misbruik, Seksverslaving, Slaapritme, Sociaal lijden, Sociale media, Spanningen, Spraakmakend, Standpunten, Terreur, Terrorisme, Therapie, Tweet, Twitter, Uncategorized, Veiligheid, Waanzin, Waarden en normen, Wanbeleid, Wanprestatie en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s