Zijn ze nu helemaal van de pot gerukt?

De MediatorsFederatie Nederland (MfN) is in 1995 opgericht om alle beroepsverenigingen van mediators één onderdak te bieden. Eén koepelorganisatie die deze verenigingen verenigt en samen sterker maakt. Maar de grote vraag is of de MfN daarin is geslaagd? Zo kwam mij, uit eerste hand, ter ore dat de MfN niet betrokken wordt bij internationale samenwerkingsverbanden. Daarvoor wordt de MfN niet serieus genomen. Een gebrek aan deskundigheid wordt de MfN door buitenlandse zusterorganisaties verweten. Ze worden ‘de cowboys’ genoemd. En het gaat zelfs zo ver, dat de MfN niet meer wordt uitgenodigd voor internationale bijeenkomsten. Dan zou je mogen verwachten dat individuele mediatorsverenigingen zich hierover uitspreken tijdens bijeenkomsten onder leiding van de MfN, maar mijn ‘vertegenwoordiger’, de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), is daartoe blijkbaar niet in staat geweest. Sterker nog, op 26 november jl. communiceerde deze grootste vereniging voor mediators naar haar leden dat het de samenwerking met de MfN per 1 januari 2020 heeft opgezegd. Even de berichten op een rijtje.

*

Dinsdag 26 november 2019. Ik ontving een nieuwsbrief van de Nederlandse Mediatorsverenging (NMv) met het bericht dat deze vereniging had besloten de samenwerking met de MfN per 1 januari 2020 te verbreken. Als reden voerde de NMv het volgende op: De eerste vijf jaar van samenwerking binnen de MfN-federatie is afgerond en geëvalueerd. De NMv heeft opnieuw bekeken of het zinvol is om de samenwerking te verlengen. We hebben besloten dit niet te doen.

Nog geen uur later ontving ik een communiqué van de MfN met in de eerste alinea de volgende opmerking: De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft gisteren via de pers kennisgenomen van het plotselinge besluit van het NMv-bestuur om per 31 december 2019 uit de federatie te stappen.

En dan begint mijn mediatorshart sneller te kloppen, want het heeft er alle schijn van dat de scheiding alles behalve soepel is verlopen. En dat voor twee organisaties die pretenderen mediation hoog in het vaandel te dragen. Daar waar mediation staat voor communicatie, lijkt hier de communicatie tussen beide partijen te zijn gestokt. Althans….via de gebruikelijke weg: het rechtstreekse gesprek, de dialoog, waarbij alle betrokken partijen met elkaar om tafel zitten om tot een gezamenlijk gedragen oplossing of overeenkomst te komen.

~ De MfN vervolgt haar communiqué met:

Na een langdurige discussie over de structuur en koers is recent gebleken dat er geen gedeeld draagvlak bestond voor een wijziging van de huidige structuur. In de vergadering van 29 oktober jongstleden is dit door alle partijen, inclusief de NMv onderschreven. De verenigingen kozen ervoor om de inspanningen nu met name te richten op de inhoud van belangrijke onderwerpen zoals de mediationwet, de herziening van de rechtsbijstand, kwaliteit van het beroep, leerstoel Mediation e.a.

MfN is een federatie van verenigingen en beroepsgroepen in het mediationveld – de gedragswetenschappers (NIP), notariaat (VMN), advocatuur (vFAS en NVVMA) en de overheidsmediators (VMO) – en werkt vanuit de bedoeling elkaar aan te vullen en te versterken. De organisatie MfN draagt sinds 1995 als de autoriteit op het gebied van mediation bij aan de organisatie en professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging via het gezamenlijk kwaliteitsregister; het erkende, onafhankelijke non-profit MfN-register dat wordt beheerd door een separate kwaliteitsstichting.

Door het vertrek van de NMv uit de MfN maakt zij geen deel meer uit van het afstemmingsoverleg en daarmee verliest de NMv directe zeggenschap over de kwaliteitsborging van het MfN-register*. Deze borging is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van de in de federatie vertegenwoordigde verenigingen.

Binnen het federatiebestuur wordt bevorderd dat alle deelnemende verenigingen zoveel mogelijk op één lijn zitten en met één gezicht naar buiten treden. Dit voorkomt een versnippering van het mediationveld en zorgt voor een daadkrachtig bestuur dat wordt gekenmerkt door draagvlak vanuit de verschillende beroepsgroepen. Mediation staat hoog op de (politieke) agenda. Juist in deze tijd is samenwerking en draagvlak cruciaal. De MfN luistert naar de verschillende geluiden en belangen van de verenigingen en blijft kiezen voor een gedeelde, krachtige koers.

Aldus Coşkun Çörüz
Voorzitter MfN-bestuur

*

~ De NMv beschrijft de situatie echter als volgt:

“Nieuwe koers NMv
We staan op een cruciaal punt voor wat betreft de ontwikkeling van ons vak. Als bloeiende beroepsvereniging voor professionals in mediation, zien we het belang van een heldere koers voor ons vak en voor de mediators. Door trouw te zijn aan de eigen NMv-koers kunnen we onze leden beter bedienen. (…)

Wat betekent dit voor u als NMv-mediator
Een meer sterke en eenduidige inzet met impact voor onze leden, de professionele mediator. NMv-leden krijgen directe invloed op cruciale wetgevingsdossiers, de promotie en belangenbehartiging. Een effectieve en directe inzet van uw volledige lidmaatschapsgeld.

Het kwaliteitssysteem – het onafhankelijke MfN-register – dat we met de MfN-partners hebben opgebouwd blijft bestaan. Wat ook blijft is de focus op kwaliteit en de goede verhouding met de SKM voor borging van kwaliteit in het MfN-register en versterking van het mediatorsprofiel.

Het zorgvuldig opgebouwde netwerk bij de ministeries, rechtsbijstand, rechtspraak en andere relevante organisaties zullen we koesteren en blijven inzetten. En als laatste blijven we inzetten op samenwerking met andere mediatorsverenigingen op inhoud en promotie van ons vak.

Contact
Mocht u naar aanleiding van deze mededeling vragen hebben of contact zoeken dan kan dat via info@mediatorsvereniging.nl, of 033-2473496

Aldus de NMv.

*

~ Hoe komt het dat mijn mediationhart om meer redenen sneller gaat kloppen?

Laat ik eerst wat stukken uit de teksten aanhalen, te beginnen met deze van de MfN: Na een langdurige discussie over de structuur en koers is recent gebleken dat er geen gedeeld draagvlak bestond voor een wijziging van de huidige structuur. Hierbij rijzen bij mij een aantal vragen.

  • Wat bedoelt de MfN met de structuur?
  • Wat bedoelt de MfN met de koers?
  • Wat bedoelt de MfN met geen gedeeld draagvlak?
  • Wat zijn de wijzigingen waaraan de MfN hier refereert?

Hoe vaag kan een organisatie zich uitdrukken?

Maar ook de NMv heeft hier een handje van. Buiten het feit dat de organisatie geen onderbouwing geeft voor het besluit om de samenwerking met de MfN te beëindigen, verzaakt het m.i. haar leden hierin te raadplegen. En dat is niet de eerste keer dat het bestuur van de NMv dit doet. Maar daar gaat dit blog niet over. De NMv spreekt zichzelf ernstig tegen wanneer het enerzijds kopt met de titel “Nieuwe koers NMv” en anderzijds, in dezelfde alinea “trouw probeert te zijn aan de eigen NMv-koers”. Wat is daar nieuw aan?

Vervolgens noemt de NMv een aantal zaken die recht zouden doen aan het verantwoord besteden van de lidmaatschapsgelden. En dan krijg ik jeuk. Al jarenlang klagen leden over het bestedingsgedrag van het bestuur aangaande de lidmaatschapsgelden. Daarnaast klagen leden over de hoogte van deze contributie. Zeker als het gaat om wat daar zichtbaar en merkbaar mee wordt gedaan voor de leden. En elke keer komt het bestuur met hetzelfde riedeltje als waarmee het nu in haar nieuwsbrief staat beschreven. Niets nieuws, laat staan een nieuwe koers. Tja, of de nieuwe koers moet het volledig buitenspel zetten van de NMv in Mediationland zijn….

*

Dit blog is dan ook een motie van wantrouwen tegen de directie en het bestuur van de Nederlandse Mediatorsvereniging. Hoezeer dit bestuur ook van haar eigen kwaliteiten overtuigd is, zo weinig waarde wordt hieraan gehecht door een (groot) deel van de leden. Zeker nu het bestuur een éénzijdige beslissing heeft genomen door uit het samenwerkingsverband met de MfN te stappen ZONDER hierover een RAADPLEGING te hebben gehouden onder alle leden van de NMv. Ik acht dit bestuur dan ook incompetent en onbekwaam om haar taken naar behoren uit te voeren en heb daarom geen vertrouwen in voortzetting van de vereniging onder dit bestuur.

*

Copyright ©️oncies 2019

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation | relatiebemiddeling | onderwijsdiensten.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen. Ik kom naar u toe, waar u ook woont in Nederland.

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn roots, mijn persoonlijke ‘zijn’, in het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij het beste is. Tijdens mijn werk als mediator ben ik, als vanzelf, steeds vaker ook relatietherapieën gaan doen. Dat doe ik de laatste jaren zelfs meer dan mediation (gemiddeld 35 per jaar). En alle mensen, nou ja alle, laat ik zeggen: ruim 99,5% van mijn cliënten is enthousiast en 97,5% is zeer tevreden over mijn werk voor hen. En daar gaat het uiteindelijk om. Ik ben een MfN-Registermediator, was een rechtbankmediator, en werkte op basis van toevoeging (vaak op verzoek van het Juridisch Loket). Maar de baten dekten niet langer de lasten. Tja, en ook mijn brood smaakt beter met een laagje boter en beleg. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Bovendien heb ik post-HBO neurologie gestudeerd. Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR (MfN) > ARBEIDSMEDIATOR (MfN) Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS - EXPAT Naast als mediator ben ik ook werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl Mijn levensmotto: Wat niet gezegd wordt, bestaat niet.
Dit bericht werd geplaatst in Bekwaam, Belangenbehartiging, Bevoegd, Communicatie, Competenties, conflict, Escalatie, Expertise, Informatieplicht, Inspanningsverplichting, Kwaliteitskeurmerk, Machtsmisbruik, Mediation, Mediatorsfederatie Nederland, MfN, Nederlandse Mediators vereniging, NMv, Onderhandelingen, Spraakmakend, Uncategorized, Vakbekwaam, vereniging, verenigingen, Wanprestatie en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s