Waarom #Viruswaarzin het niet helemaal bij het rechte eind heeft

Demonstranten geven een tegengeluid op het nu al maanden eenzijdige beleid van de overheid. In plaats van naar hen te luisteren, wordt het bestreden. De politie treedt hard op, ook als zich geen relschoppers hebben gemengd onder de demonstranten. Ook al is het tegengeluid ongewenst, omdat het het tot dan geventileerde geluid onderuit dreigt te halen, ernaar luisteren kan meer inzicht geven en bijdragen tot het herstel van de samenleving naar de oude en vooral ook meer gewenste situatie. Nu wordt de bevolking gevangen gehouden terwijl het geen misdrijf heeft begaan. De vrijheidsbeperkende maatregelen zijn nota bene in strijd met de grondwet en tasten de integriteit van het individuele lichaam aan.

#Viruswaanzin (door Maarten Keulemans) schrijft: wat klopt er van de argumenten?

-Anderhalve meter afstand houden, winkelwagentjes ontsmetten: nergens voor nodig. Actiegroep ‘Viruswaanzin’ meent zeker te weten dat we het coronavirus helemaal verkeerd aanpakken. Hebben ze een punt? Drie kernbeweringen gewogen.

1. Het virus is helemaal niet zo gevaarlijk

Niet dodelijker dan een gemiddelde griep’, zo kwalificeert Viruswaanzin de coronaziekte covid-19. Volgens de Centers of Disease Control, het Amerikaanse RIVM, is de sterfte eraan immers maar 0,26 procent, schrijft de groep in zijn dagvaarding van de staat. En dat is de bovengrens, zegt Viruswaanzin-oprichter Willem Engel desgevraagd: ‘Het meest recente en beste onderzoek tot nu toe, uit Japan, komt uit op tussen de 0,05 en 0,12.’ De seizoensgriep heeft een sterfte van rond de 0,1 procent. Maar bij naspeuring blijkt dat ‘recente’ onderzoek een vroege schatting van de sterfte in Wuhan in januari en februari. De 0,26 procent die de groep noemt is afkomstig uit een instructie voor epidemiologen: in werkelijkheid omkleedt de CDC het getal met nuances en is de ‘beste schatting’ van de sterfte niet 0,26 maar 0,4 procent. De onderzoeken geven intussen een steeds duidelijker beeld van het sterfterisico, zeker nu het met bloedonderzoek steeds beter lukt om in te schatten hoeveel mensen het virus hebben gehad. Die cijfers komen uit op een ziekte die vijf tot tien keer dodelijker is dan de griep: 0,5 procent overlijdt in Nederland; 0,7 procent in Frankrijk; 1 procent in Spanje en Brazilië. Ook in China pakt de sterfte hoger uit: 0,7 procent, volgens een gedetailleerde analyse in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet – waarbij 65-plussers een veel hogere overlijdensrisico hebben, van 5,6 procent. Belangrijker dan de sterfte zijn echter andere verschillen met de seizoensgriep. De allerbelangrijkste: anders dan de seizoensgriep treft covid-19 haast iedereen, omdat haast niemand er nog weerstand tegen heeft. Op het oog kleine percentages vergroten daardoor uit tot enorme aantallen. Zo ook in Nederland. Zelfs mét alle maatregelen belandden er 12 duizend covidpatiënten in het ziekenhuis en overleden er zes- tot negenduizend. Bij de seizoensgriep van vorig jaar kwamen ‘slechts’ 2.900 mensen om.

2. Het virus verspreidt zich door de lucht

De voornaamste verspreidingsroute van het virus, zo stelt #Viruswaanzin, is niet zozeer via uitgehoeste of uitgenieste druppels, maar binnenshuis, via ‘aerosolen’, minuscule luchtkernen die blijven zweven. Het gevolg: houd maar op met anderhalve meter afstand houden, goed ventileren is een veel beter idee. Inderdaad zal geen wetenschapper betwisten dat het virus onder sommige omstandigheden vleugels krijgt. Bij studies in ziekenhuizen vonden wetenschappers restjes erfelijk materiaal van het virus op een ventilatierooster, op een gang en op het toilet. En bij een Amerikaans laboratoriumexperiment wisten wetenschappers het virus drie uur lang te laten zweven, opgesloten in minuscule ‘aerosolen’. Ook onomstreden – en al decennia bekend van andere luchtwegvirussen – is dat het virus geregeld toeslaat bij ‘supervrrspreidingen’ in bedompte après-skibars, restaurants of bij koren, plekken waar men de mond opent en zingt en zo het virus wellicht uit de keel lanceert. In een kerk in Frankfurt werden meer dan honderd baptisten ziek: ze hadden de handen gewassen en anderhalve meter afstand gehouden, maar wel gezongen. Een sterke aanwijzing dat zingen de afstandsregel teniet kan doen. Maar de redenering van Engel – ventileer, en je bent van alle problemen af – houdt óók weer geen steek. Erfelijk materiaal vinden is nog wat anders dan infectieus virus aantonen. En echt ‘vliegende’ virussen, zoals mazelen, zijn veel besmettelijker dan corona: hun ‘verspreidingsgetal’ R ligt tussen de 12 en 18; dat van het covidvirus op 2 tot 3. Bovendien verspreiden zwevende virussen zich anders, aldus hoogleraar virologie Louis Kroes (LUMC) onlangs in deze krant (De Volkskrant, red.). ‘Waterpokken kan zich op een ziekenhuisafdeling over vele kamers verspreiden, zelfs al houd je de deuren dicht. Het gaat onder drempels door, zeggen we dan. Dat soort bizar gedrag hebben we bij luchtwegvirussen nooit opgemerkt.’ Dat luchtverversing belangrijk is, ontkent niemand. Anderzijds vergt het weinig verbeelding dat het van dichtbij inademen van uitgehoest of -geniest keelvocht van iemand anders niet erg bevorderlijk is voor de gezondheid. Afstand houden – één, anderhalve of twee meter, de regel verschilt per land – is daarom zelfs met boerenverstand nuttig. Dat geldt zelfs áls het virus voortdurend zou wegwolken in aerosolen. In de Scientific American vergelijkt Benjamin Cowling van de Universiteit van Hongkong het met sigarettenrook. ‘Ook aerosolen verspreiden zich als een wolk rondom een persoon, met de grootste concentratie dichtbij de roker en minder als je verder weg bent.’

3. Handen wassen en oppervlaktes reinigen is niet nodig

Als het virus zich dan toch haast alleen maar via de lucht verspreidt bij zogenoemde ‘superverspreidingen’, kunnen we natuurlijk ook wel weer handen schudden, elkaar vasthouden en ophouden met dat manisch gepoets van pinautomaten, winkelwagentjes en deurklinken, toch? Op oppervlaktes overleeft het virus toch niet, zegt Engel. ‘Dat je besmet raakt via het winkelwagentje is echt uitgesloten.’ Dat is half waar. Inderdaad heeft het virus een gastheer nodig om te overleven; zeker in ultraviolet licht wordt het snel afgebroken. De Europese gezondheidsdienst ECDC wijst erop dat er tot dusver geen enkel geval van overdracht via oppervlaktes wetenschappelijk is geboekstaafd. Dat is dan ook het officiële RIVM-standpunt: ‘De kans is klein dat je ziek wordt als je bijvoorbeeld in een winkel of bij iemand op bezoek spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt.’ Stoppen met schoonmaken dus maar? Dat is ook weer zoiets. Op plastic en roestvrij staal is de hoeveelheid virus pas na zes uur gehalveerd, blijkt uit laboratoriumexperimenten. En er zijn gevallen waarbij verspreiding via oppervlaktes erg aannemelijk lijkt. In de Chinese stad Wenzhou besmette een kantoormedewerker die in Wuhan was geweest tientallen winkelende klanten in een supermarkt elders in het gebouw: hun enige contact was indirect, via de knopjes van de lift en gezamenlijke deurklinken. En anders ligt het voor handen – die warme, vochtige dingen waarin we soms hoesten en niezen, en waarmee we aan neus, lippen en ogen zitten. Niet verwonderlijk dat uit talloze studies blijkt dat handhygiëne de overdracht van luchtwegvirussen zoals griep en verkoudheid danig afremt.

Mijn kanttekeningen bij dit artikel:

• Ad-1. Het virus is helemaal niet zo gevaarlijk

Gemakshalve slaat Keulemans echter de griepcijfers van de winter van 2017-2018 over, toen er in Nederland ruim 8.000 doden vielen te betreuren door het seizoensgriepje. Kijk, terecht worden de cijfers van #Viruswaanzin in de juiste context geplaatst, het is echter even onjuist om daar dan relatief lage cijfers tegenover te zetten. Het coronavirus is een gevaarlijk en dodelijk virus. Met name voor mensen met een toch al zwakkere gezondheid en ouderen van boven de zeventig. Waarmee jongere slachtoffers niet worden uitgesloten. #Viruswaanzin mist met deze onderbouwing de plank. Echter, we moeten er ook niet meer van maken dan dat het is. Ik hoorde mensen uit Wapenveld verontwaardigd reageren op de berichtgeving in de media over het slachtveld dat covid-19 heeft aangericht in Heerde. In Heerde waren 23 doden te tellen, in Wapenveld 31, waaronder veel leden van het plaatselijk (kerk-)koor. Heerde kwam wel in het nieuws, Wapenveld niet. Het is dus maar net hoe je er tegenaan kijkt. Het percentage doden onder de plaatselijke bevolking is in deze twee plaatsen, in deze gemeente, in verhouding veel groter. Maakt dit het virus gevaarlijker? Niet als je bedenkt dat de bevolking in deze plaatsen diep-gelovig is en dat zij hun lot, met betrekking tot alles, in de handen van god leggen.

Ad-2. Het virus verspreidt zich door de lucht

Keulemans gaat in zijn retoriek voorbij aan de berichtgeving van het Erasmus MC van enkele maanden geleden, waarin gesteld wordt dat is bewezen dat covid-19 zich ook vrij door de lucht beweegt en geen aerosolen nodig heeft om zich te verspreiden. Daarnaast besteedt Keulemans geen aandacht aan een Duits onderzoek dat heeft aangetoond dat covid-19 na 18 dagen nog steeds virulent is, en dat terwijl het aan de elementen van de buitenlucht is blootgesteld. Voor het gemak wordt er geen kritische noot geplaatst bij de schijnveiligheid in supermarkten (het reinigen van de winkelwagentjes) en winkels in het algemeen. Nee, in dit geval zit #Viruswaanzin wat dichter bij de ‘waarheid’. Covid-19 is inmiddels een vaste medebewoner in onze brede flora aan bacteriën, virussen en schimmels. Een flora die zowel goede als slechte gevolgen voor onze gezondheid kent. En alleen al daarom, naast de kans dat covid-19 ons jaarlijks -mogelijk meerdere malen- gaat ziek maken -net als het influenzavirus-, dienen we het gevaar te relativeren. Covid-19 gaat nog veel slachtoffers maken, zoals al gezegd: onder de mensen met een reeds zwakke gezondheid en ouderen. Maar dat doen wel meer virussen, bacteriën, coccen en schimmels.

Ad-3. Handen wassen en oppervlaktes reinigen is niet nodig

Bij het tweede argument heb ik al een en ander beargumenteerd. #Viruswaanzin zet terecht vraagtekens bij het nut van de voorzorgsmaatregelen op winkelwagentjes. Maar het slaat de plank mis als het gaat om de persoonlijke hygiëne. Al sinds de pest en andere levensbedreigende ziekten in de Middeleeuwen, is bekend dat het risico op besmetting fors omlaag gaat bij (persoonlijke) hygiëne, waaronder nadrukkelijk het wassen van de handen. Echter, de ‘Dettol-cultuur’ draagt daarin niet positief bij. Daarmee kunnen oppervlakken wel worden gereinigd, maar daarmee worden ook de ‘goede micro-organismen’ weggeveegd. Of het op termijn zinvol is om met alcoholgel te blijven reinigen, durf ik niet te zeggen. Op dit moment lijkt dat nog te werken, maar of dat zo blijft? Maatschappelijk gezien is hygiëne sowieso een heikel punt. De mens heeft nu eenmaal behoefte aan persoonlijk en fysiek contact. Elkaar aanraken, elkaar kussen en omarmen, het doet niet af aan het algemene risico om elkaar te besmetten. We zitten nu eenmaal vol met micro-organismen en die delen we 24/7 met elkaar.

#Viruswaanzin én Maarten Keulemans zouden kunnen worden gezien als klokkenluiders, als claxonisten. Zij geven beiden een signaal af om vooral kritisch te blijven kijken naar de ontwikkelingen die het gevolg zijn van deze virusuitbraak. Ik zou mij meer bezorgd maken om andere zaken en dan met name om de coronawetgeving en de virusApp. Twee ontwikkelingen die ons aantasten in onze grondrechten en persoonlijke integriteit, en die een autocratische samenleving met zich meebrengt. In een vorig blog (https://concies.wordpress.com/2020/06/19/het-probleem-van-de-coronacrisis-zit-m-in-het-beleid/) pleitte ik al voor een mentaliteitsverandering en komt de wederkerige verantwoordelijkheid voor onze gezondheid meer aan de orde. En daarvoor pleit ik nog steeds.

Copyright©️oncies 2020

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen.

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn innerlijke roots, mijn 'natuurlijk zijn’, naar het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en die geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij van belang is. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR > ARBEIDSMEDIATOR Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS Naast als mediator ben ik werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl
Dit bericht werd geplaatst in A-sociaal, Aannames, Alledaags, Angst, Angstcultuur, Anti-sociaal, Arbitrage, argumenten, Belangen, Bemiddeling, betogers, betoging, Bezorgdheid, blijfthuis, Boosheid, Communicatie, conflict, corona, coronacrisis, coronamaatregelen, coronavirus, COVID19, demonstranten, demonstratie, demonstreren, Hooligans, Malieveld, relschoppers, SARS cov-2, Uncategorized, VirusWaanzin en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s