Wat houdt mediation in?

In de afgelopen 12 jaar heb ik aan tal van mensen uitleg gegeven over mediation. Dit komt doordat de meesten van hen geen idee hebben van wat mediation inhoudt. En wanneer mensen al eens iets over mediation hebben gehoord, dan is dat vaker negatief dan positief en dat is heel erg jammer.
Daarom lijkt het mij tijd om daar een blog over te schrijven. Want mediation is dé methode om in harmonie tot de oplossing van een vervelende situatie te komen. Of het nu om een burenruzie, een arbeidsconflict, een ontslagprocedure, een familieconflict, een echtscheiding of een probleem over de rekening van de garage gaat. Het zijn maar een paar willekeurige voorbeelden, maar neem gerust van mij aan: Mediation maakt meer heel dan u zich kan voorstellen.


 • Mediation is….

Mediation is in de eerste plaats een vrijwillige methode om, zonder tussenkomst van juristen (advocaten en rechters), een probleem op te lossen dat anders wel bij die juristen terecht zou zijn gekomen. Hetgeen overigens niet impliceert dat er bij mediation nooit een rechtbank betrokken zal zijn. Soms, zoals bij een ontslagregeling of een echtscheiding, dient een rechtbank de overeenkomsten uit de mediation officieel te bekrachtigen. Maar het ‘juridisch gevecht’ is dan niet aan de orde geweest. Betrokkenen zijn er samen uitgekomen.
Redenen om een mediation in te zetten kunnen onder meer liggen op het gebied van:

 1. Arbeidsconflicten of andere kwesties
 2. Familiezaken, als scheiding of een conflict
 3. Buurtbemiddeling, bijvoorbeeld als alternatief voor ‘De Rijdende Rechter of ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’
 4. Geschillen in de gezondheidszorg
 5. Geschillen in het onderwijs
 6. Geschillen met dienstverleners
 7. Geschillen in klant-leveranciersrelaties
 8. ….en nog vele andere gebieden.

 • Vertrouwelijkheid binnen mediation

In basis komt elke kwestie in aanmerking om door middel van mediation te worden opgelost. Wat van groot belang is voor alle betrokkenen is dat alles wat wordt besproken tijdens een mediation valt onder een geheimhoudingsplicht. Dat voorkomt dat er op straat of binnen de organisatie over kan worden geroddeld. Het voorkomt ook dat bijvoorbeeld de kinderen, wanneer deze er zijn, worden geconfronteerd met de inhoudelijke rompslomp van de echtscheiding van hun ouders of de problemen elders van dierbaren.

 • Uiteindelijk doet u het samen

Het mooie van mediation, en daarom vind ik het zo prachtig om te doen, is dat degenen die betrokken zijn bij de kwestie, samen een oplossing bedenken voor hetgeen dat hen verdeeld houdt. Die oplossing is niet alleen samen bedacht, iedereen draagt deze ook en staat daardoor achter het resultaat van de mediation. Niet eerder dan dat alle betrokken partijen achter de inhoud van de overeenkomst staan worden handtekeningen onder documenten als een vaststellingsovereenkomst, het ouderschapsplan of het scheidingsconvenant gezet.

 • Ik verbind de overeenkomsten en overbrug de verschillen

Als mediator verbind ik de overeenkomsten, omdat deze al meteen met elkaar gedeeld kunnen worden. Dit geeft al snel een goed gemeenschappelijk gevoel en opent deuren die daarvoor gesloten bleven.
Daarnaast help ik de partijen om hun verschillen te overbruggen. En dat is eenvoudiger om te realiseren, wanneer partijen al eerder in hun overeenkomsten zijn verbonden, dus deze hebben gedeeld. Dat goede gezamenlijke gevoel werkt mee aan het oplossen van de kwestie (ook wanneer dit een (echt-)scheiding betreft).
Dat klinkt erg gemakkelijk, maar het overbruggen van de verschillen is soms een heldendaad. Mensen moeten daarvoor soms over hun eigen schaduw stappen.

Stelt u zich eens voor: U moet afscheid nemen van iets waaraan u veel waarde hecht. Maakt niet uit of zich dit voordoet in een echtscheiding of een arbeidsconflict. De andere partij heeft, naar uw mening, onvoldoende daar tegenover te bieden. Maar, in het belang van het oplossen van de kwestie doet u er goed aan hieraan toe te geven, dan bent u toch echt een held. Over het algemeen is de andere partij dan meer genegen om een vergelijkbare stap te zetten en krijgt u er alsnog iets voor terug. Een hele verrassing.
Beide partijen gunnen elkaar een goed resultaat. Het uitgangspunt wordt een win-win-situatie, ook al maakt ‘verlies’ onderdeel uit van het proces.


 • Persoonlijk gewin, door samen te ontdekken

Een bijzonder aspect bij mediation is de onderlinge relatie, de verstandhouding. Deze wordt, door het gezamenlijk behaalde resultaat, nagenoeg niet geschaad. In veel gevallen verbetert de onderlinge relatie zelfs. Zelfs bij echtscheidingen heb ik dit zien gebeuren. Soms werd de onderlinge relatie weer zo goed, dat alsnog werd afgezien van de echtscheiding. Heel bijzonder, maar echt gebeurd.
Wanneer de mediation niet slaagt, verslechtert de onderlinge relatie vaak wel. Het resultaat is negatief, dus ook het gevoel achteraf. Na een paar maanden herstelt zich dit en wordt de onderlinge relatie weer beter. Men heeft uiteindelijk samen een inspanning geleverd om een positief resultaat te behalen, ook al is dit niet gelukt, en beide partijen hebben zich daarvoor ingezet. Men overbrugt alsnog de verschillen.
Mediation is een spel van geven en nemen.


 • De mediator

Een gekwalificeerd mediator begeleidt het mediationproces en waakt over een eerlijke samenwerking tussen beide partijen. Hij dient er ook voor te zorgen dat beide partijen gelijkwaardig aan elkaar zijn en dat informatie eerlijk wordt gedeeld. Daar waar noodzakelijk kan een mediator informatie verstrekken aan beide partijen, nooit aan een afzonderlijke partij. Een mediator is daartoe overigens niet verplicht. Hij kan daarmee zijn onpartijdigheid en neutraliteit op het spel zetten en dat zou hem in de kern van zijn werk treffen.
Ik geef, bijvoorbeeld, altijd informatie (uit het familierecht en arbeidsrecht) bij echtscheidingszaken en arbeidsconflicten (informed consent noemen we dat). Maar het komt ook voor dat ik partijen dit zelf laat uitzoeken.

Bij echtscheidingen ben ik vaak even de ‘beer op de weg’. Ik werp hobbels en bobbels op om te voorkomen dat er snelle of zwakke afspraken worden gemaakt die later tot conflicten kunnen leiden. Daar is niemand mee gebaat en een onderwerp kan beter goed zijn besproken dan gemakkelijk afgerond. Dat levert gegarandeerd later heibel op.

Als er kinderen in het spel zijn, dan neem ik hun plaats in tijdens de scheidingsmediation en het bespreken van het ouderschapsplan (wettelijk verplicht sinds 2009). Hun belangen horen centraal te staan in het ouderschapsplan en niet die van hun ouders (vaak moeilijk te begrijpen, want dat zet alles wat de ouders ervan vinden buiten spel).
Rechters wijzen een verzoek tot echtscheiding af wanneer dit ouderschapsplan niet goed is geregeld.

In het convenant vindt de verdeling van de boedel plaats en dat wordt steeds ingewikkelder nu de huizenprijzen zo een bepalende rol hebben gekregen of schulden zijn opgelopen. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van overbedeling (de een krijgt meer dan de ander), of dit moet in huwelijkse voorwaarden zijn vastgelegd. Het verdelen dient wel redelijk en billijk te gebeuren, want anders gaat de hele scheiding niet door. De rechter zal de scheidende partijen hierover willen horen of stuurt hen terug naar de onderhandelingstafel.


 • De documenten

De documenten (ouderschapsplan en scheidingsconvenant bij een echtscheiding en vaststellingsovereenkomsten bij arbeidsmediations) worden door mij opgesteld, maar alleen wanneer ik ook aanwezig ben geweest bij de gesprekken hierover. Ik, en daarna de advocaat die deze documenten aanbrengt bij de rechtbank, zijn inhoudelijk aansprakelijk te stellen, dus wij nemen geen risico’s.
Ook vaststellingsovereenkomsten, bij andere zaken als arbeidsconflicten, burenruzies, afhandelingen van medische missers, en ga zo nog maar even door, zijn altijd het resultaat van goed afgeronde gesprekken. Partijen zijn het uiteindelijk helemaal eens over hun afspraken die in deze vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen, anders wordt er niet ondertekend. Het is de letterlijke weergave van hetgeen partijen met elkaar zijn overeengekomen. Niks meer, niks minder.


 • De afronding

In alle voorkomende gevallen, op twee niet afgeronde mediations na, hebben de vaststellingsovereenkomsten, het ouderschapsplan en het scheidingsconvenant bij mijn mediations tot verbeteringen geleid in de onderlinge relaties tussen de betrokken partijen. 
Partijen waren altijd blij dat zij er samen zo goed uitgekomen waren en hechtten zeer aan hun eigen en gezamenlijke inbreng tijdens de gesprekken. Zij waren trots op zichzelf én trots op de ander, want hun resultaten waren bevredigend.

Mooi toch?

Heeft u nog vragen of wenst u een kwestie door mij te laten behandelen, vul dan het contactformulier op mijn website in of bel mij.
Ik ben beschikbaar voor elk soort mediation. En kan ik het niet, dan kan ik u doorverwijzen naar een andere deskundige mediator. Zij zijn net als ik aangesloten bij de beroepsorganisatie die de kwaliteit van mediation bewaakt.
Ik ben Registerfamiliemediator en Registerarbeidsmediator.

Daarnaast ben ik relatietherapeut en gewend om relaties duurzaam te herstellen.

CONCIES verbindt de overeenkomsten en overbrugt de verschillen. Bovendien gespecialiseerd in onder meer autisme, Huntington, dementie en verstandelijke beperkingen en persoonlijkheidsstoornissen.

Meer informatie vindt u op mijn website: http://www.concies.nl


Copyright©oncies 2017/2020

Concies’ Blogs is een produktie onder redactie van CONCIES mediation | relatietherapie | onderwijsdiensten.

Hulp nodig? Kijk op http://www.concies.nl of ik iets voor u kan betekenen.

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn innerlijke roots, mijn 'natuurlijk zijn’, naar het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en die geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij van belang is. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR > ARBEIDSMEDIATOR Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS Naast als mediator ben ik werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl
Dit bericht werd geplaatst in Alledaags, arbeidsbemiddeling, arbeidsconflict, Arbeidsmediation, Arbeidsrecht, Asperger, Autisme, Bekwaam, Belangen, Bemiddeling, Burenruzie, Buurtbemiddeling, Communicatie, Communicatiestoornis, conflict, convenant, echtscheiding, echtscheidingsmediation, Expertise, Familieconflict, Familiemediation, Familierecht, gezondheidszorg, Herstel, Huntington, Huwelijk, Huwelijkse voorwaarden, Informatief, Informatieplicht, Integriteit, Intimiteit, Jeugdzorg, Juridisch, Keurmerk mediation, kinderbelangen, Kinderen, Masteropleiding Mediation, Mediation, Mediationopleiding, Mediatorsfederatie Nederland, Nederlandse Mediators vereniging, NMv, Ontslag, Ouderlijk gezag, Ouders, ouderschapsplan, Overlijden, Persoonlijkheidsstoornis, Principieel onderhandelen, Psychologie, Psychologische ontwikkelijk, Psychosociale ontwikkeling, Relatiebemiddeling, Relatieherstel, Relatieprobleem, Relatieproblemen, Relatietherapie, Religie, Samengesteld gezin, samenlevingsovereenkomst, samenwonen, Scheiden, scheiding, Sociaal Juridische Dienstverlening, Spraakmakend, Toekomst, Trouwen, Uncategorized, Vaststellingsovereenkomst, vechtscheiding, Verzoening, vreemdgaan, Vrijheid van meningsuiting, Waarden en normen, Werkgever, Werknemer, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Zorgplicht en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s