Mediation is te duur?

In 2015 schreef ik dit blog. Anno 2020 is er maar weinig veranderd in het mediationlandschap. Sterker nog, het is er zelfs niet beter op geworden:

“Afgelopen maandag reageerde ene Saskia op een Twitterbericht van mij. In die Tweet had ik onder meer mijn huidige uurtarief (2015) voor particuliere mediation vermeld.
Haar reactie luidde: “Van dat bedrag moet ik een maand lang leven.”
Ze was zwaar verontwaardigd over de gehele beroepsgroep en verweet hen de financiële schulden, door een mediator veroorzaakt, van haar echtscheiding.
Ik vertelde haar dat mijn ‘Lenteaanbieding’, zo’n €55 tot €110 per uur voordeel opleverde ten opzichte van het gemiddelde uurtarief van collega’s.
Mijn basis-uurtarief is zelfs nog zo’n €40 tot €85 per uur lager dan het gemiddelde tarief. Over dit tarief kreeg ik commentaar vanuit de beroepsorganisatie bij de review. Na mijn motivatie werd het geaccepteerd, maar het feit dat er commentaar op was, zegt toch alles.
Voor Saskia was mijn uitleg onvoldoende.
Daarom in dit blog antwoord op de vraag: Waarom zijn veel mediators zo duur?

De koepelorganisatie
In de inleiding heb ik al aangegeven dat de beroepsorganisatie waakt over de tarieven en deze kunstmatig hoger houdt dan gewenst. Daarnaast is het imago een aspect. Mediators hebben een imago hoog te houden. Het imago van de elite van grootverdieners.
Hier kom ik in mijn kanttekeningen op terug.

Wat gebeurt er momenteel in mediationland, waardoor de kosten zo hoog zijn?
De kosten voor mediation zijn te “verantwoorden” vanwege de kosten van de opleiding die, MfN-RegisterMediators of de MfN-RegisterFamiliemediators of Arbeidsmediators, als specialisten moeten maken (€8000 tot €25.000). Je kunt wel zeggen dat de kosten van zo’n opleiding onwaarschijnlijk hoog zijn (en dan heb ik nog niet over de kosten van de masteropleiding van tenmiste €20.000, exclusief bijkomende kosten van zo’n €10.000.
Deze kosten zou je verdeeld over een aantal jaar kunnen terugverdienen, maar veel mediators wensen dat binnen de kortste keren al te hebben gedaan, dus vragen zij al snel €195 tot €250 per uur.
Zwaarder zijn echter de jaarlijkse lasten om als Registermediator te mogen blijven staan geregistreerd. Als Registermediator is een mediator jaarlijks verplicht zich bij te scholen. Deze zogenaamde Permanente Educatie levert PE-punten op, waarvan een verplicht aantal dient te worden behaald.
De kosten voor deze bijscholing zijn uitzonderlijk hoog en lopen jaarlijks in de vele duizenden euro’s.
PE-punten kunnen ook worden behaald door middel van intervisie. Sommige intervisiegroepen rekenen kosten door, die soms €150 per sessie zijn.

Werk voor mediators
Er komen steeds er meer mediators bij. De spoeling wordt steeds dunner. Het is de laatste jaren moeilijker geworden om mediations binnen te halen. Mediationopleidingen springen als paddestoelen uit de grond en het aantal mensen dat zich mediator noemt is verveelvoudigd. De markt is overspoeld met mediators. De opleidingen spuwen in een moordend tempo mediators uit, of ze nu gekwalificeerd zijn of niet. Het gaat deze opleiders niet om de kwaliteit van hun uitstroom, maar om de waanzinnige omzetten die hiermee worden behaald.
Overigens werkt de beroepsorganisatie (Mediatorsfederatie Nederland, voorheen het Nederlands Mediation Instituut) daar hard aan mee. Deze organisatie heeft er belang bij dat vanuit deze stroom, zoveel als mogelijk, nieuwe leden voortkomen. Het jaarlijks lidmaatschap, ook niet bepaald laag in de kosten, levert haar veel geld op.
Naast de mediators die uit opleidingen voortkomen zijn er de werklozen die in mediation een nieuwe rooskleurige toekomst denken te vinden en daar hun slag hopen te slaan. Met name het aantal zonder opleiding groeit snel. Want of mediators het leuk vinden of niet: Iedereen mag zich mediator noemen.

MfN-Registermediators
MfN-RegisterMediators hebben een beschermde titel en zijn wettelijk erkend. Zij zouden voldoen aan kwaliteitseisen….en hebben dus ook hoge beroepskosten. Zo zijn ze verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te nemen, die een hoge premie heeft. Daarnaast worden zij verplicht een arbeidsrisicoverzekering af te sluiten, zodat een inkomen gegarandeerd is. Ook deze verplichting is niet mals als het op de premie aankomt.
Dit verklaart de hoogte van de tarieven, maar niet de exorbitantie van die tarieven.

Mijn kanttekeningen
Mijn ervaring met de ‘gevestigde orde’ is niet bepaald positief. Zij halen hun neus op voor de ‘gewone mediator’ en negeren hen tijdens vergaderingen e.d. Het is deze elite die de hoogste tarieven hantert en dat van de gewone mediator ook verwacht. Lagere tarieven tasten immers hun positie en status aan. Eigenlijk te zot voor woorden.

De melkkoe die de mediationopleidingen is, moet aan een quotum. Het onbegrensd produceren van nieuwe mediators dient aan banden te worden gelegd en de accreditatie-eisen moeten fors omhoog. De eerste de beste didactische onbenul kan een mediationopleiding beginnen. Onderwijskundig wordt er maar wat aan gerotzooid.
De uitstroom is vrij. Er worden geen opleidingseisen gesteld voor de afronding (ik heb mensen zien afstuderen die geen idee hadden van wat ze deden in de vaardigheidstoets). Na de 10- tot 12-daagse cursus, want meer dan dat is het niet, staat het de deelnemers vrij of zij ‘de kennistoets’ maken en het ‘assessment’ doen. Deze twee onderdelen zijn voorwaardelijk om Registermediator te kunnen worden bij de MfN, maar je kunt al lid zijn zonder RegisterMediator te zijn. Deze ‘mediators’ gaan gewoon aan de slag en noemen zich geschoold en schermen met de naam van het opleidingsinstituut (wat een naam voor een cursusje van een paar dagen) en het lidmaatschap van de MfN om hun positie te rechtvaardigen.
Wat mij betreft wordt het aantal ‘opleidingsinstituten’, zoals zij zich graag (zelfingenomen en onterecht) noemen, teruggebracht naar 2-3 per provincie. Om in aanmerking te mogen komen, dienen de opleiders te beschikken over een wettelijk erkende onderwijsbevoegdheid. Daarnaast dient het aantal deelnemers dat uitstroomt te worden beperkt.

Vorige week had ik kunnen deelnemen aan een studiedag in België. Een geweldig programma, maar geen erkenning voor PE-punten.
Maar nog opvallender waren de kosten: €50, een vergelijkbare dag in Nederland kost al gauw €695 tot €995. En dan levert dat 4 PE-punten op (eenachtste van het aantal verplichte voor dit jaar).
Het kan dus wel goedkoper….

En dan is er nog de grote willekeur bij de MfN. Registermediators dienen om de ‘zoveel jaar’ een peer-review te ondergaan. Ondergaan ze deze niet, dan vervalt hun ‘register-status’. En wat blijkt: een deel van de registermediators moet deze peer-review ondergaan en een ander deel hoort hier niets over. De peer-reviews zelf zijn ook een lachertje. De ene reviewer treedt meedogenloos op, de ander vindt alles best, ook al voldoet de mediator niet aan de gestelde en in de review gecontroleerde criteria. De ene reviewer keuvelt gezellig wat bij een kopje koffie, de andere reviewer controleert op punten en komma’s. En ook aan deze peer-review zit weer een pittig prijskaartje..

De overige kosten kunnen ook lager. Zo kan de koepelorganisatie haar lidmaatschapskosten met gemak halveren. Waarom zoveel rekenen voor een geautomatiseerde registratie? Beperk de overheadkosten, verlaag de vergoedingen voor de medewerkende elite. Maar ja, wie eenmaal op grote voet leeft…..

Ik wil mijn vak professioneel houden en aanpakken en heb er daarom voor gekozen het ook op die manier vorm te geven. Daarbij hoort een aansprekende, voor mij warme, website bij (www.concies.nl).
Mijn, voor particulieren, basistarief, voor particulieren, bedraagt €150,00/uur (excl. BTW) en dat vind ik een rechtvaardig tarief vanwege mijn hoge beroepskosten.
Bovendien is een betalingsregeling mogelijk en kan er bij echtscheiding gebruik gemaakt worden van een advocatenkantoor dat ook een verlaagd tarief hanteert.


Wenst u meer informatie: kijk dan op mijn website (www.concies.nl) of bel met mij: 0621203655.

EEN facebook-REACTIE OP DIT BLOG:
S: En toch zijn het voor heel veel mensen ontoereikende prijzen denk ik Kees…ik begrijp waar de prijzen vandaan komen maar denk dat klanten daar geen boodschap aan hebben en dus weg blijven.
K: Voor minder kan ik het echt niet doen. Dan kan ik de beroepskosten niet eens betalen.
Advocaten zijn twee keer zo duur en daar loop je het verhoogde risico van een vechtscheiding ook nog eens bij.
Vanuit de overheid worden criteria gehanteerd.
Verdien je bruto modaal, dan betaal je de kosten zelf. Daaronder kom je in aanmerking voor een toevoeging.
Wat mensen vaak vergeten is dat zij wel willen investeren in een feestelijke bruiloft, en dat goed scheiden ook geld kost.
Waar zou jij voor kiezen, een goede scheiding met een positieve toekomst of een slechte scheiding zonder einde?
Tja, en dat kost geld.

S: Snap het best hoor Kees…maar betalen voor een bruiloft geeft toch een ander gevoel dan moeten betalen voor een scheiding…toch?
K: Nee, ben ik niet met je eens.
Je besluit om uit elkaar te gaan is vaak het startmoment van een rouwproces. Dit proces is uiteraard van invloed op het verloop van de scheiding.
Niets is vervelender dan er later achterkomen dat je daardoor allerlei zaken niet goed hebt geregeld of afgehandeld. Ik hoor dat zo vaak om mij heen.
En dan heb ik het nog niet over situaties waarbij kinderen zijn betrokken.
Ik, als mediator én ervaringsdeskundige, acht het mijn plicht om mensen die scheiden dat zodanig te laten doen dat er later niet vanuit een trauma aan wordt herinnerd.

S: Mooi gezegd dat jij het je plicht acht, maar kun jij er voldoende boterhammen mee op de plank krijgen, en kunnen mensen die een mediator willen dat ook nog?

En daar knelt in deze crisistijd de schoen. Mensen scheiden niet meer vanwege de kosten. Ze zien de lagere tarieven over het hoofd.
Klinkt bizar, maar scheiden is wel degelijk te vergelijken met trouwen: Je investeert in een toekomst zonder elkaar, maar vaak wel met kinderen en die hebben recht op een goede voortzetting van hun leven (opvoeding en levensonderhoud van beide ouders).”

Anno 2020 hanteer ik nog steeds hetzelfde basis-uurtarief. En dat terwijl covid-19 mijn inkomsten gedecimeerd heeft. Net als in 2015 heerst er een crisis en zijn het onzekere tijden, ook financieel. Door de coronamaatregelen, de intelligente/gedeeltelijke lockdown, zijn veel relaties onder druk komen te staan. En voor velen geldt dat ze het niet aandurven om te gaan scheiden. Voor hen zou relatietherapie een uitweg kunnen bieden. Maar ja, doe dat maar eens als je wel klaar bent met die ander.

Copyright©️oncies 2015/2020

Concies’ Blogs is een produkt van CONCIES mediation / relatietherapie / onderwijsdiensten

Wilt u meer weten? Kijk voor informatie op http://www.concies.nl

Over CONCIES | mediation | relatietherapie

Toen ik de overstap maakte van het onderwijs (MBO/HBO/Master) naar mediation, keerde ik terug naar mijn innerlijke roots, mijn 'natuurlijk zijn’, naar het werk dat bij mij hoort. Ik ben een mens die mediation van nature in zich heeft en die geen gebruik maakt van aangeleerde trucjes of gedragingen. En als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik ook altijd wel die rol vervuld. Natuurlijk kan ook ik goed ruzie maken. En ook daarbij ben ik altijd op zoek naar een oplossing die voor de ander en mij van belang is. Vanuit mijn psychologie- (HBO) en psychiatrie-achtergrond (werkervaring en langdurig les geven), ben ik breed inzetbaar en deskundig op het gebied van de DSM-5 (o.a. autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornissen). Ik heb de Master Mediation afgerond en ben in de volgende werkvelden van mediation werkzaam/gespecialiseerd: > FAMILIEMEDIATOR > ARBEIDSMEDIATOR Kortom, u kunt mij benaderen voor de volgende mediations: - FAMILIE/SCHEIDING - ARBEIDGERELATEERDE ZAKEN - GEZONDHEIDGERELATEERDE ZAKEN - JEUGDZORG - ONDERWIJS Naast als mediator ben ik werkzaam als relatietherapeut. Als relatietherapeut help ik stellen hun relatie te herstellen of helder te krijgen hoe de toekomst van hun relatie er uit ziet. Daarbij maak ik gebruik van onder meer Transactionele Analyse, systeemtherapie, gedragstherapie en mijn deskundigheid op het gebied van de DSM-5, de anatomie/fysiologie, pathologie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Ik heb er niet voor niets jarenlang les in gegeven. Met enige regelmaat draag ik, als deskundige op het gebied van mediation en relatietherapie, bij aan radioprogramma's van BNR-nieuwsradio en (sinds 2016) RTVNH. Erg leuk om te doen. Goede voorlichting kan nooit kwaad. Nieuwsgierig naar meer informatie? Ga dan naar mijn website: www.concies.nl
Dit bericht werd geplaatst in Alimentatie, Alledaags, arbeidsconflict, Arbeidsmediation, Belangen, Bemiddeling, Co-ouderschap, CONCIES-MRO, conflict, convenant, echtscheiding, Familieconflict, Familiezaken, Financieel advies, fiscaal, Huiselijk geweld, Informatief, Intervisie, Jeugdbescherming, Jeugdzorg, Juridisch, kinderbelangen, Masteropleiding Mediation, Mediation, Onderhandelingen, onderwijs, Onderwijsdiensten, Ouders, ouderschapsplan, overheidsbeleid, politiek, Principieel onderhandelen, publicaties, Rechtsstaat, Relatieproblemen, scheiding, Spraakmakend, Standpunten, Uncategorized, Uurtarief, UWV, vechtscheiding, Werkgever, Werknemer, zorg en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s